Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 112/2016 Sb.Zákon o evidenci tržeb

Částka 43/2016
Platnost od 13.04.2016
Účinnost od 01.12.2016
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek
19 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Předkladatel

Nalezené legislativní změny k předpisu č. 112/2016 Sb.

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 2256/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Novela odkládá náběh 3. a 4. vlny EET k 1. lednu 2021. 

Poslední změna: 01.04.2020 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Návrh zákona, kterým se mění zákon o evidenci tržeb a zákon o dani z přidané hodnoty

Novela zákona o evidence tržeb provádí nezbytné změny úpravy evidence tržeb, které si vyžádala aplikace zákona v praxi, a v souladu se závazkem uvedeným v Programovém prohlášení vlády dále změny, které reagují na nález Ústavního soudu Pl. ÚS 26/16 vyhlášený pod č. 8/2018 Sb. V oblasti daně z přidané hodnoty dochází k přeřazení vybraných služeb a zboží do druhé snížené sazby daně z přidané hodnoty ve výši 10 %. Navrhovaná změna se týká především služeb a zboží, které mají vysokou přidanou hodnotu lidské práce.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
09.10.2019 pod číslem 256/2019 Sb. s účinností od 01.11.2019
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb

Zákon ruší zákon o evidence tržeb.

Poslední změna: 22.08.2018 (Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o evidenci tržeb

Cílem návrhu zákona je zúžení okruhu subjektů, které podléhají evidenci tržeb, a to pouze na osoby, které jsou poplatníky daně z příjmů a současně plátci daně z přidané hodnoty.

Poslední změna: 31.07.2018 (Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb

Novela zužuje okruh subjektů, které podléhají evidenci tržeb.

Návrh neprošel 13.06.2018 (Proběhlo 3. čtení, návrh zákona zamítnut)
Návrh zákona, kterým se mění zákon o evidenci tržeb, a zákon o dani z přidané hodnoty

Novela zákona o evidence tržeb provádí nezbytné změny úpravy evidence tržeb, které si vyžádala aplikace zákona v praxi. V oblasti daně z přidané hodnoty dochází k přeřazení vybraných služeb a zboží do druhé snížené sazby daně z přidané hodnoty ve výši 10 %. Změna se týká především služeb a zboží, které mají vysokou přidanou hodnotu lidské práce.

Poslední změna: 16.04.2018 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb

Novela rozšiřuje subjekty, které jsou vyloučeny z evidence tržby.

Návrh neprošel 20.03.2018 (Zamítnuto v 1. čtení)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se zrušují zákony č. 112/2016 Sb., o elektronické evidenci tržeb, a č. 113/2016 Sb.

Zákon úplně ruší elektronickou evidenci tržeb a tedy odstraňuje administrativní povinnosti podnikatelů.

Návrh neprošel 23.01.2018 (Zamítnuto v 1. čtení)
Návrh nařízení vlády o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb

Nařízení vlády stanoví jako tržby vyloučené z evidence tržeb tržby hluchoslepých a úplně nebo prakticky nevidomých osob.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
14.11.2017 pod číslem 376/2017 Sb. s účinností od 14.11.2017
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb

Zákon odsunuje účinnost třetí a čtvrté fáze zavedení povinnosti evidovat tržby o 9 měsíců.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb

Novela omezuje systém elektronické evidence tržeb pouze na plátce daně z přidané hodnoty.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh Zastupitelstva Libereckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb

Omezení systému elektronické evidence tržeb u poplatníků daně z příjmů fyzických osob, pouze na plátce daně z přidané hodnoty.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb

Odložení účinnosti zákona o evidenci tržeb na 1.1.2019.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb

Vyjmutí určitých skupin osob z působnosti zákona o evidenci tržeb.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh zákona o univerzitních nemocnicích a o změně některých zákonů (zákon o univerzitních nemocnicích)

Cílem zákona je zakotvit do právního řádu novou formu právnické osoby - univerzitní nemocnici.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

Návrh zákona provádí nezbytné změny ve zhruba 250 různých zákonech, které budou vyvolány nabytím účinnosti nové právní úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.06.2017 pod číslem 183/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017
Návrh senátního návrhu zákona, který zrušuje zákon č. 112/2016 Sb., o elektronické evidenci tržeb, a mění zákon č. 586/1992 Sb., a zákon č. 634/2004 Sb.

Zákon měl zrušit zákon o elektronické evidenci tržeb.

Návrh neprošel 14.12.2016 (Proběhlo projednání, návrh senátního návrhu zamítnut)
Návrh vyhlášky o způsobu tvorby podpisového kódu poplatníka a bezpečnostního kódu poplatníka

Předkládaná vyhláška je prováděcím předpisem k zákonu o evidenci tržeb.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
24.08.2016 pod číslem 269/2016 Sb. s účinností od 01.12.2016
Návrh zákona o evidenci tržeb

Návrh zákona o evidenci tržeb umožní zřízení integrovaného systému způsobilého zprostředkování on-line přenosu předepsaných informací o evidovaných tržbách.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
13.04.2016 pod číslem 112/2016 Sb. s účinností od 01.12.2016