Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 347/2016 Sb.Nařízení vlády o sazbách poplatků na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

Částka 136/2016
Platnost od 26.10.2016
Účinnost od 01.01.2017
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

347

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 5. října 2016

o sazbách poplatků na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

Vláda nařizuje podle § 39 odst. 4 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon:


§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje sazby poplatku za žádost a udržovacího poplatku pro jednotlivé činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

§ 2

Sazba poplatku za žádost

Sazba poplatku za žádost

a) podle § 36 odst. 1 písm. a) atomového zákona činí, jedná-li se o žádost o vydání povolení k umístění

1. energetického jaderného zařízení se jmenovitým tepelným výkonem vyšším než 50 MW, 19600000 Kč,

2. výzkumného jaderného zařízení s nulovým výkonem, 8400000 Kč,

3. výzkumného jaderného zařízení se jmenovitým tepelným výkonem do 50 MW, 14000000 Kč,

4. obohacovacího závodu, závodu na výrobu jaderného paliva nebo závodu na přepracování vyhořelého jaderného paliva, 19600000 Kč,

5. skladu vyhořelého jaderného paliva, 14000000 Kč,

6. skladu radioaktivního odpadu, s výjimkou zařízení pro skladování radioaktivních odpadů, které je součástí jiného jaderného zařízení nebo jiného pracoviště, kde se vykonává radiační činnost, 11200000 Kč,

7. úložiště radioaktivního odpadu, s výjimkou úložiště obsahujícího výlučně přírodní radionuklidy, 11200000 Kč,

b) podle § 36 odst. 1 písm. b) atomového zákona činí, jedná-li se o žádost o vydání povolení k výstavbě

1. energetického jaderného zařízení se jmenovitým tepelným výkonem vyšším než 50 MW, 126000000 Kč,

2. výzkumného jaderného zařízení s nulovým výkonem, 14000000 Kč,

3. výzkumného jaderného zařízení se jmenovitým tepelným výkonem do 50 MW, 19600000 Kč,

4. obohacovacího závodu, závodu na výrobu jaderného paliva nebo závodu na přepracování vyhořelého jaderného paliva, 84000000 Kč,

5. skladu vyhořelého jaderného paliva, 19600000 Kč,

6. skladu radioaktivního odpadu, s výjimkou zařízení pro skladování radioaktivních odpadů, které je součástí jiného jaderného zařízení nebo jiného pracoviště, kde se vykonává radiační činnost, 14000000 Kč,

7. úložiště radioaktivního odpadu, s výjimkou úložiště obsahujícího výlučně přírodní radionuklidy, 14000000 Kč,

c) podle § 36 odst. 1 písm. c) atomového zákona činí, jedná-li se o žádost o vydání prvního povolení k provozu

1. energetického jaderného zařízení se jmenovitým tepelným výkonem vyšším než 50 MW, 42000000 Kč,

2. výzkumného jaderného zařízení s nulovým výkonem, 4200000 Kč,

3. výzkumného jaderného zařízení se jmenovitým tepelným výkonem do 50 MW, 11200000 Kč,

4. obohacovacího závodu, závodu na výrobu jaderného paliva nebo závodu na přepracování vyhořelého jaderného paliva, 42000000 Kč,

5. skladu vyhořelého jaderného paliva, 11200000 Kč,

6. skladu radioaktivního odpadu, s výjimkou zařízení pro skladování radioaktivních odpadů, které je součástí jiného jaderného zařízení nebo jiného pracoviště, kde se vykonává radiační činnost, 11200000 Kč,

7. úložiště radioaktivního odpadu, s výjimkou úložiště obsahujícího výlučně přírodní radionuklidy, 11200000 Kč,

8. pracoviště III. kategorie pro činnosti související se získáváním radioaktivního nerostu, 11200000 Kč,

d) podle § 36 odst. 1 písm. d) atomového zákona činí, jedná-li se o žádost o vydání povolení k jednotlivým etapám vyřazování z provozu pracoviště III. kategorie pro činnosti související se získáváním radioaktivního nerostu, 1400000 Kč.

§ 3

Sazba udržovacího poplatku

Sazba udržovacího poplatku

a) podle § 36 odst. 2 písm. a) bodu 1 atomového zákona činí za každý kalendářní měsíc, ve kterém trvala poplatková povinnost držitele povolení k provozu

1. energetického jaderného zařízení se jmenovitým tepelným výkonem vyšším než 50 MW, 2896000 Kč,

2. výzkumného jaderného zařízení se jmenovitým tepelným výkonem do 50 MW, 1400 Kč,

3. obohacovacího závodu, závodu na výrobu jaderného paliva nebo závodu na přepracování vyhořelého jaderného paliva, 934000 Kč,

4. skladu vyhořelého jaderného paliva z energetického jaderného zařízení, 323000 Kč,

5. skladu vyhořelého jaderného paliva z výzkumného jaderného zařízení, 1400 Kč,

6. skladu radioaktivního odpadu, s výjimkou zařízení pro skladování radioaktivních odpadů, které je součástí jiného jaderného zařízení nebo jiného pracoviště, kde se vykonává radiační činnost, 117000 Kč,

7. úložiště radioaktivního odpadu, s výjimkou úložiště obsahujícího výlučně přírodní radionuklidy, 241000 Kč,

b) podle § 36 odst. 2 písm. a) bodu 2 atomového zákona činí za každý kalendářní měsíc, ve kterém trvala poplatková povinnost držitele povolení k provozu pracoviště III. kategorie pro činnosti související se získáváním radioaktivního nerostu, s výjimkou dekontaminačních stanic na uzavřených ložiscích, 48000 Kč,

c) podle § 36 odst. 2 písm. b) bodu 2 atomového zákona činí za každý kalendářní měsíc, ve kterém trvala poplatková povinnost držitele povolení k jednotlivým etapám vyřazování z provozu pracoviště III. kategorie pro činnosti související se získáváním radioaktivního nerostu, s výjimkou dekontaminačních stanic na uzavřených ložiscích, 161000 Kč.


§ 4

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Přesunout nahoru