Přejít na PLUS
Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 143/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění pozdějších předpisů

Částka 56/2016
Platnost od 06.05.2016
Účinnost od 10.05.2016
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX