Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 396/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 132/2015 Sb., o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly

Částka 162/2016
Platnost od 12.12.2016
Účinnost od 01.01.2017
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

396

VYHLÁŠKA

ze dne 2. prosince 2016,

kterou se mění vyhláška č. 132/2015 Sb., o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 14 zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 138/2014 Sb. a zákona č. 180/2016 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 132/2015 Sb., o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly, se mění takto:

1. Na konci textu úvodní věty se doplňují slova „(dále jen „zákon“)“.

2. V § 1 se slova „č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých zákonů“ nahrazují slovy „a výši paušální částky nákladů vzniklých v souvislosti s kontrolou podle § 3 odst. 3 písm. c) bodu 2 zákona“.

3. Za § 2 se vkládá nový § 2a, který včetně nadpisu zní:

㤠2a

Paušální částka nákladů

Výše paušální částky nákladů podle § 1 je 500 Kč na jednoho inspektora za každou započatou hodinu výkonu činnosti podle § 3 odst. 3 písm. c) bodu 2 zákona.“.

4. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 132/2015 Sb.

Fyzikálně-chemické rozbory

RozborVýše náhrady
nákladů v Kč
1.Stanovení acesulfamu-K, aspartamu a sacharinu v potravinách metodou HPLC1030
2.Stanovení vitaminu A v potravinách metodou H1990
3.Stanovení napadení těstovin škůdci70
4.Stanovení zlomků a příměsí jiných druhů těstovin100
5.Stanovení očkovitosti těstovin50
6.Stanovení vlhkosti těstovin210
7.Stanovení popela v těstovinách140
8.Stanovení písku v těstovinách350
9.Stanovení titrovatelných kyselin v těstovinách100
10.Stanovení zvětšení objemu těstovin50
11.Stanovení chloridu sodného v pekařských výrobcích220
12.Stanovení obsahu vody s předsoušením při 130°C v pekařských výrobcích140
13.Stanovení obsahu vody bez předsoušení při 130°C v pekařských výrobcích70
14.Stanovení obsahu vody sušením s nasávací hmotou v pekařských výrobcích220
15.Stanovení popela v pekařských výrobcích140
16.Podíl popela nerozpustného v kyselině v pekařských výrobcích350
17.Stanovení tuku přímou extrakcí v pekařských výrobcích220
18.Stanovení tuku po hydrolýze v pekařských výrobcích360
19.Stanovení obsahu cukrů v pekařských výrobcích440
20.Stanovení titrovatelných kyselin v pekařských výrobcích160
21.Stanovení sušiny refraktometricky v pekařských výrobcích50
22.Stanovení příměsi ve strouhance50
23.Stanovení vody sušením při 105°C v cukrářských výrobcích220
24.Stanovení popela v cukrářských výrobcích140
25.Podíl popela nerozpustného v kyselině v cukrářských výrobcích350
26.Stanovení cukrů v cukrářských výrobcích440
27.Stanovení tuků extrakcí po hydrolýze v cukrářských výrobcích360
28.Stanovení titrovatelných kyselin v cukrářských výrobcích100
29.Stanovení sušiny zmrzlin při 105°C160
30.Stanovení sušiny zmrzlin při 130°C70
31.Stanovení tuku acidobutyrometricky ve zmrzlinách210
32.Stanovení veškerých redukujících cukrů po inverzi metodou Schoorla ve zmrzlinách440
33.Stanovení vlhkosti cukrovinek a trvanlivého pečiva sušením při 105°Crette do konstantní hmotnosti140
34.Stanovení vody sušením s absolutním etanolem v cukrovinkách a trvanlivém pečivu70
35.Stanovení vlhkosti nápoje v prášku140
36.Stanovení obsahu tuku přímou extrakcí v cukrovinkách a trvanlivém pečivu250
37.Stanovení obsahu tuku po hydrolýze v cukrovinkách a trvanlivém pečivu360
38.Stanovení obsahu popela v cukrovinkách a trvanlivém pečivu210
39.Stanovení písku v cukrovinkách a trvanlivém pečivu300
40.Stanovení čokoládové polevy formované, máčené170
41.Stanovení sacharózy polarimetricky v cukrovinkách a trvanlivém pečivu250
42.Stanovení sacharidů v cukrovinkách a trvanlivém pečivu430
43.Stanovení přísad (jádrovin) v čokoládách130
44.Stanovení kyanovodíku v cukrovinkách a trvanlivém pečivu550
45.Stanovení reziduí metylbromidu v cukrovinkách a trvanlivém pečivu1110
46.Stanovení ztráty sušením a sušiny v cukrovarských výrobcích140
47.Stanovení pH potenciometricky v cukrovarských výrobcích100
48.Stanovení sacharózy polarimetricky v cukrovarských výrobcích200
49.Stanovení popela v cukrovarských výrobcích290
50.Stanovení redukujících cukrů v cukrovarských výrobcích250
51.Stanovení barvy cukrovarských výrobků220
52.Stanovení granulometrického složení u řepného cukru100
53.Stanovení obsahu nerozpustných látek v cukrovarských výrobcích220
54.Stanovení ferromagnetických příměsí v cukrovarských výrobcích50
55.Důkaz oxidu siřičitého v rafinovaném cukru270
56.Stanovení protihrudkujících látek v cukrovarských výrobcích260
57.Stanovení sušiny refraktometricky v tekutých cukrech50
58.Stanovení popela ve škrobu140
59.Stanovení pH vodního výluhu škrobu100
60.Stanovení titrovatelných kyselin ve vodním výluhu škrobu120
61.Stanovení písku ve škrobu350
62.Stanovení stipů ve škrobu50
63.Stanovení titrační kyselosti ve výrobcích ze škrobu120
64.Stanovení sušiny refraktometricky v glukózovém sirupu50
