Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 263/2016 Sb.Zákon atomový zákon

Částka 102/2016
Platnost od 10.08.2016
Účinnost od 01.01.2017
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek
28 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Předkladatel

Nalezené legislativní změny k předpisu č. 263/2016 Sb.

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Poslanecký návrh zákona o změně sídel některých státních úřadů

Zákon stanovuje přesun sídel 15 úřadů z hlavního města Prahy do jednotlivých regionů České republiky.

Poslední změna: 30.11.2020 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona

Nový stavební zákon s ohledem na svůj obsah vyžaduje změnu řady navazujících právních předpisů (celkem 57 zákonů), tyto jsou měněny v samostatném, tzv. "změnovém zákoně", aby nebyla nová úprava stavebního zákona zatížena množstvím technických změn navazujících předpisů.

Poslední změna: 05.11.2020 (Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, a další související zákony

Cílem novely zákona je umožnění rychlejší a efektivnější přípravy staveb dopravní, vodní a energetické infrastruktury, jakož i infrastruktury elektronických komunikací, a nastavení povolovacích procesů tak, aby jejich délka nebránila včasnému zahájení realizace potřebných staveb.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
13.10.2020 v částce č. 163 pod číslem 403/2020 Sb. s účinností od 01.01.2021
Návrh zákona o změně zákonů související s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci

Zákon zahrnuje novely 159 právních předpisů.

Poslední změna: 17.06.2020 (Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím)
Návrh vyhlášky o stanovení rezervy na vyřazování z provozu jaderného zařízení a pracoviště III. kategorie nebo pracoviště IV. kategorie

Cílem vyhlášky je nahrazení vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanovuje způsob tvorby rezervy pro zajištění vyřazování jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie z provozu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
19.05.2020 v částce č. 91 pod číslem 250/2020 Sb. s účinností od 01.07.2020
Návrh vyhlášky o koncepci nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem

Vyhláška podrobněji a přesněji transponuje požadavky směrnice Rady 2011/70/Euratom.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
29.10.2019 pod číslem 266/2019 Sb. s účinností od 13.11.2019
Návrh vyhlášky o požadavcích na projekt jaderného zařízení

Vyhláška stanovuje řadu podrobností souvisejících s projektováním jaderných zařízení, která se umisťují, nebo provozují na území ČR.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
11.10.2017 pod číslem 329/2017 Sb. s účinností od 01.11.2017
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

Návrh zákona provádí nezbytné změny ve zhruba 250 různých zákonech, které budou vyvolány nabytím účinnosti nové právní úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.06.2017 pod číslem 183/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017
Návrh vyhlášky o požadavcích na hodnocení bezpečnosti

Vyhláška stanovuje detaily povinností stanovených atomovým zákonem v oblasti hodnocení úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení během životního cyklu jaderného zařízení.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
02.06.2017 pod číslem 162/2017 Sb. s účinností od 15.06.2017
Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví sazba jednorázového poplatku na jaderný účet a výše příspěvků obcím a pravidla jeho poskytování

Jednoznačným a srozumitelným způsobem je určena sazba jednorázových poplatků za předání radioaktivního odpadu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
14.02.2017 pod číslem 35/2017 Sb. s účinností od 14.02.2017
Návrh vyhlášky o zajišťování jaderné bezpečnosti jaderného zařízení

Stanovení podrobností k zajištění jaderné bezpečnosti v průběhu životního cyklu jaderného zařízení.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
03.02.2017 pod číslem 21/2017 Sb. s účinností od 15.02.2017
Návrh vyhlášky o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje

Transpozice směrnice EU 2013/59/Euratom.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
23.12.2016 pod číslem 422/2016 Sb. s účinností od 01.01.2017
Návrh vyhlášky o požadavcích na systém řízení

Prováděcí vyhláška k novému atomovému zákonu. Vyhláška odstraňuje jistou věcnou nesourodost stávající vyhlášky vytvořením samostatného přepisu pouze pro systém řízení. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
14.12.2016 pod číslem 408/2016 Sb. s účinností od 01.01.2017
Návrh vyhlášky o schválení typu výrobku a přepravě

Vyhláška by měla, v návaznosti na zmocnění v novém atomovém zákonu, stanovit požadavky v oblasti přepravy.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
18.11.2016 pod číslem 379/2016 Sb. s účinností od 01.01.2017
Návrh vyhlášky o umístění jaderného zařízení

