Přejít na PLUS

Odkaz na nařízení vlády č. 337/2016 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění nařízení vlády č. 353/2008 Sb.

Níže uvedené odkazy můžete zařadit do svých stránek.
Zajistíme Vám, že tyto adresy budou směřovat navždy a zdarma na aktuální konsolidované znění odkazovaného předpisu.


URLhttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-337
Čísloč. 337/2016 Sb.
NázevNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění nařízení vlády č. 353/2008 Sb.


Jednoduchý odkaz v HTML

<a href="https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-337">
Nařízení vlády č. 337/2016 Sb.
</a>

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nařízení vlády č. 337/2016 Sb.Odkaz pro fórum v BB kódu

[url=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-337]Nařízení vlády č. 337/2016 Sb.[/url]

Takto se odkaz zobrazí v diskuzi:

Nařízení vlády č. 337/2016 Sb.Odkaz v Texy

"Nařízení vlády č. 337/2016 Sb.":[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-337]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nařízení vlády č. 337/2016 Sb.Odkaz ve Wiki

[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-337 Nařízení vlády č. 337/2016 Sb.]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nařízení vlády č. 337/2016 Sb.PromoBibliLabel ISO 690

ČESKO. Nařízení vlády č. 337/2016 Sb. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 20. 9. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-337


Zpět na předpis