65.Stanovení alkoholu v pivu300
66.Stanovení skutečného extraktu piva300
67.Stanovení pH piva100
68.Stanovení barvy piva200
69.Stanovení trvanlivosti piva100
70.Výpočet využitelné energie piva50
71.Stanovení pěnivosti piva70
72.Stanovení cukrů v pivu480
73.Stanovení trvanlivosti droždí80
74.Stanovení sušiny droždí140
75.Stanovení popela v droždí210
76.Stanovení mohutnosti kynutí v těstě u droždí160
77.Stanovení kyselosti droždí180
78.Stanovení hustoty vonných a chuťových látek160
79.Stanovení alkoholu v lihovinách350
80.Stanovení netěkavých látek rozpustných cukrů v lihovinách210
81.Metody zkoušení lihovin. Stanovení veškerých kyselin ve vinném destilátu a brandy100
82.Stanovení kyanovodíku v lihovinách210
83.Stanovení cukrů v lihovinách430
84.Stanovení sušiny v nealkoholických nápojích refraktometricky50
85.Stanovení oxidu uhličitého v nealkoholických nápojích, manometricky50
86.Stanovení oxidu uhličitého v nealkoholických nápojích titrační metodou200
87.Stanovení kyselost i- titrovatelné kyseliny v nealkoholických nápojích200
88.Stanovení alkoholu v nealkoholických nápojích310
89.Stanovení cukru v nealkoholických nápojích350
90.Stanovení popela v nealkoholických nápojích210
91.Stanovení kyselosti kvasného octa170
92.Stanovení etanolu v kvasném octě420
93.Stanovení veškerého extraktu kvasného octa270
94.Stanovení popela v kvasném octě380
95.Stanovení přímo redukujících cukrů v kvasném octě470
96.Stanovení sacharózy v kvasném octě530
97.Stanovení bezcukerného extraktu kvasného octa50
98.Stanovení pevného podílu konzervárenských polotovarů a výrobků z ovoce a zeleniny70
99.Stanovení hmotnostního podílu ovoce v konzervárenských polotovarech a výrobcích z ovoce a zeleniny70
100.Stanovení obsahu rostlinných příměsí v konzervárenských polotovarech a výrobcích z ovoce a zeleniny70
101.Stanovení sušiny v konzervárenských polotovarech a výrobcích z ovoce a zeleniny210
102.Stanovení sušiny v konzervárenských polotovarech a výrobcích z ovoce a zeleniny refraktometricky50
103.Stanovení popela a jeho zásaditosti v konzervárenských polotovarech a výrobcích z ovoce a zeleniny350
104.Stanovení minerálních příměsí (písku) v konzervárenských polotovarech a výrobcích z ovoce a zeleniny420
105.Stanovení celkové kyselosti konzervárenských polotovarů z ovoce a zeleniny200
106.Stanovení netěkavých kyselin (kyseliny mléčné) v konzervárenských polotovarech a výrobcích z ovoce a zeleniny - metoda dle nařízení EK pod kódem E008530
107.Stanovení těkavých kyselin v konzervárenských polotovarech a výrobcích z ovoce a zeleniny330
108.Stanovení etanolu v konzervárenských polotovarech a výrobcích z ovoce a zeleniny300
109.Stanovení obsahu cukrů v konzervárenských polotovarech a výrobcích z ovoce a zeleniny440
110.Stanovení oxidu uhelnatého v kouřových kondenzátech1820
111.Stanovení alkaloidů v kondenzátu cigaretového kouře metodou spektrofotometrickou2260
112.Stanovení alkaloidů (nikotinu) ve fermentovaném tabáku a tabákových výrobcích2260
113.Stanovení hmotnostní rychlosti volného hoření (hořlavost) fermentovaného tabáku a tabákových výrobků200
114.Stanovení tuku přímou extrakcí v mrazírenských výrobcích220
115.Stanovení obsahu sušiny v mrazírenských výrobcích210
116.Stanovení chloridu sodného v mrazírenských výrobcích220
117.Stanovení obsahu rozpustných pevných látek v ovocných a zeleninových výrobcích - metodou refraktometrickou150
118.Stanovení popela nerozpustného v kyselině, v ovocných a zeleninových výrobcích350
119.Stanovení kyselosti ovocných a zeleninových výrobků200
120.Stanovení relativní hustoty ovocných a zeleninových šťáv100
121.Stanovení hodnoty pH ovocných a zeleninových šťáv100
122.Stanovení formolového čísla ovocných a zeleninových šťáv200
123.Stanovení obsahu fosforu v ovocných a zeleninových šťávách metodou spektrofotometrickou1280
124.Enzymové stanovení obsahu kyseliny L-jablečné (L-malátu) v ovocných a zeleninových šťávách metodou spektrofotometrickou1700
125.Enzymové stanovení obsahu kyseliny D-isocitronové v ovocných a zeleninových šťávách metodou spektrofotometrickou1700
126.Spektrometrické stanovení obsahu prolinu v ovocných a zeleninových šťávách950
127.Stanovení hesperidinu a naringinu v citrusových šťávách metodou HPLC1080
128.Enzymatické stanovení obsahu kyseliny D-jablečné v ovocných a zeleninových šťávách metodou spektrofotometrickou1700
129.Stanovení obsahu mléčného tuku v čokoládě a čokoládových cukrovinkách3700
130.Stanovení obsahu tukuprosté mléčné sušiny v čokoládě a čokoládových cukrovinkách1730
131.Stanovení obsahu tukuprosté kakaové sušiny v čokoládě a čokoládových cukrovinkách1180
132.Stanovení obsahu vlhkosti škrobu sušením140
133.Stanovení obsahu vody v sušených jablkách310
134.Stanovení obsahu vody v sušených hruškách310
135.Stanovení obsahu vody v sušených broskvích310
136.Stanovení surového a beznikotinového bezvodého kondenzátu kouře za použití rutinního analytického nakuřovacího přístroje1110
137.Stanovení podílu složek v drůbežích a zvěřinových konzervách100
138.Stanovení obsahu vody v drůbežích a zvěřinových konzervách210
