Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 12/2016 Sb.Vyhláška o vzoru informačního přehledu o systému pojištění pohledávek z vkladů pro klienta

Částka 4/2016
Platnost od 19.01.2016
Účinnost od 20.01.2016
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

12

VYHLÁŠKA

ze dne 8. ledna 2016

o vzoru informačního přehledu o systému pojištění pohledávek z vkladů pro klienta

Česká národní banka stanoví podle § 11 odst. 6 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 375/2015 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a upravuje vzor informačního přehledu o systému pojištění pohledávek z vkladů pro klienta (dále jen „vzor informačního přehledu“) pro potřeby informování klientů podle § 11 odst. 2, 3, 4 a 6 zákona o bankách.

§ 2

Vzor informačního přehledu

Vzor informačního přehledu je uveden v příloze k této vyhlášce.


§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 20. ledna 2016.


Guvernér:

Ing. Singer, Ph.D., v. r.


Příloha k vyhlášce č. 12/2016 Sb.

VZOR INFORMAČNÍHO PŘEHLEDU O SYSTÉMU POJIŠTĚNÍ POHLEDÁVEK Z VKLADŮ PRO KLIENTA

VZOR INFORMAČNÍHO PŘEHLEDU O SYSTÉMU POJIŠTĚNÍ POHLEDÁVEK Z VKLADŮ PRO KLIENTA

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/49/EU ze dne 16. dubna 2014 o systémech pojištění vkladů (přepracované znění).

Přesunout nahoru