Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 289/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu, ve znění pozdějších předpisů

Částka 112/2016
Platnost od 12.09.2016
Účinnost od 01.01.2017
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

289

VYHLÁŠKA

ze dne 6. září 2016,

kterou se mění vyhláška č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství v dohodě s Ministerstvem průmyslu a obchodu stanoví podle § 21 odst. 1 zákona č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu):


Čl. I

Příloha č. 2 vyhlášky č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu, ve znění vyhlášky č. 82/2000 Sb., vyhlášky č. 386/2003 Sb., vyhlášky č. 88/2007 Sb. a vyhlášky č. 190/2008 Sb., včetně poznámky pod čarou č. 3 zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 141/1997 Sb.

Druhy a minimální přídavky denaturačních prostředků a účel použití denaturovaného lihu

Poř. čísloDenaturační prostředekRegistrační číslo CAS (Chemical Abstracts Service)Nejmenší přídavek denaturačního prostředku na 1 l etanolu při 20 °CNejmenší přídavek denaturačního prostředku na 1 hl etanolu při 20 °CÚčel použití denaturovaného lihu
1Benzín lékařský64742-49-010 ml1 la) k laboratorním účelům,
b) k použití ve zdravotnických zařízeních a lékárnách,
c) k výdeji v lékárnách v balení do 200 ml,
d) k dodávkám distributorům léčiv3),
e) k výrobě pektinu, léčiv, dezinfekčních roztoků nebo
f) k čištění a dezinfekci výrobního zařízení v potravinářství.
2Benzín lékařský64742-49-020 ml2 lK technickému použití všeho druhu mimo prodeje.
3Benzín technickýa)20 ml2 lK technickému použití všeho druhu mimo prodeje.
4Toluenb)108-88-320 ml2 lK technickému použití všeho druhu mimo prodeje.
5Ajatinc)7281-04-110g1 kgK maskérským účelům.
6Acetond)67-64-150 ml5 lK výrobě čistých chemikálií, kovových katalyzátorů, polovodičů.
Při výrobě a údržbě elektropřístrojů.
7Hexane)110-54-310 ml1 lK laboratorním účelům.
8Metanolf)67-56-150 ml5 lK laboratorním účelům.
9Ocet kvasný lihový o koncentraci 10 až 20%64-19-7100-200 ml10-20 lK výrobě kvasného lihového octa o koncentraci 10 až 20 % hm. tak, aby líh po denaturaci obsahoval minimálně 20 ml kyseliny octové na 1 l absolutního alkoholu.
10Octan etylnatýg) 141-78-620 g2 kgK výrobě barev, ředidel a k ředění barev sloužících k potisku obalových materiálů.
Denatonium benzoáth)3734-33-630 mg3 g
112-propanolch)67-63-0100 ml10 lK výrobě čistých chemikálií, katalyzátorů, kosmetických a dezinfekčních přípravků. K odmašťování desek plošných spojů. Při výrobě měřících a leteckých přístrojů.
12Denatonium benzoáth)3734-33-630 mg3 gK výrobě kosmetických přípravků, které nepřichází do styku s dutinou ústní.
13Dietylftaláti)84-66-25g0,5 kgK výrobě kosmetických přípravků.
Terciální butanolj)75-65-0789 mg78,9 g
14Mentolk)89-78-18g0,8 kgK výrobě kosmetických přípravků, které přichází do styku s dutinou ústní.
15Thymol089-83-88g0,8 kgK výrobě kosmetických přípravků, které přichází do styku s dutinou ústní.
162-propanolch) 67-63-020 ml2 lK výrobě parfémů a toaletních vod.
Denatonium benzoáth)3734-33-610 mg1 g
17Terciální butanolj)75-65-0780 mg78 gK výrobě parfémů a toaletních vod.
Denatonium benzoáth)3734-33-610 mg1 g
182-propanolch)67-63-020 ml2 lK výrobě ústních vod pro ústní nebo zubní hygienu.
19Terciální butanolj)75-65-0780 mg78 gK výrobě ústních vod pro ústní nebo zubní hygienu.
20Denatonium benzoáth)3734-33-610 mg1 gK výrobě drogistického zboží a aditiv do motorových paliv.
Metyletylketonm)78-93-315 ml1,5 l
2-propanolch)67-63-010 ml1 l
21Denatonium benzoáth)3734-33-620 mg2gK výrobě gelových podpalovačů, lihového paliva do bio krbů a hořlavých past.
Metyletylketonm)78-93-310 ml1 l
2-propanolch)67-63-010 ml1 l
22Motorové palivo vyhovující ČSN EN 228n)20 ml2 lK výrobě motorového paliva nebo Etyltercbutyletheru.
23Etyltercbutylether0)637-92-320 ml2 lK výrobě Etyltercbutyletheru.
24Metyltercbutyletherp)1634-04-420 ml2 lK výrobě Etyltercbutyletheru.
25Denatonium benzoáth)3734-33-630 mg3 gK výrobě nemrznoucích směsí, autokosmetiky a čisticích přípravků.
Metyletylketonm)78-93-315 ml1,5 l
2-propanolch)67-63-010 ml1 l
26Denatonium benzoáth)3734-33-630 mg3 gK výrobě nemrznoucích směsí, autokosmetiky a čisticích přípravků.
2-propanolch)67-63-010 ml1 l
Terciální butanolj)75-65-010 mg1 g

