Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 333/2016 Sb.Vyhláška o úhradě nákladů na provedení odborných úkonů podle zákona o biocidech

Částka 131/2016
Platnost od 17.10.2016
Účinnost od 18.10.2016
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

333

VYHLÁŠKA

ze dne 11. října 2016

o úhradě nákladů na provedení odborných úkonů podle zákona o biocidech

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 19 zákona č. 324/2016 Sb., o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech), k provedení § 16 odst. 3 zákona o biocidech:


§ 1

Výše záloh na úhradu nákladů na provedení odborných úkonů a maximální výše úhrad nákladů na provedení odborných úkonů v rámci jednotlivých činností podle § 16 odst. 3 zákona o biocidech jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 2

Výše úhrad nákladů na provedení odborných úkonů podle § 16 odst. 3 zákona o biocidech se stanoví tak, že počet hodin provedených odborných úkonů podle přílohy č. 1 k této vyhlášce se násobí sazbou, která je uvedena v příloze č. 2 k této vyhlášce.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 18. října 2016.


Ministr:

MUDr. Němeček, MBA, v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 333/2016 Sb.

Výše záloh na úhradu nákladů na provedení odborných úkonů a maximální výše úhrad nákladů na provedení odborných úkonů v rámci jednotlivých činností

KódČinnostVýše zálohyMaximální výše úhrady nákladů
Činnosti spojené se schvalováním účinných látek
100Hodnocení dokumentace k žádosti o schválení účinné látky pro první typ přípravku1000000 Kč3900000 Kč
101Hodnocení dokumentace k žádosti o schválení účinné látky pro další jeden typ přípravku.500000 Kč1000000 Kč
110Hodnocení dokumentace k žádosti o schválení účinné látky pro první typ přípravku, pokud je účinná látka mikroorganismus.500000 Kč3900000 Kč
111Hodnocení dokumentace k žádosti o schválení účinné látky pro další jeden typ přípravku, pokud je účinná látka mikroorganismus.250000 Kč500000 Kč
120Hodnocení dokumentace k žádosti o obnovení schválení účinné látky pro první typ přípravku zahrnující úplné hodnocení předložené žádosti.1000000 Kč2000000 Kč
121Hodnocení dokumentace k žádosti o obnovení schválení účinné látky pro první typ přípravku zahrnující pouze částečné hodnocení předložené žádosti.500000 Kč1000000 Kč
122Hodnocení dokumentace k žádosti o obnovení schválení účinné látky pro další typ přípravku zahrnující úplné hodnocení předložené žádosti.500000 Kč1000000 Kč
123Hodnocení dokumentace k žádosti o obnovení schválení účinné látky pro další typ přípravku zahrnující pouze částečné hodnocení předložené žádosti.250000 Kč500000 Kč
Činnosti spojené s povolováním biocidních přípravků
200Hodnocení dokumentace k žádosti o povolení biocidního přípravku.200000 Kč400000 Kč
201Hodnocení dokumentace k žádosti o vnitrostátní povolení biocidního přípravku, který je identický s referenčním přípravkem, který byl předložen jako součást dokumentace k žádosti o schválení účinné látky.40000 Kč80000 Kč
202Hodnocení dokumentace k žádosti o povolení kategorie biocidních přípravků.400000 Kč800000 Kč
203Hodnocení dokumentace k žádosti o povolení biocidního přípravku zjednodušeným postupem povolování.20000 Kč60000 Kč
204Hodnocení dokumentace k žádosti o povolení kategorie biocidních přípravků zjednodušeným postupem.40000 Kč120000 Kč
205Hodnocení dokumentace k žádosti o významnou změnu v povolení.80000 Kč160000 Kč
206Hodnocení dokumentace k žádosti o nevýznamnou změnu v povolení12000 Kč24000 Kč
207Hodnocení dokumentace k žádosti o obnovení povolení biocidního přípravku s úplným hodnocením předložené žádosti100000 Kč300000 Kč
208Hodnocení dokumentace k žádosti o obnovení povolení biocidního přípravku s částečným hodnocením předložené žádosti.35000 Kč100000 Kč
209Hodnocení dokumentace k žádosti o obnovení povolení biocidního přípravku zjednodušeným postupem povolování.10000 Kč30000 Kč
211Hodnocení dokumentace k žádosti o povolení stejného biocidního přípravku.10000 Kč30000 Kč
220Hodnocení dokumentace k žádosti o povolení biocidního přípravku obsahujícího více než jednu účinnou látku.Záloha uvedená pod kódem č. 200 se navyšuje o zálohu 10000 Kč za každou další účinnou látku.Maximální výše úhrady nákladů za činnost uvedenou pod kódem č. 200 se navyšuje o zálohu 32000 Kč za každou další účinnou látku.
221Hodnocení dokumentace k žádosti o povolení biocidního přípravku obsahujícího jednu nebo více sledovaných látek.Záloha uvedená pod kódem č. 200 se navyšuje o zálohu 10000 Kč za každou sledovanou látku.Maximální výše úhrady nákladů za činnost uvedenou pod kódem č. 200 se navyšuje o zálohu 32000 Kč za každou sledovanou látku.
222Hodnocení dokumentace k žádosti o povolení biocidního přípravku, který je určen pro více než jednu kategorii uživatelů.Záloha uvedená pod kódem č. 200 se navyšuje o zálohu 5000 Kč za každou další kategorii uživatelů.Maximální výše úhrady nákladů za činnost uvedenou pod kódem č. 200 se navyšuje o zálohu 10000 Kč za každou další kategorii uživatelů.
223Hodnocení dokumentace k žádosti o povolení biocidního přípravku, v rámci kterého je nutné provést srovnávací posouzení.Záloha uvedená pod kódem č. 200 se navyšuje o zálohu 60000 Kč za srovnávací posouzení.Maximální výše úhrady nákladů za činnost uvedenou pod kódem č. 200 se navyšuje o zálohu 200000 Kč za srovnávací posouzení.
224Hodnocení dokumentace k žádosti o povolení biocidního přípravku, v rámci kterého je nutné stanovit maximální limit reziduí.Záloha uvedená pod kódem č. 200 se navyšuje o zálohu 60000 Kč za stanovení maximálního limitu reziduí.Maximální výše úhrady nákladů za činnost uvedenou pod kódem č. 200 se navyšuje o zálohu 200000 Kč za stanovení maximálního limitu reziduí.
230Hodnocení informací předložených k žádosti o povolení souběžného obchodu.10000 Kč30000 Kč
240Hodnocení souhrnu biocidního přípravku pro účely vzájemného uznání vnitrostátního povolení biocidního přípravku.20000 Kč60000 Kč
Další odborné úkony
300Příprava podkladů pro účely podání žádosti podle čl. 3 odst. 3 nařízení o biocidech.20000 Kč60000 Kč

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 333/2016 Sb.

Sazba za provedení odborných úkonů

KódOdborný úkonSazba za provedení odborných úkonů / hod.
EXPOdborný úkon spojený s hodnocením předložených studií, hodnocení závěrů hodnocení rizik, hodnocení klasifikace.790 Kč
ASTOdborný úkon k zajištění technické podpory, zejména vyhledávání dat z vědeckých databází.500 Kč
Přesunout nahoru