Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 352/2016 Sb.Nařízení vlády o ocenění udělovaném Ministerstvem průmyslu a obchodu

Částka 139/2016
Platnost od 31.10.2016
Účinnost od 01.12.2016
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

352

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 12. října 2016

o ocenění udělovaném Ministerstvem průmyslu a obchodu

Vláda nařizuje podle § 49 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 26/2008 Sb.:


§ 1

Úvodní ustanovení

(1) Toto nařízení upravuje ocenění udělované ministrem průmyslu a obchodu k ohodnocení zásluh, celoživotní práce nebo za významný čin v oblasti průmyslu nebo obchodu.

(2) Druhem ocenění je stříbrná Medaile ministra průmyslu a obchodu (dále jen „medaile“). Ocenění dále tvoří diplom a etue.

§ 2

Medaile

(1) Medaile se razí ze stříbra o ryzosti 999, o průměru 50 mm a o hmotnosti 42 g.

(2) Na medaili je uveden text „Medaile ministra průmyslu a obchodu“, doplněný o symboly průmyslu a obchodu.

§ 3

Podmínky udělení ocenění

(1) Ocenění se uděluje osobě nebo skupině osob. Ocenění lze udělit fyzické osobě též in memoriam.

(2) Slavnostní předání udělených ocenění se koná nejvýše čtyřikrát v roce.

(3) Při výběru osoby navrhované na udělení ocenění se zohlední tato kritéria:

a) ohodnocení zásluh v oblasti průmyslu nebo obchodu,

b) celoživotní práce v resortu Ministerstva průmyslu a obchodu,

c) významný čin v oblasti průmyslu nebo obchodu.

§ 4

Návrh na udělení ocenění

(1) Návrh na ocenění může podat organizační složka státu, příspěvková organizace, svaz, komora, profesní organizace nebo sdružení osob působící v oblasti působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu. Návrhy vyhodnocuje a schvaluje ministr průmyslu a obchodu.

(2) Návrh na udělení ocenění obsahuje

a) jméno, příjmení a bydliště osoby navrhované na udělení ocenění, jde-li o fyzickou osobu,

b) obchodní firmu nebo název a sídlo osoby navrhované na udělení ocenění, jde-li o právnickou osobu,

c) zdůvodnění návrhu.

(3) Návrh na udělení ocenění in memoriam obsahuje

a) jméno a příjmení fyzické osoby navržené na udělení ocenění,

b) zdůvodnění návrhu,

c) jméno, příjmení a bydliště fyzické osoby, která ocenění převezme.


§ 5

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2016.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Mládek, CSc., v. r.

Přesunout nahoru