Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 224/2016 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání

Částka 88/2016
Platnost od 21.07.2016
Účinnost od 21.07.2016
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

224

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 27. června 2016,

kterým se mění nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání

Vláda nařizuje podle § 271c odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 205/2015 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, se mění takto:

1. V příloze č. 1 se v položce 1.3 za slovo „hluboká“ vkládají slova „á 1 cm“.

2. V příloze č. 1 položka 1.8 zní:

1.8Poranění sliznic do 10 cm24
za každých dalších 10 cm2 připočítat 2 body

“.

3. V příloze č. 1 položka 1.10 a 1.11 zní:

1.10Pohmoždění (kontuze) kůže, podkoží a svalu obličeje, v okolí kloubů nebo okolí genitálu (poškození kůže s podkožím a svalem) podle rozsahu a lokalizace postižené částiza jedno pohmožděné místo 10 – 20 bodů
1.11Pohmoždění (kontuze) kůže, podkoží a svalu různých jiných částí těla podle rozsahu a lokalizace postižené částiza jedno pohmožděné místo 5 – 20 bodů

“.

4. V příloze č. 1 položka 1.15 zní:

1.15Oděrky povrchní i hluboké (do ztráty kůže) do 100 cm22–4
za každých dalších 100 cm2 připočítat 2 body u oděrek povrchových a 4 body u oděrek hlubokých

“.

5. V příloze č. 1 položka 7.41 zní:

7.41Mnohočetné zlomeniny obratlů krční páteřesoučet bodů příslušných položek z položek 7.25 až 7.40, nejvýše však 500 bodů

“.

6. V příloze č. 4 se na konci kapitoly VI. doplňuje položka 6.1.2, která zní:

6.1.2Nedomykavost, dysfonie, fonastenie2000

“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Pokud byly bolest nebo ztížení společenského uplatnění způsobeny přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, stanoví se náhrada za bolest nebo náhrada za ztížení společenského uplatnění podle nařízení vlády č. 276/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr zdravotnictví:

MUDr. Němeček, MBA, v. r.

Přesunout nahoru