139.Stanovení obsahu chloridu sodného v drůbežích a zvěřinových konzervách130
140.Stanovení vody sušením u ryb, rybích výrobků a konzerv140
141.Stanovení kyselosti u ryb, rybích výrobků a konzerv100
142.Stanovení hmotnosti obsahu u ryb, rybích výrobků a konzerv70
143.Stanovení celkového obsahu tuku v mase a masných výrobcích360
144.Stanovení pH u výrobků z masa a sterilovaných pokrmech v konzervách100
145.Stanovení obsahu chloridů ve výrobcích z masa a sterilovaných pokrmech v konzervách180
146.Důkaz přítomnosti škrobu v mase, masných výrobcích a masných konzervách a hotových jídlech v konzervách100
147.Stanovení popela u masa, masných výrobků a masných konzerv a hotových jídel v konzervách350
148.Stanovení obsahu chloridů v sýrech a tavených sýrových výrobcích230
149.Stanovení obsahu volného tuku v mase a masných výrobcích290
150.Stanovení obsahu vody ve výrobcích z masa a sterilovaných pokrmech v konzervách220
151.Stanovení obsahu chloridu sodného v mase a masných výrobcích metodou Volhardovou220
152.Stanovení sušiny v hotových jídlech a v polotovarech jídel220
153.Stanovení chloridu sodného v hotových jídlech a v polotovarech jídel230
154.Stanovení piperinu v pepři metodou spektrofotometrickou1080
155.Stanovení celkového obsahu capsanoidů a oleoresinů v chilli paprikách metodou HPLC1530
156.Příprava mletého vzorku čaje o známém obsahu sušiny220
157.Stanovení vody v dehydratovaných výrobcích a ochucovadlech220
158.Stanovení popela v dehydratovaných výrobcích a ochucovadlech210
159.Stanovení obsahu chloridu sodného v dehydratovaných výrobcích a ochucovadlech210
160.Měření pH dehydratovaných výrobků a ochucovadel100
161.Stanovení kyselosti dehydratovaných výrobků a ochucovadel120
162.Stanovení kreatinu v dehydratovaných výrobcích a ochucovadlech950
163.Kávové a cikorkové extrakty - stanovení obsahu sušiny v sušeném, kapalném extraktu310
164.Stanovení obsahu vlhkosti pražené mleté kávy (ztráta hmotnosti při 103°C)220
165.Stanovení obsahu sušiny hořčice210
166.Stanovení popela hořčice210
167.Stanovení písku v hořčici350
168.Stanovení cukru v hořčici440
169.Stanovení kyselosti hořčice100
170.Stanovení tuku v hořčici500
171.Stanovení chloridu sodného v hořčici120
172.Stanovení vlhkosti a těkavých látek210
173.Stanovení hustoty kapalných chemických výrobků pro průmyslové použití při 20°C100
174.Stanovení obsahu etanolu v lihu pyknometricky140
175.Stanovení furalu v lihu metodou fotometrickou1080
176.Stanovení obsahu veškerých dusíkatých zásad v lihu310
177.Zjišťování alkality lihu50
178.Stanovení kyselosti lihu170
179.Stanovení odparku lihu200
180.Stanovení vitamínu D metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie-Stanovení cholekalciferolu (D3) a ergokalciferolu (D2).3700
181.Stanovení vitamínu E metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie-Stanovení alfa, beta, gama, a delta-tokoferolů1700
182.Stanovení obsahu síranů260
183.Analýza methylesterů mastných kyselin plynovou chromatografií1920
184.Stanovení butylhydroxyanisolu (BHA) a butylhydroxytoluenu (BHT) - metoda plynové chromatografie2460
185.Stanovení reziduí bromidů-Část 2: Stanovení anorganických bromidů2290
186.Stanovení vitaminu A v potravinách metodou HPLC - Stanovení beta-karotenu1990
187.Stanovení patulinu v čiré a zakalené jablečné šťávě a protlaku - metoda HPLC s přečištěním na rozhraní kapalina/kapalina1850
188.Stanovení ochratoxinu A v ječmeni a pražené kávě - Metoda HPLC s přečištěním na imunoafinitní kolonce7360
189.Stanovení ochratoxinu A ve vínu a pivu - metoda HPLC s přečištěním na imunoafinitní kolonce7360
190.Potraviny - stanovení aflatoxinu B1 a sumy aflatoxinů B1, B2, G1 a G2 v lískových oříšcích, burských oříšcích, pistáciích, fících a práškové Paprice - Metoda HPLC s postkolonovou derivatizací a s předčištěním a imunoafinitní kolonce6060
191.Detekce ozářených potravin obsahujících tuk - analýza 2-alkylcyklobutanonů plynové chromatografie s detekcí hmotnostní4750
192.Termoluminiscenční detekce ozářených potravin, ze kterých mohou být izolovány křemičité minerály4990
193.Stanovení fumonisinů B1 a B2 v potravinách na bázi kukuřice - HPLC metoda s přečištěním na imunoafinitní kolonce5490
194.Cigarety - stanovení obsahu vody v kouřových kondenzátech - metoda plynové chromatografie740
195.Stanovení celkového obsahu karotenoidů a obsahu jednotlivých frakcí karotenoidů2060
196.Stanovení dusitanů v potravinách spektrofotometricky560
197.Zmrazené rybí tyčinky (rybí prsty), rybí porce a rybí filety obalované ve strouhance nebo těstíčku. Stanovení hmotnosti zmrazených rybích výrobků100
198.Stanovení 3-monochlorpropan-1,2-diolu (MCPD) v potravinách plynovou chromatografií5480
199.Potraviny - stanovení neohesperidinu-dihydochalkonu metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC)1080
200.Stanovení obsahu dusičnanů metodou HPLC1130
201.Stanovení vitamínu B1 metodou HPLC1690
202.Stanovení vitamínu B2 metodou HPLC1690
203.Tepelně opracované poživatiny v hermeticky uzavřených obalech. Stanovení pH100
