Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 101/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Částka 40/2016
Platnost od 06.04.2016
Účinnost od 21.04.2016
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

101

VYHLÁŠKA

ze dne 29. března 2016,

kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 119 odst. 6 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti:


Čl. I

Vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění vyhlášky č. 507/2005 Sb., vyhlášky č. 452/2008 Sb., vyhlášky č. 390/2011 Sb. a vyhlášky č. 340/2014 Sb., se mění takto:

1. § 27 včetně nadpisu zní:

㤠27

Příspěvek v době částečné nezaměstnanosti

Příspěvek v době částečné nezaměstnanosti se poskytuje měsíčně a je splatný do 30 kalendářních dnů od předložení vyúčtování vyplacených náhrad mezd zaměstnanců.“.

2. V § 31 větě druhé se za číslo „26“ vkládá text „ , 27“.

3. Část osmá se včetně nadpisu zrušuje.

4. Příloha k vyhlášce se včetně nadpisu zrušuje.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.


Ministryně:

Mgr. Marksová v. r.

Přesunout nahoru