Přejít na PLUS

Odkaz na vyhlášku č. 143/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění pozdějších předpisů

Níže uvedené odkazy můžete zařadit do svých stránek.
Zajistíme Vám, že tyto adresy budou směřovat navždy a zdarma na aktuální konsolidované znění odkazovaného předpisu.


URLhttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-143
Čísloč. 143/2016 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění pozdějších předpisů


Jednoduchý odkaz v HTML

<a href="https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-143">
Vyhláška č. 143/2016 Sb.
</a>

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Vyhláška č. 143/2016 Sb.Odkaz pro fórum v BB kódu

[url=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-143]Vyhláška č. 143/2016 Sb.[/url]

Takto se odkaz zobrazí v diskuzi:

Vyhláška č. 143/2016 Sb.Odkaz v Texy

"Vyhláška č. 143/2016 Sb.":[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-143]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Vyhláška č. 143/2016 Sb.Odkaz ve Wiki

[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-143 Vyhláška č. 143/2016 Sb.]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Vyhláška č. 143/2016 Sb.PromoBibliLabel ISO 690

ČESKO. Vyhláška č. 143/2016 Sb. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 21. 8. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-143


Zpět na předpis