204.Stanovení objemu ve spotřebitelském balení piva70
205.Stanovení objemu nápoje ve spotřebitelském balení70
206.Stanovení objemu spotřebitelského balení hotových jídel a polotovarů70
207.Stanovení hmotnosti obsahu balíčků tabáku70
208.Stanovení hmotnosti v drůbežích a zvěřinových konzervách70
209.Stanovení hmotnosti obsahu spotřebitelského balení hotových jídel a polotovarů70
210.Stanovení hmotnosti obsahu spotřebitelského balení kávovin70
211.Stanovení hmotnosti obsahu spotřebitelského balení hořčice70
212.Stanovení čisté hmotnosti zmrazeného ovoce a zeleniny70
213.Maso a masné výrobky - stanovení polyfosfátů950
214.Stanovení obsahu vody v sušeném ovoci310
215.Stanovení obsahu sacharózy polarimetricky ve slazeném zahuštěném mléce250
216.Stanovení hustoty160
217.Cigarety - stanovení obsahu nikotinu v kouřových kondenzátech - metoda plynové chromatografie2260
218.Jakost vod-Stanovení volného a celkového chloru kolorimetrickou metodou460
219.Potraviny s nízkým obsahem tuku -stanovení chlormequatu a mepiquatu-Metoda LC-MS/MS3650
220.Bezvodý mléčný tuk-Stanovení složení sterolů plynovou chromatografií (Rutinní metoda)2600
221.Stanovení veškerých kyselin v lihovinách170
222.Stanovení poměru stabilního izotopu uhlíku (13C/12C) v cukrech ovocných šťáv - metoda izotopové hmotnostní spektrometrie2620
223.Stanovení poměru stabilního izotopu uhlíku (13C/12C) v dužině ovocných šťáv - metoda izotopové hmotnostní spektrometrie2620
224.Potraviny - stanovení vitamínu B6 metodou HPLC690
225.Metody zkoušení piva Část 10: stanovení hořkosti620
226.Stanovení cínu v ovoci a zelenině konzervované v plechovkách pomocí plamenové atomové absorpční spektrometrie (AAS)420
227.Potraviny - Stanovení siřičitanu - část 1: optimalizovaná Monier-Williamsova metoda340
228.Stanovení pH potravinářských přídatných látek100
229.Metoda stanovení látek extrahovatelných diethyletherem z potravinářských sulfonovaných organických barviv rozpustných ve vodě330
230.Metoda stanovení netěkavých látek v kyselině propionové (E 280)210
231.Metody stanovení úbytku hmotnosti sušením dusitanu sodného (E 250)140
232.Metoda pro důkaz vyššího než mezního množství aldehydů v kyselině sorbové (E 200),sorbanu sodném, 236. draselném a vápenatém (E 201, E 202, E 203) a v kyselině propionové (E 280)120
233.Metoda pro důkaz vyššího než mezního množství redukujících látek v mléčnanu sodném, draselném a vápenatém (E 325, E 326, E 327)70
234.Metoda stanovení těkavých kyselin a důkazu vyššího než mezního množství dusičnanů v kyselině orthofosforečné (E 338) - pouze stanovení vyššího než mezního množství dusičnanů120
235.Metoda stanovení látek nerozpustných ve vodě přítomných v orthofosforečnanu sodném, disodném a trisodném a v orthofosforečnanu draselném, didraselném a tridraselném (E 339(i), E 339(ii), E 339(iii), E 340(i), E 340(ii), E 340(i))270
236.Stanovení sukralóz y - metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie1700
237.Identifikace syntetických potravinářských barviv v potravinách metodou TLC780
238.Stanovení syntetických potravinářských barviv v potravinách metodou HPLC2080
239.Stanovení syntetických potravinářských barviv v potravinách metodou spektrofotometrickou1480
240.Stanovení karotenoidů v potravinách metodou spektrofotometrickou1200
241.Stanovení (3-karotenu v potravinách spektrofotometrickou metodou1990
242.Stanovení kyseliny p-hydroxybenzoové a jejích esterů v potravinách metodou HPLC960
243.Stanovení kyseliny sorbové a kyseliny benzoové v potravinách metodou HPLC950
244.Stanovení celkového oxidu siřičitého v potravinách metodou destilačně-titrační320
245.Stanovení oxidu siřičitého v potravinách metodou spektrofotometrickou s pararosanilinem1080
246.Stanovení bifenylu a orto-fenylfenolu v potravinách metodou GC2410
247.Stanovení kyseliny mravenčí v potravinách metodou HPLC1090
248.Stanovení fosforu v potravinách metodou spektrofotometrickou1280
249.Stanovení theobrominu, kofeinu a theofylinu v potravinách metodou HPLC1160
250.Stanovení kyseliny glutamové v potravinách metodou HPLC1110
251.Stanovení chininu metodou HPLC1000
252.Stanovení chininu metodou spektrofotometrickou940
253.Stanovení aromatických látek a alkaloidů v potravinách metodou GC2000
254.Stanovení vanilinu, ethylvanilinu, kumarinu a příbuzných aromatických látek v potravinách metodou HPLC1080
255.Stanovení vitamínů rozpustných ve vodě v doplňcích stravy metodou HPLC1530
256.Stanovení vitaminů A a E v potravinách metodou HPLC1600
25/.Stanovení vitaminů B1, B2, B6 v potravinách metodou HPLC1690
258.Stanovení vitaminu B12 v potravinách metodou ELISA3000
259.Stanovení vitaminu C v potravinách metodou HPLC950
260.Stanovení taurinu v potravinách metodou HPLC1400
261.Stanovení specifických bílkovin a dalších antigenů v potravinách metodou ELISA3000
262.Stanovení (konfirmace) jednoho vzorku na zařízení GC AED2470
263.Stanovení (konfirmace) jednoho vzorku na zařízení GC MSD1390
264.Stanovení anabolických steroidů v potravinách hmotnostní spektrometrií3400
265.Stanovení (konfirmace) jednoho vzorku na zařízení LC/MS3430
