Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 221/2016 Sb.Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 16. července 2016

Částka 86/2016
Platnost od 19.07.2016
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

221

SDĚLENÍ

Státní volební komise

ze dne 18. července 2016

o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 16. července 2016


Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 51 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 16. července 2016.

Na základě sdělení Ministerstva vnitra č. 7/2016 Sb., č. 35/2016 Sb., č. 55/2016 Sb., č. 67/2016 Sb., č. 68/2016 Sb., č. 79/2016 Sb., č. 80/2016 Sb., č. 85/2016 Sb. a č. 111/2016 Sb. se dne 16. července 2016 konaly v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nové volby do zastupitelstev obcí.

Český statistický úřad ze zápisů o průběhu a výsledku hlasování, předaných okrskovými volebními komisemi, zjistil následující výsledky voleb:

a)celkový počet obcí, ve kterých bylo zvoleno zastupitelstvo:12
b)celkový počet osob, zapsaných ve výpisech ze seznamů:2995
c)celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:1640
d)celkový počet zvolených členů zastupitelstev obcí:83
v tom podle volebních stran:
1 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová6
80 Nezávislí kandidáti1
90 Sdružení nezávislých kandidátů – místní sdružení celkem73
166 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ3
e)seznam obcí, ve kterých volby neproběhly (§ 23 odst. 8), a obcí, v nichž bude vyhlášeno opakované hlasování (§ 43 odst. 2):
Seznam obcí, kde se volby nekonaly (§ 23 odst. 8):
nevyskytlo se
Seznam obcí, kde okrsková volební komise neodevzdala zápis ve stanovené lhůtě (§ 43 odst. 2):
nevyskytlo se.

Předseda Státní volební komise:

v z. JUDr. Henych v. r.

Přesunout nahoru