Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 328/2016 Sb.Vyhláška o stanovení vzoru dotazníku, vzorů vojenských dokladů a nakládání s nimi a vzoru osobní známky a pravidel jejího nošení

Částka 128/2016
Platnost od 10.10.2016
Účinnost od 10.10.2016
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

328

VYHLÁŠKA

ze dne 29. září 2016

o stanovení vzoru dotazníku, vzorů vojenských dokladů a nakládání s nimi a vzoru osobní známky a pravidel jejího nošení

Ministerstvo obrany stanoví podle § 19 odst. 6 a § 33e zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění zákona č. 47/2016 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanovuje vzor dotazníku sloužícího k získání základních údajů o občanovi pro účely odvodního řízení (dále jen „dotazník“), vzory vojenských dokladů a nakládání s nimi a vzor osobní známky a pravidla jejího nošení.

§ 2

Dotazník

Vzor dotazníku je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 3

Vojenský průkaz

(1) Vojenský průkaz je vytištěn na bílé plastové kartě formátu CR-80 o rozměrech 54 mm x 85,6 mm. Pozadí přední strany vojenského průkazu tvoří bílý podklad s obrysy dvouocasého lva ve skoku provedenými v šedé barvě se žlutými detaily. Na přední straně vojenského průkazu v levém horním rohu je barevná fotografie zobrazující obličej vojáka. Na přední straně jsou dále uvedeny název průkazu, označení státní příslušnosti držitele podle mezinárodních standardů kódem CZE a údaje, které stanoví branný zákon. Na zadní straně vojenského průkazu jsou uvedeny pokyny k odevzdání vojenského průkazu v případě jeho nalezení, a to v českém jazyce v horní části a v anglickém jazyce v dolní části. Jazykové verze pokynů se nemusí shodovat. Na zadní straně v ohraničeném textovém poli je dále uvedena informace v anglickém jazyce o vydání vojenského průkazu v souladu se ženevskými úmluvami na ochranu obětí války.

(2) Vzor vojenského průkazu je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 4

Vojenská knížka

(1) Vojenská knížka je vojenským dokladem typu knížka. Má šedý plastový obal o rozměrech 115 mm x 88 mm a 52 stran o rozměrech listu 108 mm x 83 mm. Na první straně vojenské knížky je uvedeno poučení pro držitele a pokyny pro nálezce v českém a anglickém jazyce. Jazykové verze pokynů se nemusí shodovat. Na třetí straně v horní části je barevná fotografie zobrazující obličej vojáka. Do vojenské knížky se zaznamenávají údaje o držiteli a další údaje v rozsahu, který stanoví branný zákon.

(2) Vzor vojenské knížky je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 5

Povolávací rozkaz

Vzory povolávacích rozkazů jsou uvedeny v přílohách č. 4 až 6 k této vyhlášce.

§ 6

Nakládání s vojenskými doklady

Voják s vojenskými doklady nakládá tak, aby nedošlo k jejich poškození, ztrátě, odcizení, zneužití nebo zničení.

§ 7

Osobní známka a pravidla jejího nošení

(1) Osobní známka je kovový plátek obdélníkového tvaru o tloušťce od 0,5 mm do 1,5 mm se zaoblenými rohy a se stanovenými identifikačními údaji o vojákovi. Vojákovi se vydá sada osobní známky, kterou tvoří 2 stejné kusy osobní známky, 1 kus závěsného řetízku o délce 685 mm, 1 kus závěsného řetízku o délce 140 mm a 2 kusy chrániče. Osobní známka a řetízek jsou vyrobeny z korozivzdorné, žáruvzdorné, žáropevné a antialergické oceli, umožňující jejich sterilizaci a dekontaminaci. Obě osobní známky jsou opatřeny chráničem vyrobeným ze zdravotně nezávadné silikonové pryže, která nevyvolává alergické reakce a je odolná ve vztahu k dekontaminačnímu procesu.

(2) Do kovového plátku se neoddělitelným způsobem velkými písmeny bez diakritiky zaznamenají tyto údaje o vojákovi:

a) příjmení a jméno; další příjmení nebo jména se uvádějí zkráceně za příjmením nebo jménem, pokud je nelze na osobní známce uvést v nezkrácené podobě,

b) osobní číslo,

c) označení státní příslušnosti podle mezinárodních standardů kódem CZE a

d) krevní skupina.

(3) Voják v činné službě nosí vojenskou známku v sadě, a to tak, že řetízky jsou spojeny a na každém z nich je zavěšen 1 kus osobní známky. Voják v činné službě mimo stav ohrožení státu nebo válečný stav nosí sadu při sobě, nerozhodne-li služební orgán, že ji nosí na krku.

(4) Vzor osobní známky je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce.


§ 8

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 102/2005 Sb., o stanovení vzoru dotazníku a vzorů vojenských dokladů, se zrušuje.


§ 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:

MgA. Stropnický v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 328/2016 Sb.

VZOR DOTAZNÍKU

VZOR DOTAZNÍKU

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 328/2016 Sb.

VZOR VOJENSKÉHO PRŮKAZU

přední strana vojenského průkazu

Obr. 1: přední strana vojenského průkazu

zadní strana vojenského průkazu

Obr. 2: zadní strana vojenského průkazu

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 328/2016 Sb.

VZOR VOJENSKÉ KNÍŽKY

VZOR VOJENSKÉ KNÍŽKY

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 328/2016 Sb.

VZOR POVOLÁVACÍHO ROZKAZU K ODVODNÍMU ŘÍZENÍ

VZOR POVOLÁVACÍHO ROZKAZU K ODVODNÍMU ŘÍZENÍ

VZOR POVOLÁVACÍHO ROZKAZU K PŘEZKUMNÉMU ŘÍZENÍ

VZOR POVOLÁVACÍHO ROZKAZU K PŘEZKUMNÉMU ŘÍZENÍ

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 328/2016 Sb.

VZOR POVOLÁVACÍHO ROZKAZU K VÝKONU PRAVIDELNÉHO VOJENSKÉHO CVIČENÍ

VZOR POVOLÁVACÍHO ROZKAZU K VÝKONU PRAVIDELNÉHO VOJENSKÉHO CVIČENÍ

VZOR POVOLÁVACÍHO ROZKAZU K VÝKONU DOBROVOLNÉHO VOJENSKÉHO CVIČENÍ

VZOR POVOLÁVACÍHO ROZKAZU K VÝKONU DOBROVOLNÉHO VOJENSKÉHO CVIČENÍ

VZOR POVOLÁVACÍHO ROZKAZU K VÝKONU SLUŽBY V OPERAČNÍM NASAZENÍ

VZOR POVOLÁVACÍHO ROZKAZU K VÝKONU SLUŽBY V OPERAČNÍM NASAZENÍ

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 328/2016 Sb.

VZOR POVOLÁVACÍHO ROZKAZU K VÝKONU MIMOŘÁDNÉ SLUŽBY

VZOR POVOLÁVACÍHO ROZKAZU K VÝKONU MIMOŘÁDNÉ SLUŽBY

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 328/2016 Sb.

VZOR OSOBNÍ ZNÁMKY

Vzor osobní známky s rozměry

Vzor osobní známky s rozměry

Vzor osobní známky s chráničem

Vzor osobní známky s chráničem

Vzor chrániče na osobní známku

Vzor chrániče na osobní známku

Vzor sady osobních známek

Vzor sady osobních známek

Přesunout nahoru