Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 225/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 277/2015 Sb., o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů

Částka 88/2016
Platnost od 21.07.2016
Účinnost od 21.07.2016
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

225

VYHLÁŠKA

ze dne 7. července 2016,

kterou se mění vyhláška č. 277/2015 Sb., o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů

Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem financí, Ministerstvem spravedlnosti a zpravodajskými službami stanoví podle § 104 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů:


Čl. I

Vyhláška č. 277/2015 Sb., o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů, se mění takto:

1. V příloze č. 1 se v položce 1.3 za slovo „hluboká“ vkládá text „á 1 cm“.

2. V příloze č. 1 položka 1.8 zní:

1.8Poranění sliznic do 10 cm24
za každých dalších 10 cm2 připočítat 2 body

“.

3. V příloze č. 1 položky 1.10 a 1.11 znějí:

1.10Pohmoždění (kontuze) kůže, podkoží a svalu obličeje, v okolí kloubů nebo okolí genitálu (poškození kůže s podkožím a svalem) podle rozsahu a lokalizace postižené částiza jedno pohmožděné místo 10 – 20 bodů
1.11Pohmoždění (kontuze) kůže, podkoží a svalu různých jiných částí těla podle rozsahu a lokalizace postižené částiza jedno pohmožděné místo 5 – 20 bodů

“.

4. V příloze č. 1 položka 1.15 zní:

1.15Oděrky povrchní i hluboké (do ztráty kůže) do 100 cm22–4
za každých dalších 100 cm2 připočítat 2 body u oděrek povrchových a 4 body u oděrek hlubokých

“.

5. V příloze č. 1 položka 7.41 zní:

7.41Mnohočetné zlomeniny obratlů krční páteřesoučet bodů příslušných položek z položek 7.25 až 7.40, nejvýše však 500 bodů

“.

6. Na konci přílohy č. 4 se doplňuje položka 6.1.2, která zní:

6.1.2Nedomykavost, dysfonie, fonastenie2000

“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Pokud byly bolest nebo ztížení společenského uplatnění způsobeny přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, stanoví se náhrada za bolest nebo náhrada za ztížení společenského uplatnění podle vyhlášky č. 277/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Chovanec v. r.

Přesunout nahoru