266.Stanovení obsahu vaječné bílkoviny v potravinách imunoenzymatickou metodou3000
267.Stanovení diquatu a paraquatu v potravinách metodou GC2780
268.Stanovení dithiokarbamátů v potravinách metodou GC2570
269.Stanovení kyseliny kyanovodíkové metodou destilačně titrační550
270.Stanovení fosforovodíku v potravinách metodou GC2440
271.Stanovení fenylmočovinových herbicidů v potravinách metodou GC2240
272.Stanovení pesticidů na bázi kvartérních aminů v potravinách kapalinovou chromatografií s MS detekcí3650
273.Stanovení daminosidu v potravinách metodou GC2780
274.Stanovení triazinových herbicidů v potravinách metodou GC2280
275.Stanovení bromidů v potravinách metodou GC/ECD2290
276.Stanovení ovocného (zeleninového) podílu6270
277.Stanovení refraktometrické sušiny vnesené rajčatovou surovinou5500
278.Stanovení jednoho prvku metodou AAS-plamenová technika420
279.Stanovení jednoho prvku metodou AAS-bezplamenová technika630
280.Stanovení jednoho prvku metodou AAS-hydridová technika750
281.Stanovení rtuti v potravinách metodou AAS-AMA 254360
282.Stanovení sumy dusičnanů a dusitanů v potravinách metodou FIA1000
283.Stanovení bromidů a dusitanů metodou HPLC1480
284.Stanovení chlorovaných alifatických uhlovodíků metodou GC1680
285.Stanovení N-nitrosaminů v potravinách metodou GC/TEA2950
286.Stanovení ftalátů v nápojích metodou GC1980
287.Stanovení polychlorovaných bifenylů a chlorovaných pesticidů v potravinách metodou GC2640
288.Stanovení 1,3-dimethylamylaminu v doplňcích stravy metodou LC-MS/MS3640
289.Stanovení aflatoxinů B1, B2, G1, G2 v potravinách metodou HPLC6060
290.Stanovení aflatoxinů B1, B2, G1, G2 metodou TLC (screening)2500
291.Stanovení deoxynivalenolu v potravinách metodou HPLC5610
292.Stanovení sterigmatocystinu v potravinách metodou LC/MS5890
293.Stanovení ochratoxinu A metodou TLC (screening)910
294.Stanovení ochratoxinu A v potravinách metodou HPLC s využitím imunoafinitních (SPE) kolonek7360
295.Stanovení patulinu v potravinách metodou HPLC1850
296.Stanovení biogenních aminů v potravinách metodou HPLC1760
297.Stanovení metanolu v lihovinách a lihu metodou GC950
298.Stanovení chloraminu1150
299.Stanovení etylkarbamátu v lihovinách metodou GC1390
300.Detekce stafylokokových enterotoxinů v potravinách2000
301.Identifikace stafylokokových enterotoxinů A, B, C, D a E v potravinách3000
302.Detekce bacilových průjmových enterotoxinů v potravinách imuno-enzymatickou metodou2800
303.Stanovení cukrů a celkového alkoholu ve víně470
304.Stanovení celkového alkoholu ve víně-výpočet30
305.Stanovení těkavých organických látek v potravinách metodou GC1680
306.Stanovení zearalenonu v potravinách metodou HPLC5610
307.Stanovení ethylacetátu plynovou chromatografií950
308.Stanovení titrovatelných zásad v lihovinách140
309.Stanovení veškerých kyselin v lihovinách170
310.Stanovení vícesytných alkoholů ve vínech a lihovinách1500
311.Stanovení vyšších alkoholů, esterů a aldehydů v lihovinách s vyšším obsahem těkavých složek1340
312.Stanovení vyšších alkoholů, esterů a aldehydů v lihu a lihovinách s nízkým obsahem těkavých složek1340
313.Stanovení furalů v lihu a lihovinách1500
314.Stanovení poměru stabilních izotopů vodíku D/H na methylové a methylenové skupině ethanolu pomocí nukleární magnetické rezonance (SNIF-NMR) - stanovení přídavku cukrů do produktů vinné révy14860
315.Stanovení poměru stabilních izotopů uhlíku 13C/12C (vyjádřeného jako delta 13C) v ethanolu pomocí Hmotnostní spektrometrie izotopových poměrů (IRMS) - stanovení přídavku cukrů do produktů vinné révy10440
316.Stanovení poměru stabilních izotopů kyslíku 180/160 (vyjádřeného jako delta 180) ve vodě pomocí hmotnostní (spektrometrie izotopových poměrů (IRMS) - stanovení přídavku vody do produktů vinné révy4870
317.Stanovení (3-laktoglobulinu v potravinách imuno-enzymatickou metodou2500
318.Stanovení arašídů v potravinách imuno-enzymatickou metodou2500
319.Stanovení poměru stabilních izotopů uhlíku 13C/12C vyádřeného jako delta 13C) v ethanolu pomocí hmotnostní spektrometrie izotopových poměrů (IRMS) a poměru stabilních izotopů vodíku D/H na methylové a methylenové skupině ethanolu pomocí nukleární magnetické rezonance (SNIF-NMR)- stanovení přídavku cukrů do produktů vinné révy22560
320.Stanovení složení u čokoládových cukrovinek70
321.Stanovení markem pro odhalení falšování vína přídavkem syntetického glycerolu5650
322.Stanovení poměru stabilních izotopů kyslíku 180/160 (vyjádřeného jako delta 180) ve vodě pomocí hmotnostní spektrometrie izotopových poměrů (IRMS) - stanovení původu vody v ovocných a zeleninových šťávách11020
323.Stanovení kyseliny aristolochové v potravinách950
324.Stanovení gliadinu (lepku) v potravinách metodou ELISA2500
325.Identifikace druhů mas v potravinách imuno-enzymatickou metodou3500
326.Stanovení obsahu čisté svalové bílkoviny přepočtem přes 3-methylhistidin1210
327.Stanovení aktivity vody370
328.Stanovení provařenosti masných výrobků160
329.Stanovení obsahu masa6180
330.Stanovení obsahu masa v rybách a rybích výrobcích1430
