Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 273/2016 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Částka 107/2016
Platnost od 31.08.2016
Účinnost od 01.09.2016
Zrušeno k 01.01.2018 (341/2017 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

273

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 24. srpna 2016,

kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 123 odst. 6 písm. f) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb., nařízení vlády č. 130/2009 Sb., nařízení vlády č. 133/2009 Sb., nařízení vlády č. 201/2009 Sb., nařízení vlády č. 381/2010 Sb., nařízení vlády č. 44/2011 Sb., nařízení vlády č. 448/2011 Sb., nařízení vlády č. 224/2014 Sb., nařízení vlády č. 303/2014 Sb. a nařízení vlády č. 278/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odstavec 3 zní:

(3) Zaměstnanci, který je

a) pracovníkem v sociálních službách nebo sociálním pracovníkem v zařízení sociálních služeb, u poskytovatele sociálních služeb, který vykonává činnost v sociálních službách nebo podle zvláštních právních předpisů při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve škole a školském zařízení, ve věznici, v zařízení pro zajištění cizinců a v azylovém zařízení, nebo sociálním pracovníkem u poskytovatele zdravotních služeb, a zároveň není zaměstnancem uvedeným v odstavci 4,

b) zaměstnancem školy nebo školského zařízení podle § 7 školského zákona, který není uveden v odstavci 9,

přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení.“.

2. Příloha č. 9 zní:

„Příloha č. 9 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 9

(v Kč měsíčně)

Platový stupeňPočet let započitatelné praxePlatová třída
4567891011121314
1do 2 let1070011610125601361017260215702175022140226202317024030
2do 6 let1110012030130801417017750217602195022530231002387025160
3do 12 let1180012830139201516018220220102229022820240202487026520
4do 19 let1261013700148801611019060224702298023670250302670028720
5do 27 let1341014600158501724019910231702371024670265902875031550
6do 32 let1456015830171601865021320243502502026040288103113034100
7nad 32 let1497016260176401917021930249102556026740295003191034920

“.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2016.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministryně práce a sociálních věcí:

Mgr. Marksová v. r.

Přesunout nahoru