Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 38/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 304/2012 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků

Částka 15/2016
Platnost od 03.02.2016
Účinnost od 10.02.2016
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

38

VYHLÁŠKA

ze dne 22. ledna 2016,

kterou se mění vyhláška č. 304/2012 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 42 k provedení § 33 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 250/2014 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 304/2012 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků, se mění takto:

1. V příloze č. 1 v prvním řádku tabulky, v příloze č. 2 ve druhém řádku tabulky „1. pro obecnou část“ a ve druhém řádku tabulky „2. pro zvláštní část“ a v příloze č. 3 v prvním řádku tabulky se slova „Klasifikace kmenových oborů vzdělávání (KKOV)“ nahrazují slovy „Kód studijního programu“.

2. V příloze č. 2 v části „1. pro obecnou část“ se za oddíl

B6202Hospodářská politika a správaVeřejná ekonomika a správa

vkládá nový oddíl, který zní:

B6731Sociální politika a sociální práceVeřejná správa a regionální politika

“.

3. V příloze č. 2 v části „1. pro obecnou část“ se za oddíl

N6202Hospodářská politika a správaEkonomika veřejného sektoru

vkládá nový oddíl, který zní:

N6202Hospodářská politika a správaVeřejná správa, l´Administration publique

“.

4. V příloze č. 2 v části „2. pro zvláštní část“ se pro správní činnost „při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu“ za oddíl

B6202Hospodářská politika a správaVeřejné finance

vkládají nové oddíly, které znějí:

B6202Hospodářská politika a správaEvropská hospodářská, správní a kulturní studia
B6202Hospodářská politika a správaVeřejná ekonomika a správa
B6202Hospodářská politika a správaHospodářská politika

“.

5. V příloze č. 2 v části „2. pro zvláštní část“ se pro správní činnost „při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu“ za oddíl

B6208Ekonomika a managementÚčetnictví a finanční řízení podniku

vkládají nové oddíly, které znějí:

B6217Finance a účetnictvíFinance a právo
B6804Právní specializacePrávo a finance
B6804Právní specializaceVeřejná správa
B6807Veřejná správaVeřejná správa
N6202Hospodářská politika a správaRegionální rozvoj a správa
N6202Hospodářská politika a správaVeřejná ekonomika a správa
N6202Hospodářská politika a správaNárodní hospodářství

“.

6. V příloze č. 2 v části „2. pro zvláštní část“ se pro správní činnost „při správě daní a poplatků“ za oddíl

B6208Ekonomika a managementDaňové poradenství

vkládají nové oddíly, které znějí:

B6202Hospodářská politika a správaEvropská hospodářská, správní a kulturní studia
B6804Právní specializacePrávo ve veřejné správě
M6805Právo a právní vědaPrávo

“.

7. V příloze č. 2 v části „2. pro zvláštní část“ se pro správní činnost „v sociálních službách“ za oddíl

B6731Sociální politika a sociální práceSociální politika

vkládají nové oddíly, které znějí:

B7508Sociální práceSociální a charitativní práce
B7508Sociální prácePastorační a sociální práce

“.

8. V příloze č. 2 v části „2. pro zvláštní část“ se pro správní činnost „v sociálních službách“ za oddíl

N6731Sociální politika a sociální práceCharitativní a sociální práce

vkládá nový oddíl, který zní:

N7502Sociální práceSociální a charitativní práce

“.

9. V příloze č. 2 v části „2. pro zvláštní část“ se pro správní činnost „při zajištění ochrany obyvatel a krizovém řízení“ za oddíl

N3908Požární ochrana a průmyslová bezpečnostBezpečnostní plánování

vkládá nový oddíl, který zní:

N6806Veřejná správaBezpečnostní studia

“.

10. V příloze č. 2 v části „2. pro zvláštní část“ se pro správní činnost „v hospodaření s odpady a nakládání s obaly“ za oddíl

N2818Procesní inženýrství a informatikaChemické inženýrství, bioinženýrství a matematické modelování procesů

vkládá nový oddíl, který zní:

B1601Ekologie a ochrana prostředíOchrana životního prostředí

“.

11. V příloze č. 2 v části „2. pro zvláštní část“ se pro správní činnost „v hospodaření s odpady a nakládání s obaly“ za oddíl

N1601Ekologie a ochrana prostředíOdpadové hospodářství

vkládá nový oddíl, který zní:

N4151Péče o biosféruOdpady a jejich využití

“.

12. V příloze č. 2 v části „2. pro zvláštní část“ se na konci textu doplňují nové oddíly, které znějí:

B1604Ekologie a ochrana prostředíOchrana a tvorba krajinyv ochraně ovzduší
B1604Ekologie a ochrana prostředíOchrana životního prostředí
N2814Technologie pro ochranu životního prostředíChemie a technologie ochrany životního prostředí

“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 10. února 2016.


Ministr:

Chovanec v. r.

Přesunout nahoru