331.Stanovení floridzinu v potravinách metodou HPLC1200
332.Stanovení obsahu náplně nebo panády zmrazených výrobků100
333.Stanovení volné vody u zabité drůbeže50
334.Stanovení složení mrazírenských výrobků - jedna složka70
335.Stanovení složení mrazírenských výrobků - 2-5 složek350
336.Stanovení složení mrazírenských výrobků - 6 a více složek500
337.Stanovení methanolu a těkavých látek v lihovinách1340
338.Stanovení obsahu vody v tabáku destilační metodou480
339.Stanovení šířky řezu a hmotnostního podílu tabákových částic v tabákových výrobcích410
340.Stanovení vody v tabákových výrobcích metodou vážkovou160
341.Stanovení obsahu sojové bílkoviny v potravinách ELISA metodou3000
342.Stanovení kolagenu v masných výrobcích výpočtem přes 4- hydroxyprolin1810
343.Stanovení markerových sacharidů v potravinách po předčištění na SPE kolonkách metodou iontové HPLC2700
344.Stanovení sacharidů a odvozených vícesytných alkoholů v potravinách metodou HPLC950
345.Stanovení spektra cukrů v medu1300
346.Stanovení tuku po hydrolýze na zařízení SOXTEC 1026360
347.Stanovení tuku přímou extrakcí na zařízení SOXTEC 1026220
348.Stanovení mastných kyselin v tucích a olejích metodou GC1920
349.Stanovení sterolů v potravinách metodou GC2600
350.Stanovení cholesterolu v potravinách metodou GLC2600
351.Stanovení dusíku v potravinách590
352.Stanovení dusíku a přepočet na bílkoviny v potravinách610
353.Stanovení odrůdové jednotnosti a pravosti brambor pomocí polyakrylamidové elektroforézy2540
354.Stanovení celkové potravinové vlákniny enzymaticko - gravimetrickou metodou3500
355.Stanovení spektra volných aminokyselin metodou HPLC2670
356.Stanovení jedné aminokyseliny metodou HPLC1110
357.Stanovení soli220
358.Stanovení organických kyselin v potravinách metodou HPLC1400
359.Stanovení kyseliny pyrrolidonkarboxylové metodou HPLC950
360.Stanovení beta-karotenu, kriptoxanthinesteru a xanthophylesteru v potravinách metodou spektrofotometrickou2060
361.Stanovení vybraných parametrů piva pomocí automatického analyzátoru560
362.Stanovení kyselosti160
363.Stanovení objemu nebo hmotnosti spotřebitelského balení70
364.Stanovení obsahu šťávy v citrusových plodech200
365.Stanovení sacharidů a energetické hodnoty výpočtem50
366.Stanovení složení nesourodých potravin - makroskopický rozbor250
367.Stanovení složení nesourodých potravin - mikroskopický rozbor330
368.Stanovení cizorodé příměsi v potravinách250
369.Stanovení sacharidů a energetické hodnoty výpočtem (voda, tuk, popel, bílkoviny)1580
370.Stanovení triacylglycerolů v potravinách metodou GC3700
371.Stanovení obsahu kakaového prášku2780
372.Stanovení nepovolených barviv v potravinách metodou HPLC1400
373.Olivový olej-spektrofotometrická stanovení K270 po úpravě oxidem hlinitým940
374.Identifikace původu anthokyanů metodou „fingerprinting chromatography“2640
375.Stanovení tryptamidu kyseliny lignocerové (LAT) v kakau a výrobcích z kakaa1600
376.Stanovení těkavých kyselin titračně po destilaci - ovocná vína, ostatní vína, sladová vína, medovina, ostatní alkoholické nápoje310
377.Stanovení přípravků určených na léčbu erektilní dysfunkce v doplňcích stravy metodou HPLC1800
378.Stanovení sacharidů a odvozených vícesytných alkoholů v potravinách metodou iontové chromatografie s pulzní ampérometrickou detekcí1600
379.Stanovení T-2 a HT-2 toxinů v potravinách kapalinovou chromatografií5750
380.Stanovení poměru stabilních izotopů uhlíku 13C/12C (vyjádřeného jako S13C) v ethanolu pomocí hmotnostní spektrometrie izotopových poměrů (IRMS) - stanovení botanického původu lihu v lihovinách10440
381.Stanovení poměru stabilních izotopů vodíku D/H na methylové a methylenové skupině ethanolupomocí nukleární magnetické rezonance (SNIF-NMR - stanovení botanického původu lihu v lihovinách14860
382.Stanovení poměru stabilních izotopů uhlíku 13C/12C (vyjádřeného jako 513C) v ethanolu pomocí hmotnostní spektrometrie izotopových poměrů (IRMS) a stanovení poměru stabilních izotopů vodíku D/H na methylové a methylenové skupině ethanolu pomocí nukleární magnetické rezonance (SNIF-NMR) - stanovení botanického původu lihu v lihovinách22560
383.Stanovení poměru stabilních izotopů vodíku pomocí hmotnostní spektrometrie izotopových poměrů (IRMS)11020
384.Stanovení 2,4,6-trichloranisolu ve víně plynovou chromatografií s MS detekcí6480
385.Průkaz rostliny rodu Echinacea pomocí kapalinové chromatografie3000
386.Stanovení sukralosy v potravinách metodou iontové chromatografie s pulzní ampérometrickou detekcí1600
387.Stanovení škrobu a částečně hydrolyzovaného škrobu v potravinách enzymaticko-spektrofotometrickou metodou1700
388.Stanovení koenzymu Q10 v potravních doplňcích metodou HPLC1600
389.Stanovení sacharidů a energetické hodnoty výpočtem (voda, tuk, popel, bílkoviny, vláknina)5080
390.Stanovení obsahu alkoholu pyknometricky po destilaci - ovocná vína, ostatní vína, sladová vína, medovina, ostatní alkoholické nápoje350
391.Stanovení těkavých kyselin v lihovinách210
392.Stanovení oxidu siřičitého titračně - ovocná vína, ostatní vína, sladová vína, medovina, ostatní alkoholické nápoje140
