Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 386/2016 Sb.Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

Částka 155/2016
Platnost od 30.11.2016
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

386

SDĚLENÍ

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

ze dne 16. listopadu 2016

o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje podle § 30b odst. 5 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů, aktualizovaný seznam výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí, uvedený v příloze k tomuto sdělení.

V seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí je uváděno pořadové číslo, název, identifikační číslo a sídlo veřejné výzkumné instituce nebo jiné výzkumné organizace, datum nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla daná výzkumná organizace schválena pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí a doba platnosti tohoto schválení.


Ministryně:

Mgr. Valachová, Ph.D., v. r.


Příloha

Seznam výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

P.Č.NázevIČOSídloDatum nabytí právní moci rozhodnutí*Doba platnosti**
1Agrotest fyto, s.r.o.25328859Havlíčkova 2787/121, 767 01 Kroměříž6. května 20125 let
2Agrovýzkum Rapotín, s. r. o.26788462Výzkumníků 267, 788 13 Rapotín30. května 20125 let
3Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.67985815Fričova 298/1, 251 65 Ondřejov13. února 20135 let
4Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.68081707Královopolská 135, 612 65 Brno6. února 20135 let
5Biologické centrum AV ČR, v.v.i.60077344Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice6. února 20135 let
6Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.86652036Vídeňská 1083, 142 20 Praha 46. února 20135 let
7Botanický ústav AV ČR, v.v.i.67985939Zámek 1, 252 43 Průhonice6. února 20135 let
8Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.44994575Líšeňská 33a, 636 00 Brno28. dubna 20135 let
9Centrum výzkumu Řež, s.r.o.26722445Hlavní 130, 250 68 Husinec - Řež1. prosince 20135 let
10COMTES FHT a.s.26316919Průmyslová 995, 334 41 Dobřany4. ledna 20145 let
11Česká geologická služba00025798Klárov 131/3, 118 21 Praha 124. ledna 20165 let
12Česká zemědělská univerzita v Praze60460709Kamýcká 129, 165 00 Praha 6 - Suchdol28. dubna 20135 let
13České vysoké učení technické v Praze68407700Zikova 1903/4, 166 36 Praha 613. února 20135 let
14Ekologické služby, s.r.o.26733544Tichá 784/4, 268 01 Hořovice18. dubna 20155 let
15ENKI o.p.s.25173154Dukelská 145, 379 01 Třeboň28. března 20135 let
16Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.68378076Na Florenci 3/1420, 110 01 Praha 111. května 20135 let
17Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.67985955Jilská 361/1, 110 01 Praha 124. března 20135 let
18Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.68378271Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 813. února 20135 let
19Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.67985823Vídeňská 1083, 142 20 Praha 413. února 20135 let
20Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.67985530Boční M/1401, 141 31 Praha 411. května 20135 let
21Geologický ústav AV ČR, v.v.i.67985831Rozvojová 269, 165 00 Praha 6 - Lysolaje31. května 20145 let
22Janáčkova akademie múzických umění v Brně62156462Beethovenova 650/2, 662 15 Brno1. března 20125 let
23Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích60076658Branišovská 31, 370 05 České Budějovice6. února 20135 let
24Masarykova univerzita00216224Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno13. února 20135 let
25Masarykův onkologický ústav00209805Žlutý kopec 7, 656 53 Brno4. listopadu 20165 let
26Matematický ústav AV ČR, v.v.i.67985840Žitná 25, 115 67 Praha 113. února 20135 let
27Mendelova univerzita v Brně62156489Zemědělská 1/1665, 613 00 Brno6. února 20135 let
28Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.61388971Vídeňská 1083, 142 20 Praha 424. března 20135 let
29Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i.67985998Politických vězňů 7, 111 21 Praha 124. března 20135 let
30Orientální ústav AV ČR, v.v.i.68378009Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 85. ledna 20165 let
31Ostravská univerzita61988987Dvořákova 7, 701 03 Ostrava2. června 20125 let
32Psychiatrické centrum Praha00023752Ústavní 91, 181 03 Praha 8 - Bohnice28. dubna 20135 let
33Slezská univerzita v Opavě47813059Na Rybníčku 1, 746 01 Opava28. dubna 20135 let
34Slovanský ústav AV ČR, v.v.i.68378017Valentinská 1, 110 00 Praha 124. března 20135 let
35Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.68378025Jilská 1, 110 00 Praha 115. února 20135 let
36Technická univerzita v Liberci46747885Studentská 2, 461 17 Liberec15. února 20135 let
37Univerzita Hradec Králové62690094Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové24. března 20135 let
38Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem44555601Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem28. dubna 20135 let
39Univerzita Karlova v Praze00216208Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 115. února 20135 let
40Univerzita Palackého v Olomouci61989592Křížkovského 8, 771 47 Olomouc24. března 20135 let
