Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 214/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích, ve znění vyhlášky č. 340/2003 Sb.

Částka 82/2016
Platnost od 11.07.2016
Účinnost od 15.07.2016
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

214

VYHLÁŠKA

ze dne 29. června 2016,

kterou se mění vyhláška č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích, ve znění vyhlášky č. 340/2003 Sb.

Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem financí stanoví podle § 79 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 62/2002 Sb.:


Čl. I

V § 1 vyhlášky č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích, ve znění vyhlášky č. 340/2003 Sb., odstavec 2 zní:

(2) Byl-li v řízení o přestupcích přibrán znalec, zvyšuje se paušální částka podle odstavce 1 o 2500 Kč; byl-li přibrán znalec z oboru dopravy nebo oboru zdravotnictví odvětví psychiatrie nebo toxikologie, zvyšuje se paušální částka podle odstavce 1 o 5000 Kč. Bylo-li k podání znaleckého posudku přibráno více znalců, může paušální částka nákladů řízení po zvýšení podle tohoto odstavce činit nejvýše 10000 Kč.“.

Čl. II

Náklady řízení o přestupcích zahájených přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, která nebyla přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky pravomocně skončena, se stanoví podle vyhlášky č. 231/1996 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.


Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. července 2016.


Ministr:

Chovanec v. r.

Přesunout nahoru