393.Stanovení poměru stabilních izotopů uhlíku 13C/12C (vyjádřeného jako delta 13C) v medu a v proteinu izolovaného z medu pomocí hmotnostní spektrometrie izotopových poměrů (IRMS)-stanovení přídavku C4-cukrů do medu3390
394.Stanovení pesticidů v potravinách metodou QuEChERS s detekcí GC/MS4130
395.Stanovení pesticidů v potravinách metodou QuEChERS s detekcí LC-MS/MS4110
396.Stanovení mykotoxinů v potravinách metodou LC-MS/MS4900
397.Potraviny - Stanovení vitamínu B6 (včetně jeho glykosilovaných forem) metodou HPLC2100
398.Stanovení poměru stabilních izotopů vodíku D/H na methylové a methylenové skupině ethanolu pomocí nukleární magnetické rezonance (SNIF-NMR) - stanovení botanického původu cukru v ovocných šťávách14860
399.Stanovení poměru stabilních izotopů uhlíku 13C/12C (vyjádřeného jako d13C) v ethanolu izolovaného z fermentovaných ovocných šťáv pomocí hmotnostní spektrometrie izotopových poměrů (IRMS) - stanovení botanického původu cukru v ovocných šťávách10440
400.Stanovení cukrů ve víně a moštech metodou HPLC s refraktometrickou detekcí1250
401.Stanovení cukrů metodou HPLC s refraktometrickou detekcí1250
402.Stanovení poměru stabilních izotopů uhlíku 13C/12C (vyjádřeného jako delta 13C) v ethanolu izolovaného z fermentovaných ovocných šťáv pomocí hmotnostní spektrometrie izotopových poměrů (IRMS) a poměru stabilních izotopů vodíku D/H na methylové a methylenové skupině ethanolu pomocí nukleární magnetické rezonance (SNIF-NMR) - stanovení botanického původu cukru v ovocných šťávách22560
403.Průkaz rostliny Aloe v nápojích na základě stanovení antrachinonů metodou LC/MS3200
404.Stanovení alkality nealkoholických nápojů titračně210
405.Kvalitativní průkaz fermentované červené rýže s použitím screeningové (HPLC-DAD) a konfirmační (LC-MS) metody3800
406.Stanovení pyrofeofytinu v olivových olejích metodou HPLC1400
407.Stanovení polyfenolů v pivu spektrofotometrickou metodou620
408.Stanovení poměru stabilních izotopů uhlíku 13C/12C (vyjádřeného jako d13C) v C02 šumivých vín - detekce exogenního CO2 v šumivých vínech2984
409.Stanovení amitrazu v potravinách rostlinného původu metodou plynové chromatografie s MS detekcí2810
410.Stanovení ztráty sušením v přídatných látkách140
411.Mléčné výrobky a potraviny na bázi mléka - stanovení obsahu tuku vážkovou metodou dle Weibull-Berntropa (Referenční metoda)360
412.Stanovení sibutraminu v doplňcích stravy metodou HPLC2400
413.Stanovení poměru stabilních izotopů uhlíku 13C/12C (vyjádřeného jako delta 13C) v ethanolu pomocí hmotnostní spektrometrie izotopových poměrů (IRMS), poměru stabilních izotopů vodíku D/H na methylové a methylenové skupině ethanolu pomocí nukleární magnetické rezonance (SNIF-NMR) a stanovení poměru stabilních izotopů kyslíku 180/160 (vyjádřeného jako delta 180) ve vodě pomocí hmotnostní spektrometrie izotopových poměrů (IRMS) v produktech vinné révy-geografický původ27430
414.Stanovení celkového alkoholu v moštech výpočtem (skutečný alkohol, glukóza, fruktóza)970
415.Stanovení glyphosatu, ethephonu, chloristanů a chlorečnanů v potravinách rostlinného původu metodou LC - MS/MS3990
416.Stanovení natamycinu ve víně metodou kapalinové chromatografie s detektorem diodového pole140
417.Stanovení poměru stabilních izotopů vodíku D/H na methylové a methylenové skupině ethanolu pomocí nukleární magnetické rezonance (SNIF-NMR) a stanovení poměru stabilních izotopů kyslíku 180/160 (vyjádřeného jako delta180) ve vodě pomocí hmotnostní spektrometrie izotopových poměrů (IRMS) - geografický původ19730
418.Průkaz geografického původu vín a částečně zkvašených moštů s deklarovaným původem ČR pomocí stanovení poměru stabilních izotopů kyslíku 180/160 jejich vody a poměru stabilních izotopů uhlíku 13C/12C jejich ethanolu (vyjádřených jako¨d180 a d13C) metodou hmotnostní spektrometrie izotopových poměrů (IRMS) a stanovení poměru stabilních izotopů vodíku (D/H) na methylové a methylenové poloze jejich ethanolu metodou nukleární magnetické rezonance (SNIF-NMR)27430
419.Stanovení neotamu v potravinách metodou HPLC/UV VIS/DAD1400
420.Stanovení pesticidů v rostlinných olejích metodou QuEChERS s detekcí GC/MS3055
421.Stanovení pesticidů v rostlinných olejích metodou QuEChERS s detekcí a LC-MS/MS3030
422.Stanovení dithiokarbamátů a jejich degradačních produktů v dětské výživě metodou LCMS/MS3650
423.Stanovení přetlaku sycených nápojů100
424.Průkaz vaječné bílkoviny ve víně imuno-enzymaickou metodou soupravou Ridascreen Fast Ei/Egg Protein (R-Biopharm)/lmmunolab Egg White ELISA3000
425.Průkaz lysozymu ve víně imuno-enzymatickou metodou soupravou Ridascreen Fast Lysozym (R-Biopharm)3000
426.Průkaz kaseinu ve víně imuno-enzymatickou metodou soupravou Ridascreen Fast Casein (R-Biopharm)/ Immunolab Casein ELISA3000
427.Stanovení esterů 3-monochlorpropandiolu a esterů glycidolu v rostlinných olejích a ztužených tucích metodou GC/MS6080
428.Stanovení opiových alkaloidů v máku metodou LC-MS/MS4460
429.Stanovení 3-monochlorpropandiolu v sójové omáčce metodou GC/MS5270
