Přejít na PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 242/2016 Sb.Zákon celní zákon

Částka 95/2016
Platnost od 29.07.2016
Účinnost od 29.07.2016
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Typ změny

Předkladatel

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh zákona, kterým se mění daňový řád a související zákony

Zákon upravuje 4 tematické celky z oblasti daní napříč různými daňovými předpisy – podporu elektronizace, zjednodušení kontrolních principů, revizi sankčního systému a vracení daňového odpočtu.

Poslední změna: 18.06.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška k provedení některých ustanovení celního zákona

Novela má za cíl reagovat na Brexit a dále upravuje oblast daní v případě zahřívaných tabákových výrobků.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
16.04.2019 pod číslem 106/2019 Sb. s účinností od 01.05.2019

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní od roku 2019

Návrh zákona se předkládá z nutnosti implementovat unijní právo do českého právního řádu s účinností od 1.1.2019.  Dotýká se celkem 9 zákonů z oblasti daní a jejich správy.

Poslední změna: 02.03.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

Návrh zákona provádí nezbytné změny ve zhruba 250 různých zákonech, které budou vyvolány nabytím účinnosti nové právní úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 28.06.2017 pod číslem 183/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017

Návrh nařízení vlády k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky

Nařízení vlády bylo předloženo na základě nového celního zákona. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 29.07.2016 pod číslem 244/2016 Sb. s účinností od 29.07.2016

Návrh vyhlášky Ministerstva financí k provedení některých ustanovení celního zákona

Tato vyhláška je prováděcím právním předpisem k novému celnímu zákonu, který v současné době prochází legislativním procesem.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 29.07.2016 pod číslem 245/2016 Sb. s účinností od 29.07.2016

Návrh zákona celní řád

Jedná se o nový celní řád, který nahradí dosavadní celní zákon, v návaznosti na přijatý nový Celní kodex Unie. Současně jsou prováděny úpravy reagující na dosavadní praxi. Sekundárním cílem je snížení administrativní zátěže dovozců a dalších podnikatelských subjektů.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 29.07.2016 pod číslem 242/2016 Sb. s účinností od 29.07.2016