Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 364/2016 Sb.Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 5. listopadu 2016

Částka 144/2016
Platnost od 08.11.2016
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

364

SDĚLENÍ

Státní volební komise

ze dne 7. listopadu 2016

o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 5. listopadu 2016


Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 51 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 5. listopadu 2016.

Na základě sdělení Ministerstva vnitra č. 146/2016 Sb., č. 160/2016 Sb., č. 176/2016 Sb., č. 210/2016 Sb., č. 240/2016 Sb. a č. 241/2016 Sb. se dne 5. listopadu 2016 konaly v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nové volby do zastupitelstev obcí.

Český statistický úřad ze zápisů o průběhu a výsledku hlasování, předaných okrskovými volebními komisemi, zjistil následující výsledky voleb:

a) celkový počet obcí, ve kterých bylo zvoleno zastupitelstvo:7
b) celkový počet osob, zapsaných ve výpisech ze seznamů:1088
c) celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:731
d) celkový počet zvolených členů zastupitelstev obcí:39
v tom podle volebních stran:
47 Komunistická strana Čech a Moravy1
80 Nezávislí kandidáti5
90 Sdružení nezávislých kandidátů-místní sdružení celkem28
791 Pro Prahu5

e) seznam obcí, ve kterých volby neproběhly (§ 23 odst. 8), a obcí, v nichž bude vyhlášeno opakované hlasování (§ 43 odst. 2):

Seznam obcí, kde se volby nekonaly (§ 23 odst. 8):

nevyskytlo se

Seznam obcí, kde okrsková volební komise neodevzdala zápis ve stanovené lhůtě (§ 43 odst. 2):

nevyskytlo se.


Předseda Státní volební komise:

Chovanec v. r.

Přesunout nahoru