430.Stanovení mléčné bílkoviny v potravinách imuno-enzymatickou metodou2500
431.Stanovení 2-propanolu v lihovinách plynovou chromatografií s FID detekcí1340
432.Stanovení sterolů v olivových olejích metodou plynové chromatografie3100
433.Stanovení stigmastadienů metodou GC v rostlinných olejích3100
434.Stanovení sterolů v másle metodou kapilární plynové chromatografie (GC)2600
435.Detekce přítomnosti cizího tuku v mléčném tuku stanovením triacylglycerolů metodou plynové chromatografie3700
436.Stanovení methylesterů mastných kyselin metodou plynové chromatografie v olivových olejích1920
437.Spektrofotometrická stanovení v UV oblasti (K232, K270, delta K) v olivovém oleji560
438.Stanovení sušiny refraktometricky v produktech z rajčat50
439.Stanovení celkové kyselosti v produktech z rajčat200
440.Stanovení těkavých kyselin v produktech z rajčat330
441.Stanovení obsahu cukru v produktech z rajčat440
442.Stanovení pH v produktech z rajčat100
443.Stanovení obsahu chloridů v produktech z rajčat180
444.Stanovení volných mastných kyselin v olivových olejích210
445.Stanovení peroxidového čísla v olivových olejích420
446.Stanovení obsahu vaječného žloutku ve vaječných likérech spektrofotometrickou metodou1280
447.Stanovení extraktu ve víně100
448.Stanovení popela ve víně390
449.Stanovení hustoty vína160
450.Stanovení alkoholu ve víně - pyknometricky350
451.Stanovení celkové kyselosti vína100
452.Stanovení těkavých kyselin ve víně210
453.Stanovení oxidu siřičitého ve víně140
454.Stanovení pH vína100
455.Stanovení alkality popela ve víně100
456.Stanovení sušiny v produktech z rajčat210
457.Stanovení obsahu alkoholu350
458.Stanovení těkavých látek a methanolu v lihovinách1340
459.Alkohol - pomocí hydrostatických vah500
460.Stanovení obsahu alkoholu s použitím hydrostatických vah po destilaci500
461.Stanovení obsahu alkoholu v % objemových v lihovinách500
462.Metody pro stanovení jakosti cukru - stanovení barvy v roztoku220
463.Glycyrrhizová kyselina - stanovení glycyrrhizové kyseliny vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií1080
464.Refraktometrické stanovení obsahu cukru v hroznových moštech, zahuštěných hroznových moštech a rektifikovaných moštových koncentrátech150
465.Stanovení celkového suchého extraktu lihovin gravimetricky210
466.Stanovení redukujících látek ve víně a moštech520
467.Stanovení oxidu siřičitého ve víně titračně po destilaci440
468.Stanovení oxidu siřičitého po destilaci - ovocná vína, ostatní vína, sladová vína, medovina, ostatní alkoholické nápoje, lihoviny440
469.Stanovení přetlaku šumivých a perlivých vín100
470.Stanovení glukózy a fruktózy ve víně enzymaticky470
471.Stanovení kyseliny citrónové ve víně enzymaticky490
472.Stanovení suchého rozpustného zbytku v produktech zpracovaných z ovoce a zeleniny pomocí refraktometrie150
473.Stanovení mědi ve víně atomovou absorpční spektrometrii280
474.Simultánní stanovení kyseliny L askorbové a D-iso-askorbové ve víně metodou HPLC s UV detekcí1650
475.Stanovení poměru voda/bílkoviny830
476.Stanovení síranů ve víně gravimetricky590
477.Stanovení ethylacetátu ve víně plynovou chromatografií s detekcí FID2070
478.Stanovení metanolu ve víně plynovou chromatografií s detekcí FID2070
479.Stanovení vlhkosti, refraktometrická metoda150
480.Stanovení elektrické vodivosti150
481.pH a volná kyselost220
482.Stanovení hydroxymethylfurfuralu metodou HPLC s UV detekcí1130
483.Stanovení nerozpustných látek200
484.Stanovení aktivity diastázy dle Phadebase630
485.Stanovení maltosy ve víně enzymaticky940
486.Stanovení velikosti písma na obalech320
487.Enzymatické stanovení obsahu škrobu HPLC1960
488.Stanovení čisté svalové bílkoviny2420
489.Stanovení zpolymerovaných triacylglycerolů v tucích metodou HPLC1720
490.Stanovení nepovolených barviv v potravinách metodou LC-MS3100
491.Stanovení tropanových alkaloidů v potravinách rostlinného původu metodou LC-MS/MS4360
492.Stanovení amygdalinu v potravinách metodou HPCL/UV_VIS/DAD1300
493.Stanovení enzymů v potravinách metodou polyakrylamidové gelové elektroforézy2570
494.Stanovení aktivity papainu v potravinách pHmetricky3805
495.Stanovení aktivity trypsinu v potravinách spektrofotometricky2640
496.Stanovení a identifikace charakteristických proteinů v potravinách proteomickou analýzou s využitím LC-MS/MS3495
497.Stanovení mikrocystinů v doplňcích stravy metodou LC-MS/MS2390
498.Stanovení obsahu katechinů v čaji metodou HPLC1990
499.Stanovení kyseliny citrónové ve víně s využitím multiparametrického automatického analyzátoru a enzymatického setu360
500.Stanovení cukrů (glukóza a fruktóza) s využitím multiparametrického automatického analyzátoru a enzymatického setu360

“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Výše náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce ze vzorků odebraných přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se stanoví podle vyhlášky č. 132/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.


Ministr:

Ing. Jurečka v. r.

Přesunout nahoru