Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 151/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 458/2009 Sb., kterou se stanoví denní sazba připadající na náklady spojené s výkonem trestu domácího vězení a způsob úhrady

Částka 58/2016
Platnost od 17.05.2016
Účinnost od 01.07.2016
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

151

VYHLÁŠKA

ze dne 9. května 2016,

kterou se mění vyhláška č. 458/2009 Sb., kterou se stanoví denní sazba připadající na náklady spojené s výkonem trestu domácího vězení a způsob úhrady

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 152 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 306/2009 Sb., zákona č. 330/2011 Sb. a zákona č. 150/2016 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 458/2009 Sb., kterou se stanoví denní sazba připadající na náklady spojené s výkonem trestu domácího vězení a způsob úhrady, se mění takto:

1. V názvu vyhlášky se za slovo „vězení“ vkládají slova „a využitím elektronického kontrolního systému“ a za slovo „způsob“ se vkládá slovo „jejich“.

2. V § 1 se za slova „trestu domácího vězení“ vkládají slova „a nákladů spojených s využitím elektronického kontrolního systému“ a na konci textu se doplňují slova „nebo ve kterém byl alespoň zčásti využíván elektronický kontrolní systém“.

3. V § 2 odst. 1 se za slova „výkonu trestu domácího vězení“ vkládají slova „nebo využití elektronického kontrolního systému“ a za slova „výkonem trestu domácího vězení“ se vkládají slova „nebo využitím elektronického kontrolního systému“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení.


Ministr:

JUDr. Pelikán, Ph.D., v. r.

Přesunout nahoru