Druhy denaturačních prostředků pro obecnou denaturaci lihu v České republice, v celé Evropské unii a v jednotlivých členských státech, jsou uvedeny v nařízení Komise (ES) č. 3199/93, ze dne 22. listopadu 1993 o vzájemném uznávání postupů úplné denaturace lihu pro účely osvobození od spotřební daně, v platném znění.

Vysvětlivky:

Denaturační prostředekAlternativní název/názvy
a) Benzín technickýTechnický benzín 60/80
Technický benzín 80/110
Technický benzín 50/110
Technické parametry:
bezbarvá kapalina specifického zápachu, vysoce hořlavá, ve vodě nerozpustná; 97 % předestiluje při 50° C až 110° C.
b) ToluenMethylbenzen
Fenylmethan
Toluol
c) AjatinDimethyldodecylbenzylamoniumbromid
Benzododecinii bromidům 10% roztok
d) AcetonPropan-2-on
Dimethylketon
2-Propanon
e) HexanN-hexan
f) MetanolMethyl alkohol
Methylový alkohol
dřevní líh
g) Octan etylnatýEthylethanoát
Ethylacetát (ETA)
Ethylester kyseliny octové
h) Denatonium benzoátFenylmethyl-[2- [(2,6-dimethylfenyl)amino]- 2-oxoethyl]-diethylammonium benzoát Bitrex (obchodní značka)
ch) 2-propanolIsopropyl alkohol (IPA)
Isopropanol
Propan-2-ol
i) DietylftalátDiethylester kyseliny fialové (DEP)
j) Terciální butanol2-Methylpropan-2-ol
Terc. Butanol TBA
2-Methyl-2-propanol
k) Mentol2-isopropyl-5-methylcyklohexan-1 -ol
Menthomenthol
l) Thymol2-isopropyl-5-methylphenol (IPMP)
Isopropylmethylfenol
Isopropyl-m-kresol
m) Metyletylketon (MEK)Butan-2-on
2-Butanon
Ethylmethylketon
n) Motorové palivo vyhovující ČSN EN 228Bezolovnatý automobilový benzín
o) Etyltercbutylether (ETBE)2-Ethoxy-2-methyl-propan
Ethyl t-butyl ether
Terc. butyl ethyl ether
p) Metyltercbutylether (MTBE)2-Methoxy-2-methylpropan
Methyl t-butyl ether
Terc. butyl methyl ether

3) Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.

“.

Čl. II

Technický předpis

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.


Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.


Ministr:

Ing. Jurečka v. r.

Přesunout nahoru