41Univerzita Pardubice00216275Studentská 95, 532 10 Pardubice15. února 20135 let
42Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně70883521Mostní 5139, 760 01 Zlín15. února 20135 let
43Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i.68081715Veveří 97, 602 00 Brno28. dubna 20135 let
44Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.61388980Husinec-Řež č.p. 1001, 250 68 Řež24. března 20135 let
45Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.68081766Květná 8, 603 65 Brno15. února 20135 let
46Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.68378033Husova 4, 110 00 Praha 110. května 20145 let
47Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.61389030Rozvojová 263, 165 02 Praha 6 - Lysolaje22. června 20135 let
48Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.68378041Vídeňská 1083, 142 20 Praha 415. února 20135 let
49Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i.67985882Chaberská 1014/57, 182 51 Praha 8 - Kobylisy15. února 20135 let
50Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.61388955Dolejškova 3, 182 23 Praha 815. února 20135 let
51Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i.68378289Boční II/1401 141 31 Praha 48. března 20135 let
52Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i.68081723Žižkova 22, 616 62 Brno8. března 20135 let
53Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.61389021Za Slovankou 1782/3, 182 00 Praha 88. března 20135 let
54Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.68145535Studenstská 1768, 708 00 Ostrava-Poruba7. prosince 20135 let
55Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.67985858Rozvojová 135, 165 02 Praha 615. února 20135 let
56Ústav informatiky AV ČR, v.v.i.67985807Pod Vodárenskou věží 2, 182 07 Praha 811. května 20135 let
57Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.61389005Husinec - Řež č.p. 130, 250 68 Řež8. března 20135 let
58Ústav makromolekulami chemie AV ČR, v.v.i.61389013Heyrovského náměstí 2, 162 06 Praha 6 -Břevnov8. března 20135 let
59Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i.48546054Nerudova 3, 118 50 Praha 15. září 20155 let
60Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.68378050Vídeňská 1083, 142 20 Praha 48. března 20135 let
61Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.61388963Flemingovo náměstí 2, 166 10 Praha 615. února 20135 let
62Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.68378068Na Florenci 3/1420, 110 00 Praha 115. března 20135 let
63Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v.v.i.67985874Pod Paťankou 30, 166 12 Praha 68. března 20135 let
64Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i.68378092Letenská 4, 118 51 Praha 124. března 20135 let
65Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.68081731Královopolská 147, 612 64 Brno24. března 20135 let
66Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.67985891V Holešovičkách 41, 182 09 Praha 828. dubna 20135 let
67Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i.68378297Prosecká 809/76, 190 00 Praha 929. května 20165 let
68Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.67985556Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 88. března 20135 let
69Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.61388998Dolejškova 1402/5, 182 00 Praha 824. března 20135 let
70Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.86652079Bělidla 986/4a, 603 00 Brno13. února 20165 let
71Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.67985904Rumburská 89, 277 21 Liběchov11. května 20135 let
72Veterinární a farmaceutická univerzita Brno62157124Palackého třída 1/3, 612 42 Brno17. června 20125 let
73Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava6198910017. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba24. března 20135 let
74Vysoká škola ekonomická v Praze61384399nám. Winstona Churchilla 4, 130 67 Praha 32. srpna 20135 let
75Vysoká škola chemicko-technologická v Praze60461373Technická 5, 166 28 Praha 68. března 20135 let
76Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích75081431Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice5. září 20155 let
77Vysoké učení technické v Brně00216305Antonínská 548/1, 601 90 Brno28. dubna 20135 let
78Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s.62243136Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem26. října 20135 let
79Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.00025615Ústecká 98, 250 66 Zdiby4. září 20135 let
80Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.00027162Hudcova 296/70, 621 00 Brno-Medlánky24. června 20125 let
81Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.00027014Přátelství 815, 104 00 Praha Uhříněves28. dubna 20135 let
82Západočeská univerzita v Plzni49777513Univerzitní 8, 306 14 Plzeň24. března 20135 let
*Datum nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla výzkumná organizace schválena pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí.
**Doba platnosti schválení výzkumné organizace pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí, počítaná ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o schválení.
Přesunout nahoru