Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 172/2016 Sb.Nařízení vlády o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek

Částka 66/2016
Platnost od 08.06.2016
Účinnost od 01.10.2016
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

172

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 11. května 2016

o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek

Vláda nařizuje podle § 18 odst. 3 a § 25 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:


§ 1

Úvodní ustanovení

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie2) a upravuje

a) finanční limity pro určení nadlimitní veřejné zakázky,

b) částky pro účely možnosti vyčlenění jednotlivé části veřejné zakázky, která nemusí být zadávána postupy odpovídajícími celkové předpokládané hodnotě veřejné zakázky.

§ 2

Finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky

(1) Není-li v odstavci 2 stanoveno jinak, činí finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky

a) 3686000 Kč pro zadavatele podle § 4 odst. 1 písm. a) až c) zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“); to neplatí pro zadavatele působícího v oblasti obrany v případech uvedených v písmeni b) bodě 1,

b) 5706000 Kč pro zadavatele podle

1. § 4 odst. 1 písm. a) až c) zákona působícího v oblasti obrany, pokud předmět veřejné zakázky nezahrnuje výrobky uvedené v příloze k tomuto nařízení,

2. § 4 odst. 1 písm. d) a e) zákona,

3. § 4 odst. 2 zákona, nebo

4. § 4 odst. 5 zákona.

(2) Finanční limit pro určení nadlimitní sektorové veřejné zakázky na dodávky nebo pro určení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky v oblasti obrany nebo bezpečnosti činí 11413000 Kč.

§ 3

Finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na služby

(1) Není-li v odstavcích 2 až 4 stanoveno jinak, činí finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na služby

a) 3686000 Kč pro zadavatele podle § 4 odst. 1 písm. a) až c) zákona,

b) 5706000 Kč pro zadavatele podle

1. § 4 odst. 1 písm. d) a e) zákona,

2. § 4 odst. 2 zákona, nebo

3. § 4 odst. 5 zákona.

(2) Finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na služby v případě sektorové veřejné zakázky nebo v případě veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti činí 11413000 Kč.

(3) Finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky, která je koncesí na služby, činí 142668000 Kč.

(4) Finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na služby zadávané ve zjednodušeném režimu činí 20478000 Kč, s výjimkou

a) sektorové veřejné zakázky na služby, u které činí 27305000 Kč,

b) koncese na služby, u které činí 142668000 Kč.

§ 4

Finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce

Finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce činí 142668000 Kč.

§ 5

Částka pro účely možnosti vyčlenění části veřejné zakázky

Částka pro jednotlivou část veřejné zakázky, která nemusí být zadávána postupy odpovídajícími celkové předpokládané hodnotě veřejné zakázky podle § 18 odst. 3 zákona, činí

a) 2184000 Kč v případě dodávek nebo služeb,

b) 27305000 Kč v případě stavebních prací.


§ 6

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 2016.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministryně pro místní rozvoj:

Ing. Šlechtová v. r.


Příloha k nařízení vlády č. 172/2016 Sb.

