Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 414/2016 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů

Částka 169/2016
Platnost od 19.12.2016
Účinnost od 01.01.2017
Zrušeno k 01.01.2018 (318/2017 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

414

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 28. listopadu 2016,

kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 153 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 626/2004 Sb., podle § 98 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 231/2002 Sb. a zákona č. 626/2004 Sb., a podle § 120 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 626/2004 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění nařízení vlády č. 337/2004 Sb., nařízení vlády č. 697/2004 Sb., nařízení vlády č. 50/2006 Sb., nařízení vlády č. 614/2006 Sb., nařízení vlády č. 79/2008 Sb., nařízení vlády č. 20/2009 Sb., nařízení vlády č. 375/2010 Sb., nařízení vlády č. 459/2013 Sb., nařízení vlády č. 52/2015 Sb. a nařízení vlády č. 352/2015 Sb., se mění takto:

1. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.

Měsíční odměny poskytované členům zastupitelstev obcí, členům zastupitelstev městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst a městských částí hlavního města Prahy

Počet obyvatel obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, městské části hl. m. PrahyUvolnění členové zastupitelstva obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města a městské části hl. m. Prahy za výkon funkce (pevná složka)Neuvolnění členové zastupitelstva obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města a městské části hl. m. PrahyPříplatek podle počtu obyvatel obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města a městské části hl. m. Prahy poskytovaný k pevné složce odměny podle sloupce 1 až 5 ve výši a příplatek podle počtu obyvatel obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města a městské části hl. m. Prahy poskytovaný k pevné složce odměny podle sloupce 6 a 7 až do výšeNeuvolnění členové zastupitelstva obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města a městské části hl. m. Prahy
starosty, primátoramístostarosty, náměstka primátorapředsedy zvláštního orgánu nebo komise rady pověřené výkonem státní správyčlena radypředsedy výboru zastupitelstva nebo komise radymístostarosty, náměstka primátorapředsedy zvláštního orgánu nebo komise rady pověřené výkonem státní správyza výkon funkcepříplatek podle počtu obyvatel poskytovaný k pevné složce odměny podle sloupce 9 až 12
člena radypředsedy výboru zastupitelstva nebo komise radyčlena výboru zastupitelstva, komise rady nebo zvláštního orgánučlena zastupitelstva
pevná složka odměny v Kč měsíčněpevná složka odměny v Kč měsíčně až doKč měsíčněpevná složka odměny a příplatek v Kč měsíčně až do
12345678910111213
do 1000304062203416073142419639832564231447 Kč na každých 100 obyvatel1242976632311200
nad 1000 do 300014455 + 216,10 Kč na každých 100 obyvatel nad 1000 obyvatel14411242976399200
nad 3000 do 1000018774 Kč + 80,40 Kč na každých 100 obyvatel nad 3000 obyvatel182914411242443288
nad 10000 do 2000024397 Kč + 55,60 Kč na každých 100 obyvatel nad 10000 obyvatel220718291441510399
nad 20000 do 5000029950 Kč + 25,10 Kč na každých 100 obyvatel nad 20000 obyvatel242822071829566399
nad 50000 do 10000037473 Kč + 9,00 Kč na každých 100 obyvatel nad 50000 obyvatel362528062151931476
statutární města a města nad 10000041975 Kč + 7,60 Kč na každých 100 obyvatel nad 100000 obyvatel5067362532931242731
města Brno, Ostrava a Plzeň47538 Kč + 7,40 Kč na každých 100 obyvatel nad 100000 obyvatel5798506736251796909

“.

2. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.

Měsíční odměny poskytované členům zastupitelstev krajů

Počet obyvatel krajeUvolnění členové zastupitelstva kraje za výkon funkceNeuvolnění členové zastupitelstva kraje za výkon funkce
hejtmananáměstka hejtmanapředsedy zvláštního orgánučlena radypředsedy výboru zastupitelstva nebo komise radyhejtmananáměstka hejtmanapředsedy zvláštního orgánučlena radypředsedy výboru zastupitelstva nebo komise radyčlena výboru, komise rady nebo zvláštního orgánučlena zastupitelstva
odměna Kč měsíčněodměna Kč měsíčně až do
do 6000008992681656736396562461055116521058898799313886964414013
do 900000972108906180912729196734212428112981082110022960171514867
nad 90000010364195059902038720980336132271201811586110211058881715599

“.

3. Příloha č. 3 zní:

„Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.

Měsíční odměny poskytované členům zastupitelstva hlavního města Prahy

Uvolnění členové zastupitelstva hlavního města Prahy za výkon funkce (pevná složka)Příplatek podle počtu obyvatel poskytovaný k pevné složce odměny podle sloupce 1 až 5Neuvolnění členové zastupitelstva hlavního města Prahy
za výkon funkcepříplatek podle počtu obyvatel poskytovaný k pevné složce odměny podle sloupce 7 až 13
primátoranáměstka primátorapředsedy zvláštního orgánučlena rady hlavního města Prahypředsedy výboru zastupitelstva nebo komise radyprimátoranáměstka primátoračlena rady hlavního města Prahypředsedy zvláštního orgánupředsedy výboru zastupitelstva nebo komise radyčlena výboru zastupitelstva, komise rady nebo zvláštního orgánučlena zastupitelstva
pevná složka odměny v Kč měsíčněKč měsíčněpevná složka odměny v Kč měsíčně až doKč měsíčně až do
1234567891011121314
28886209321527013528915645763 Kč + 2,80 Kč na každých 100 obyvatel nad 100000139661271311565107344773381317802064

“.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr vnitra:

Chovanec v. r.

Přesunout nahoru