Přejít na PLUS

Odkaz na nález č. 268/2016 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 19. července 2016 sp. zn. Pl. ÚS 18/16 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Všeň č. 2 ze dne 30. 6. 2015 o místní úpravě provozu na veřejně přístupových účelových komunikacích v územním obvodu obce Všeň

Níže uvedené odkazy můžete zařadit do svých stránek.
Zajistíme Vám, že tyto adresy budou směřovat navždy a zdarma na aktuální konsolidované znění odkazovaného předpisu.


URLhttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-268
Čísloč. 268/2016 Sb.
NázevNález Ústavního soudu ze dne 19. července 2016 sp. zn. Pl. ÚS 18/16 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Všeň č. 2 ze dne 30. 6. 2015 o místní úpravě provozu na veřejně přístupových účelových komunikacích v územním obvodu obce Všeň
AliasNález ÚS ČR o zrušení obecně závazné vyhlášky obce Všeň č. 2 o místní úpravě provozu na veřejně přístupových účelových komunikacích v územním obvodu obce Všeň


Jednoduchý odkaz v HTML

<a href="https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-268" title="Nález ÚS ČR o zrušení obecně závazné vyhlášky obce Všeň č. 2 o místní úpravě provozu na veřejně přístupových účelových komunikacích v územním obvodu obce Všeň">
Nález č. 268/2016 Sb.
</a>

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nález č. 268/2016 Sb.Odkaz pro fórum v BB kódu

[url=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-268]Nález č. 268/2016 Sb.[/url]

Takto se odkaz zobrazí v diskuzi:

Nález č. 268/2016 Sb.Odkaz v Texy

"Nález č. 268/2016 Sb.":[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-268]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nález č. 268/2016 Sb.Odkaz ve Wiki

[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-268 Nález č. 268/2016 Sb.]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nález č. 268/2016 Sb.PromoBibliLabel ISO 690

ČESKO. Nález č. 268/2016 Sb. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 23. 9. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-268


Zpět na předpis