Seznam výrobků podle § 2 odst. 1 písm. b) bodu 1

Kapitola 25:Sůl, síra, zeminy a kameny, sádra, vápno a cement
Kapitola 26:Rudy kovů, strusky a popely
Kapitola 27:Nerostná paliva, minerální oleje a produkty jejich destilace, živičné látky, minerální vosky
s výjimkou
27.10: speciální pohonné látky
Kapitola 28:Anorganické chemikálie, anorganické nebo organické sloučeniny drahých kovů, vzácných zemin, radioaktivních prvků nebo izotopů
s výjimkou:
28.09: výbušniny
28.13: výbušniny
28.14: slzné plyny
28.28: výbušniny
28.32: výbušniny
28.39: výbušniny
28.50: toxické výrobky
28.51: toxické výrobky
28.54: výbušniny
Kapitola 29:Organické chemikálie
s výjimkou:
29.03: výbušniny
29.04: výbušniny
29.07: výbušniny
29.08: výbušniny
29.11: výbušniny
29.12: výbušniny
29.13: toxické výrobky
29.14: toxické výrobky
29.15: toxické výrobky
29.21: toxické výrobky
29.22: toxické výrobky
29.23: toxické výrobky
29.26: výbušniny
29.27: toxické výrobky
29.29: výbušniny
Kapitola 30:Farmaceutické výrobky
Kapitola 31:Hnojiva
Kapitola 32:Tříselné nebo barvířské výtažky, taniny a jejich deriváty, barviva, pigmenty a jiné barvicí látky, nátěrové barvy a laky, tmely, plnidla a těsnící hmoty, inkousty
Kapitola 33:Vonné silice a pryskyřice, voňavkářské, kosmetické nebo toaletní přípravky
Kapitola 34:Mýdlo, organické povrchově aktivní prostředky, prací a čisticí prostředky, mazací přípravky, syntetické vosky, připravené vosky, leštící nebo cídicí přípravky, svíčky a podobné výrobky, modelovací pasty a „dentální vosky“
Kapitola 35:Albuminoidní látky, klihy, enzymy
Kapitola 37:Fotografické nebo kinematografické zboží
Kapitola 38:Různé chemické výrobky
s výjimkou:
38.19: toxické výrobky
Kapitola 39:Umělé pryskyřice, plasty, étery celulózy a estery celulózy, výrobky z nich
s výjimkou:
39.03: výbušniny
Kapitola 40:Kaučuk, syntetický kaučuk, faktis a výrobky z nich
s výjimkou:
40.11: neprůstřelné pneumatiky
Kapitola 41:Surové kůže a kožky (jiné než kožešiny) a usně
Kapitola 42:Kožené zboží, sedlářské a řemenářské výrobky, cestovní potřeby, kabelky a podobné schránky, výrobky ze střev (jiných než z housenek bource morušového)
Kapitola 43:Kožešiny a umělé kožešiny, výrobky z nich
Kapitola 44:Dřevo a dřevěné výrobky, dřevěné uhlí
Kapitola 45:Korek a korkové výrobky
Kapitola 46:Výrobky ze slámy, esparta nebo jiných pletacích materiálů, košíkářské a proutěné výrobky
Kapitola 47:Materiály pro výrobu papíru
Kapitola 48:Papír, kartón a lepenka, výrobky z papírenských vláknin, papíru, kartónu nebo lepenky
Kapitola 49:Tištěné knihy, noviny, obrazy a jiné výrobky polygrafického průmyslu, rukopisy, strojopisy a plány
Kapitola 65:Pokrývky hlavy a jejich části a součásti
Kapitola 66:Deštníky, slunečníky, vycházkové hole, biče, jezdecké bičíky a jejich části a součásti
Kapitola 67:Upravená péra a prachové peří a výrobky z nich, umělé květiny, výrobky z lidských vlasů
Kapitola 68:Výrobky z kamene, sádry, cementu, osinku (azbestu), slídy nebo podobných materiálů
Kapitola 69:Keramické výrobky
Kapitola 70:Sklo a skleněné výrobky
Kapitola 71:Perly, drahokamy a polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovy a výrobky z nich, umělá bižuterie
Kapitola 73:Železo a ocel a výrobky z nich
Kapitola 74:Měď a výrobky z mědi
Kapitola 75:Nikl a výrobky z niklu
Kapitola 76:Hliník a výrobky z hliníku
Kapitola 77:Hořčík a beryllium a výrobky z nich
Kapitola 78:Olovo a výrobky z olova
Kapitola 79:Zinek a výrobky ze zinku
Kapitola 80:Cín a výrobky z cínu
Kapitola 81:Ostatní obecné kovy používané v metalurgii a výrobky z nich
Kapitola 82:Nástroje, nářadí, náčiní, nožířské výrobky a jídelní příbory, z obecných kovů, jejich části a součásti z obecných kov
s výjimkou:
82.05: nástroje
82.07: části nástrojů
Kapitola 83:Různé výrobky z obecných kovů
Kapitola 84:Kotle, stroje a mechanická zařízení, jejich části a součásti
s výjimkou:
84.06: motory
84.08: jiné motory
84.45: stroje
84.53: stroje pro automatické zpracování dat
84.55: části strojů uvedených pod číslem 84.53
84.59: jaderné reaktory
Kapitola 85:Elektrické stroje, přístroje a zařízení a jejich části a součásti
s výjimkou:
85.13: telekomunikační zařízení
85.15: zařízení pro vysílání
Kapitola 86:Železniční nebo tramvajové lokomotivy, kolejová vozidla a jejich části a součásti, kolejový svrškový upevňovací materiál a upevňovací zařízení, dopravní signalizační zařízení všeho druhu (nepoháněna elektřinou)
s výjimkou:
86.02: elektrické obrněné lokomotivy
86.03: jiné obrněné lokomotivy
86.05: obrněné vagóny
86.06: opravářské vagóny
86.07: vagóny
Kapitola 87:Vozidla, jiná než kolejová, a jejich části a součásti
s výjimkou:
87.08: tanky a jiná obrněná vozidla
87.01: traktory
87.02: vojenská vozidla
87.03: odtahová vozidla
87.09: motocykly
87.14: návěsy
Kapitola 89:Lodě, čluny a plovoucí konstrukce
s výjimkou:
89.01A: válečné lodě
Kapitola 90:Optické, fotografické, kinematografické, měřicí, kontrolní, přesné, lékařské nebo chirurgické nástroje a přístroje, jejich části a součásti
s výjimkou:
90.05: dalekohledy
90.13: různé nástroje, lasery
90.14: navigační nástroje a přístroje
90.28: elektrické a elektronické měřicí přístroje
90.11: mikroskopy
90.17: lékařské nástroje
90.18: přístroje pro mechanoterapii
90.19: ortopedické přístroje
90.20: rentgenové přístroje
Kapitola 91:Hodinky a hodiny
Kapitola 92:Hudební nástroje, zvuková nahrávací zařízení či reproduktory, televizní zvuková a audiovizuální zařízení či reproduktory, části, součásti a příslušenství těchto výrobků
Kapitola 94:Nábytek a jeho části, lůžkoviny, matrace, vložky do postelí, polštáře a podobné vycpávané výrobky
s výjimkou:
94.01 A: sedadla pro použití v letadlech
Kapitola 95:Opracované řezbářské a tvarovací materiály a výrobky z nich
Kapitola 96:Košťata a smetáky, kartáče, labutěnky a síta
Kapitola 98:Různé zpracovatelské výrobky

Poznámky pod čarou

1) Čl. 4 a 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES.
Čl. 15 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES.
Čl. 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí.
Čl. 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci postupů při zadávání některých zakázek na stavební práce, dodávky a služby zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti a o změně směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES.
Sdělení Komise - Odpovídající hodnoty finančních limitů podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU, 2014/24/EU a 2014/25/EU.
Sdělení Komise - Odpovídající prahové hodnoty podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES, 2004/18/ES a 2009/81/ES.

2) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2170 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ohledně finančních limitů používaných při postupech zadávání veřejných zakázek.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2171 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ohledně finančních limitů používaných při postupech zadávání veřejných zakázek.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2172 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ohledně finančních limitů používaných při postupech zadávání veřejných zakázek.
Nařízení Komise (EU) 2015/2340 ze dne 15. prosince 2015, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ohledně prahových hodnot používaných při postupech zadávání veřejných zakázek.

Přesunout nahoru