Přejít na PLUS

Odkaz na zákon č. 161/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb., a zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění zákona č. 375/2015 Sb.

Níže uvedené odkazy můžete zařadit do svých stránek.
Zajistíme Vám, že tyto adresy budou směřovat navždy a zdarma na aktuální konsolidované znění odkazovaného předpisu.


URLhttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-161
Čísloč. 161/2016 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb., a zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění zákona č. 375/2015 Sb.


Jednoduchý odkaz v HTML

<a href="https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-161">
Zákon č. 161/2016 Sb.
</a>

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Zákon č. 161/2016 Sb.Odkaz pro fórum v BB kódu

[url=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-161]Zákon č. 161/2016 Sb.[/url]

Takto se odkaz zobrazí v diskuzi:

Zákon č. 161/2016 Sb.Odkaz v Texy

"Zákon č. 161/2016 Sb.":[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-161]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Zákon č. 161/2016 Sb.Odkaz ve Wiki

[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-161 Zákon č. 161/2016 Sb.]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Zákon č. 161/2016 Sb.PromoBibliLabel ISO 690

ČESKO. Zákon č. 161/2016 Sb. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 18. 8. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-161


Zpět na předpis