Přejít na PLUS

Odkaz na nařízení vlády č. 314/2016 Sb.Nařízení vlády o uznávání organizací producentů a sdružení organizací producentů k provádění společné organizace trhu s vybranými zemědělskými produkty a o změně nařízení vlády č. 282/2014 Sb., o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků

Níže uvedené odkazy můžete zařadit do svých stránek.
Zajistíme Vám, že tyto adresy budou směřovat navždy a zdarma na aktuální konsolidované znění odkazovaného předpisu.


URLhttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-314
Čísloč. 314/2016 Sb.
NázevNařízení vlády o uznávání organizací producentů a sdružení organizací producentů k provádění společné organizace trhu s vybranými zemědělskými produkty a o změně nařízení vlády č. 282/2014 Sb., o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků


Jednoduchý odkaz v HTML

<a href="https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-314">
Nařízení vlády č. 314/2016 Sb.
</a>

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nařízení vlády č. 314/2016 Sb.Odkaz pro fórum v BB kódu

[url=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-314]Nařízení vlády č. 314/2016 Sb.[/url]

Takto se odkaz zobrazí v diskuzi:

Nařízení vlády č. 314/2016 Sb.Odkaz v Texy

"Nařízení vlády č. 314/2016 Sb.":[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-314]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nařízení vlády č. 314/2016 Sb.Odkaz ve Wiki

[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-314 Nařízení vlády č. 314/2016 Sb.]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nařízení vlády č. 314/2016 Sb.PromoBibliLabel ISO 690

ČESKO. Nařízení vlády č. 314/2016 Sb. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 24. 8. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-314


Zpět na předpis