Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 186/2016 Sb.Zákon o hazardních hrách

Částka 71/2016
Platnost od 15.06.2016
Účinnost od 01.01.2017
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek
13 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Stav návrhu

Předložení návrhu

Poslední změna

Předkladatel

Nalezené legislativní změny k předpisu č. 186/2016 Sb.

Návrh zákona o změně zákonů související s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci

Zákon zahrnuje novely 159 právních předpisů.

Poslední změna: 18.06.2021 (Prezident republiky zákon podepsal)
Návrh zákona o zálohovaném výživném na nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o zálohovaném výživném)

Zákon řeší situaci rodin s dětmi, které se vlivem nehrazení výživného ze strany povinného rodiče mohou dostat do nepříznivé sociální a finanční situace.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
31.12.2020 v částce č. 240 pod číslem 588/2020 Sb. s účinností od 01.07.2021
Návrh zákona, kterým se mění zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a zákon o hazardních hrách

Zákon implementuje unijní právo do českého právního řádu v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Obsahem zákona jsou rovněž změny reagující na požadavky vyplývající z potřeb praxe v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu a v oblasti hazardních her.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
17.12.2020 v částce č. 218 pod číslem 527/2020 Sb. s účinností od 01.01.2021
Návrh zákona, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů

Zákon upravuje problematiku daní napříč různými předpisy.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
31.12.2019 pod číslem 364/2019 Sb. s účinností od 01.01.2020
Návrh zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů a o změně souvisejících zákonů

Cílem zákona je zřídit elektronickou databázi právních předpisů a tím především napravit nedostatky současné právní úpravy publikace právních předpisů územních samosprávných celků a právních předpisů správních úřadů s jinou než celostátní působností, které nejsou vyhlašovány ve Sbírce zákonů.  

Ukončeno: 30.07.2019 (Reorganizace projednávání, s následující historií)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů

Zákon transponuje směrnice EU.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
24.04.2019 pod číslem 111/2019 Sb. s účinností od 24.04.2019
Návrh vyhlášky Ministerstva financí o způsobu zasílání a oznamování informací a dat provozovateli hazardních her a jejich parametrů a rozsahu

Vyhláška upravuje požadavky na poskytování herních a finančních dat zabezpečeným, vzdáleným přístupem k serveru zařízení poskytující chronologický přehled o herních a finančních datech.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
18.01.2019 pod číslem 10/2019 Sb. s účinností od 01.06.2019
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 186/2016 Sb. a zákon č. 292/2013 Sb.

Novela stanovuje, že o zápisu nepovolených internetových her rozhoduje pouze soud.

Poslední změna: 31.07.2018 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronické identifikaci

Reflektování změn podle nařízení EU.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
18.08.2017 pod číslem 251/2017 Sb. s účinností od 01.07.2018
Návrh vyhlášky o rozsahu technických parametrů pro zařízení, jejichž prostřednictvím jsou hazardní hry provozovány, požadavcích na ochranu a uchovávání herních a finančních dat a jejich technické parametry

Povolení k provozování hazardních her nelze vydat bez přiloženého dokumentu o odborném posouzení a osvědčení o provozuschopnosti, kterými osoba pověřená Ministerstvem financí potvrzuje splnění technických požadavků. Tyto technické požadavky jsou prováděny touto vyhláškou.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
14.07.2017 pod číslem 208/2017 Sb. s účinností od 14.07.2017
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

Návrh zákona provádí nezbytné změny ve zhruba 250 různých zákonech, které budou vyvolány nabytím účinnosti nové právní úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.06.2017 pod číslem 183/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017
Návrh vyhlášky o požadavcích na minimální náležitosti výstupních dokumentů odborného posuzování a osvědčování a jejich poskytování orgánům vykonávajícím státní správu v oblasti provozování hazardních her

Ministerstvo financí předkládá návrh vyhlášky o požadavcích na minimální náležitosti výstupních dokumentů odborného posuzování a osvědčování a jejich poskytování orgánům vykonávajícím státní správu v oblasti provozování hazardních her.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
23.12.2016 pod číslem 439/2016 Sb. s účinností od 01.01.2017
Návrh zákona o hazardních hrách

Zákon nahradí dosavadní a již nevyhovující loterní zákon č. 202/1990 Sb. Návrh představuje komplexní revizi celého právního rámce regulace oblasti hazardních her, jejímž hlavním cílem je zajištění vysoké ochrany spotřebitelů, a to především s ohledem na technologický vývoj, zejména rostoucí využívání sítě Internet.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
15.06.2016 pod číslem 186/2016 Sb. s účinností od 01.01.2017