Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 251/2016 Sb.Zákon o některých přestupcích

Částka 98/2016
Platnost od 03.08.2016
Účinnost od 01.07.2017
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek
9 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Předkladatel

Nalezené legislativní změny k předpisu č. 251/2016 Sb.

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh zákona, kterým se mění zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Novela zákona o přestupcích především reaguje na vyhodnocení aplikační praxe v oblasti přestupků a zavádí nový trestný čin užití pyrotechniky v souvislosti se sportovní akcí.

Poslední změna: 18.11.2019 (Projednáno vládou, schváleno)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění trestní zákoník, a zákon o některých přestupcích

Cílem novely zákona je sankcionovat jako trestný čin nebo přestupek svévolné omezování názorů z informací sdílených na veřejně přístupných sociálních sítích.

Poslední změna: 10.07.2019 (Zahájeno 1. čtení)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o některých přestupcích

Cílem návrhu zákona je upravit skutkovou podstatu přestupku spočívající v zakrývání nebo skrývání obličeje nebo jeho části na veřejných prostranstvích nebo ve veřejně přístupných objektech způsobem, který ztěžuje nebo znemožňuje identifikaci osoby.

Poslední změna: 12.12.2018 (Projednáno vládou, neurčité stanovisko)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, a některé další zákony

Novela uvádí českou právní úpravu do souladu se směrnicí Evropského Parlamentu a Rady 2014/41/EU.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
16.08.2018 pod číslem 178/2018 Sb. s účinností od 16.08.2018
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích

Skupina poslanců navrhuje bez náhrady zrušit skutkovou podstatu přestupku znevážení postavení úřední osoby při výkonu její pravomoci v rámci navrhované právní úpravy zákona o některých přestupcích.

Návrh neprošel 12.04.2018 (Zamítnuto v 1. čtení)
Návrh senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích

Novela obnovuje sankci zákazu pobytu.

Návrh neprošel 05.04.2018 (Proběhlo projednání, návrh senátního návrhu zamítnut)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích

Zákon zvyšuje ochranu hlavy státu zakotvením skutkové podstaty trestného činu hanobení prezidenta republiky z přestupku znevážení postavení prezidenta republiky při výkonu jeho pravomoci.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích

Zrušení skutkové podstaty přestupku znevážení postavení úřední osoby při výkonu její pravomoci.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh zákona o některých přestupcích

Zákon upravuje ty skutkové podstaty přestupků, které postihují jednání, pro něž není v jiných zákonech odpovídající právní úprava, resp. v nich absentuje úprava těch právních povinností, jejichž porušení tvoří znaky těchto přestupků.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
03.08.2016 pod číslem 251/2016 Sb. s účinností od 01.07.2017