Prováděcí vyhláška k novému atomovému zákonu. Vyhláška pracuje s vylučujícími charakteristikami u těch vlastností území, kde je nezbytné je definovat z důvodu potřeby zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
18.11.2016 pod číslem 378/2016 Sb. s účinností od 01.01.2017
Návrh vyhlášky o evidenci a kontrole jaderných materiálů a oznamování údajů o nich

Provádí nový atomový zákon. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
18.11.2016 pod číslem 374/2016 Sb. s účinností od 01.01.2017
Návrh vyhlášky o položkách dvojího použití v jaderné oblasti

Prováděcí předpis k novému atomovému zákonu. Cílem navrhovaného předpisu je implementace závazků do právního řádu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
18.11.2016 pod číslem 376/2016 Sb. s účinností od 01.01.2017
Návrh vyhlášky o vybraných položkách v jaderné oblasti

Prováděcí předpis k novému atomovému zákonu. Implementace závazků do právního řádu ČR.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
18.11.2016 pod číslem 375/2016 Sb. s účinností od 01.01.2017
Návrh vyhlášky o požadavcích na bezpečné nakládání s radioaktivním odpadem a o vyřazování jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie z provozu

Vyhláška právně závazným způsobem stanoví v podrobnostech, jakým způsobem má být na území ČR nakládáno s radioaktivními odpady a jak budou vyřazována jaderná zařízení nebo pracoviště III. a IV. kategorie z provozu s využitím vlastních zkušeností a s použitím mezinárodně uznávaných standardů.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
18.11.2016 pod číslem 377/2016 Sb. s účinností od 01.01.2017
Návrh vyhlášky o monitorování radiační situace

Vyhláška je prováděcím k novému atomovému zákona. Stanoví, jakým způsobem bude na území ČR systematicky a trvale měřena úroveň vnitřního a vnějšího ozáření obyvatelstva s cílem umožnit včasné zjištění zvýšené úrovně ozáření nad obvyklé hodnoty na území ČR a přijmout relevantní ochranná opatření. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
09.11.2016 pod číslem 360/2016 Sb. s účinností od 01.01.2017
Návrh vyhlášky o podrobnostech k zajištění zvládání radiačních mimořádných událostí

Vyhláška o podrobnostech k zajištění zvládání radiačních mimořádných událostí právně závazným způsobem stanoví požadavky na všechny 4 fáze zvládání radiačních mimořádných událostí.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
09.11.2016 pod číslem 359/2016 Sb. s účinností od 01.01.2017
Návrh vyhlášky o zabezpečení jaderných zařízení a jaderných materiálů

Prováděcí vyhláška k novému atomovému zákonu. Cílem navrhovaného právního předpisu je reagovat na novou zákonnou úpravu mírového využívání jaderné energie a změněnou bezpečnostní situaci zejména vně ČR. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
09.11.2016 pod číslem 361/2016 Sb. s účinností od 01.01.2017
Návrh vyhlášky, kterou se stanoví požadavky na zajišťování kvality, technickou bezpečnost, posouzení a prověřování shody vybraných zařízení

Prováděcí předpis k novému atomovému zákonu. Vyhláška komplexním způsobem stanoví podrobné požadavky na veškerá vybraná zařízení, zajišťování jejich kvality, posouzení shody těchto zařízení a prověřování shody těchto zařízení. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
09.11.2016 pod číslem 358/2016 Sb. s účinností od 01.01.2017
Vyhláška o podmínkách poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v některých existujících expozičních situacích

Prováděcí vyhláška k novému atomovému zákonu. Touto úpravou je přebírána dosavadní právní úprava, rušená novým atomový zákonem.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
09.11.2016 pod číslem 362/2016 Sb. s účinností od 01.01.2017
Návrh nařízení vlády o poplatcích na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

Prováděcí předpis k novému atomovému zákonu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
26.10.2016 pod číslem 347/2016 Sb. s účinností od 01.01.2017
Návrh zákona - atomový zákon

Je nezbytné doplnit a zejména zpřesnit stávající právní úpravu na základě zkušeností získaných ze 18 let aplikace zákona č. 18/1997 Sb. (a navazující legislativy) a s využitím nových doporučení mezinárodních institucí a ostatních nových poznatků, a to jak formálních, tak odborných.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
10.08.2016 pod číslem 263/2016 Sb. s účinností od 01.01.2017