Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 318/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 39/2012 Sb., o dispenzární péči

Částka 124/2016
Platnost od 29.09.2016
Účinnost od 17.10.2016
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

318

VYHLÁŠKA

ze dne 21. září 2016,

kterou se mění vyhláška č. 39/2012 Sb., o dispenzární péči

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), k provedení § 5 odst. 3 písm. b) zákona o zdravotních službách:


Čl. I

Vyhláška č. 39/2012 Sb., o dispenzární péči, se mění takto:

1. V příloze se na konci položky „Poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství, popřípadě jiný poskytovatel“ doplňují řádky 52 až 55, které znějí:

„52Chronické onemocnění ledvin ve stádiích CKD 4 a 5 eGFR menší než 0,5 ml/s
53Proteinurie větší než 1g/24 hod a mikroskopická hematurie renálního původu
54Chronická glomerulonefritis, autosomálně dominantní polycystická degenerace ledvin, vrozená onemocnění ledvin
55Stavy po cévní mozkové příhodě“.

2. V příloze položka „Poskytovatel v oboru psychiatrie“ zní:

„Poskytovatel v oboru psychiatrie
01Syndrom závislosti
02Poruchy nálady středně těžké a těžké, včetně bipolární afektivní poruchy
03Schizofrenie, schizoafektivní poruchy, schizotypní porucha, poruchy s bludy
04Obsedantně kompulzivní porucha s těžkým průběhem
05Posttraumatická stresová porucha
06Poruchy sexuální preference včetně stavů po terapeutické kastraci
07Poruchy příjmu potravy
08Těžké poruchy osobnosti“.

3. V příloze se za položku „Poskytovatel v oboru psychiatrie“ vkládá nová položka „Poskytovatel v oboru dětská a dorostová psychiatrie“, která zní:

„Poskytovatel v oboru dětská a dorostová psychiatrie
01Syndrom závislosti
02Poruchy nálady středně těžké a těžké, včetně bipolární afektivní poruchy
03Schizofrenie, schizoafektivní poruchy, schizotypní porucha, poruchy s bludy
04Obsedantně kompulzivní porucha s těžkým průběhem
05Poruchy sexuálního vývoje včetně parafilie
06Poruchy příjmu potravy
07Poruchy autistického spektra
08Těžká chronická tiková porucha - syndrom de la Tourette
09Výše neuvedené duševní poruchy dětského a dorostového věku s těžkým disruptivním chováním“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 17. října 2016.


Ministr:

MUDr. Němeček, MBA, v. r.

Přesunout nahoru