Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 257/2016 Sb.Zákon o spotřebitelském úvěru

Částka 100/2016
Platnost od 05.08.2016
Účinnost od 01.12.2016
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek
12 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Předkladatel

Nalezené legislativní změny k předpisu č. 257/2016 Sb.

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací právních předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů

Návrh novelizuje řadu právních předpisů upravujících podnikání na kapitálovém trhu, pojišťovnictví či spotřebitelské úvěry. Dochází tak k zapracování úpravy práva Evropské unie ve vztahu k obchodníkům s cennými papíry, krytým dluhopisům či úpravě udržitelného financování.

Poslední změna: 05.08.2020 (Ukončení sběru připomínek)
Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon o spotřebitelském úvěru

Návrh zákona je předkládán s cílem zachování právní jistoty ohledně možnosti věřitele požadovat zaplacení ceny peněz při předčasném splacení spotřebitelského úvěru.

Poslední změna: 13.07.2020 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Návrh zákona, kterým se mění zákon o bankách

Implementace EU legislativy do českého právního řádu v oblasti bankovnictví a přidružených zákonů.

Poslední změna: 22.06.2020 (Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku

Novela zavádí dosud chybějící definici tržní hodnoty, a dále zajišťuje souladu s aktuálním stavem právního řádu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
12.05.2020 v částce č. 88 pod číslem 237/2020 Sb. s účinností od 01.01.2021
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

Novela zákona rozšiřuje omezení sjednané sankce vyplývající z prodlení se splácením spotřebitelského úvěru i na prodlení se splácením peněžitého dluhu osoby samostatně výdělečně činné, která je v prodlení po dobu 3 měsíců, tedy po dobu, která dle insolvenčního zákona stanoví domněnku její platební neschopnosti. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
24.04.2020 pod číslem 186/2020 Sb. s účinností od 24.04.2020
Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o spotřebitelském úvěru a trestní zákoník

Novela nově stanovuje právní úpravu lichvy.

Poslední změna: 08.02.2019 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, a další související zákony

Novela zákona upravuje režim hypotečních zástavních listů (resp. krytých dluhopisů) a krytých bloků a jejich správu v případě úpadku emitenta.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
20.12.2018 pod číslem 307/2018 Sb. s účinností od 04.01.2019
Návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti

Podrobnější úprava podmínek, které musí veřejně prospěšná právnická osoba splnit, aby získala právo na zápis statusu veřejné prospěšnosti do veřejného rejstříku.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
19.09.2017 pod číslem 303/2017 Sb. s účinností od 01.01.2018
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

Návrh zákona provádí nezbytné změny ve zhruba 250 různých zákonech, které budou vyvolány nabytím účinnosti nové právní úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.06.2017 pod číslem 183/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017
Vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitelského úvěru

Prováděcí vyhláška k zákonu o spotřebitelském úvěru.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
30.11.2016 pod číslem 384/2016 Sb. s účinností od 01.12.2016
Vyhláška o žádostech, oznámeních a předkládání výkazů podle zákona o spotřebitelském úvěru

Předkládaná vyhláška je vydávána na základě zmocnění v zákoně o spotřebitelském úvěru.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
25.11.2016 pod číslem 381/2016 Sb. s účinností od 01.12.2016
Návrh zákona o spotřebitelském úvěru

Cílem je posílení ochrany spotřebitele v oblasti, kde dnes dochází ke značnému počtu případů poškozování práv spotřebitelů, zvýšení kredibility odvětví, sjednocení úpravy úvěrů pro spotřebitele (spotřebitelských a hypotečních) a konsolidace právní úpravy distribuce na finančním trhu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
05.08.2016 pod číslem 257/2016 Sb. s účinností od 01.12.2016