Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 9/2015 Sb.Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek

Částka 7/2015
Platnost od 21.01.2015
Účinnost od 01.02.2015
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

9

VYHLÁŠKA

ze dne 13. ledna 2015

o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 46 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 97/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 196/2012 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., podle § 41 odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 304/1997 Sb., zákona č. 150/2000 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 102/2013 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., podle § 62 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/2011 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., podle § 137 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/2011 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., podle § 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 134/2011 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., podle § 102 odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 146/2000 Sb., zákona č. 258/2002 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 407/2010 Sb., zákona č. 137/2011 Sb. a zákona č. 127/2014 Sb., podle § 85 odst. 1 zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění zákona č. 310/2008 Sb., zákona č. 261/2011 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., a podle § 52 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 118/2004 Sb., zákona č. 309/2008 Sb. a zákona č. 187/2014 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

STANOVENÍ NÁLEŽITOSTÍ A VZORŮ POVĚŘENÍ VE FORMĚ PRŮKAZU

§ 1

Náležitosti a vzory pověření k výkonu státního dozoru a vrchního státního dozoru ve věcech pozemních komunikací ve formě průkazu

(K § 41 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb.)

(1) Pověření k výkonu státního dozoru a vrchního státního dozoru ve věcech pozemních komunikací ve formě průkazu obsahuje

a) označení správního orgánu, který pověření vydal, nad nímž je uveden text „ČESKÁ REPUBLIKA“,

b) údaj, že jde o pověření k výkonu státního dozoru nebo vrchního státního dozoru ve věcech pozemních komunikací,

c) číslo pověření,

d) jméno a příjmení pověřené osoby,

e) fotografii pověřené osoby o rozměrech 35 × 45 mm, jejíž spodní okraj je přelepen holografickou přelepkou s textem „ČESKÁ REPUBLIKA“,

f) datum vydání pověření,

g) informaci o oprávnění pověřené osoby,

h) podpis osoby oprávněné k vydání pověření,

i) otisk úředního razítka správního orgánu, který pověření vydal.

(2) Pověření k výkonu státního dozoru a vrchního státního dozoru ve věcech pozemních komunikací ve formě průkazu je oboustranná papírová karta o rozměrech 70 × 100 mm, která je zatavena do průhledné laminační fólie o rozměrech 75 × 105 mm. Průkaz je opatřen ochrannými prvky, kterými jsou reliéfní podtisk, giloš, mikropísmo, v UV spektru svítící barva, ceninový papír s vodoznakem positiv × negativ, obsahující dva typy neviditelných vláken svítících v UV spektru, průhledová značka a číslování černou barvou svítící do zelena v UV spektru.

(3) Vzory pověření k výkonu státního dozoru a vrchního státního dozoru ve věcech pozemních komunikací ve formě průkazu jsou uvedeny v příloze č. 1.

§ 2

Náležitosti a vzory pověření k výkonu státního odborného dozoru a vrchního státního dozoru v silniční dopravě ve formě průkazu

(K § 34 odst. 5 zákona č. 111/1994 Sb.)

(1) Pověření k výkonu státního odborného dozoru a vrchního státního dozoru v silniční dopravě ve formě průkazu obsahuje

a) označení správního orgánu, který pověření vydal, nad nímž je uveden text „ČESKÁ REPUBLIKA“,

b) údaj, že jde o pověření k výkonu státního odborného dozoru nebo vrchního státního dozoru v silniční dopravě,

c) číslo pověření,

d) jméno a příjmení pověřené osoby,

e) fotografii pověřené osoby o rozměrech 35 × 45 mm, jejíž spodní okraj je přelepen holografickou přelepkou s textem „ČESKÁ REPUBLIKA“,

f) datum vydání pověření,

g) informaci o oprávnění pověřené osoby,

h) podpis osoby oprávněné k vydání pověření,

i) otisk úředního razítka správního orgánu, který pověření vydal.

(2) Pověření k výkonu státního odborného dozoru a vrchního státního dozoru v silniční dopravě ve formě průkazu je oboustranná papírová karta o rozměrech 70 × 100 mm, která je zatavena do průhledné laminační fólie o rozměrech 75 × 105 mm. Průkaz je opatřen ochrannými prvky, kterými jsou reliéfní podtisk, giloš, mikropísmo, v UV spektru svítící barva, ceninový papír s vodoznakem positiv × negativ, obsahující dva typy neviditelných vláken svítících v UV spektru, průhledová značka a číslování černou barvou svítící do zelena v UV spektru.

(3) Vzory pověření k výkonu státního odborného dozoru a vrchního státního dozoru v silniční dopravě ve formě průkazu jsou uvedeny v příloze č. 2.

§ 3

Náležitosti a vzory pověření k výkonu státního dozoru a vrchního státního dozoru ve věcech odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel ve formě průkazu

(K § 54 odst. 3 zákona č. 247/2000 Sb.)

(1) Pověření k výkonu státního dozoru a vrchního státního dozoru ve věcech odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel ve formě průkazu obsahuje

a) označení správního orgánu, který pověření vydal, nad nímž je uveden text „ČESKÁ REPUBLIKA“,

b) údaj, že jde o pověření k výkonu státního dozoru nebo vrchního státního dozoru ve věcech odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel,

c) číslo pověření,

d) jméno a příjmení pověřené osoby,

e) fotografii pověřené osoby o rozměrech 35 × 45 mm, jejíž spodní okraj je přelepen holografickou přelepkou s textem „ČESKÁ REPUBLIKA“,

f) datum vydání pověření,

g) informaci o oprávnění pověřené osoby,

h) podpis osoby oprávněné k vydání pověření,

i) otisk úředního razítka správního orgánu, který pověření vydal.

(2) Pověření k výkonu státního dozoru a vrchního státního dozoru ve věcech odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel ve formě průkazu je oboustranná papírová karta o rozměrech 70 × 100 mm, která je zatavena do průhledné laminační fólie o rozměrech 75 × 105 mm. Průkaz je opatřen ochrannými prvky, kterými jsou reliéfní podtisk, giloš, mikropísmo, v UV spektru svítící barva, ceninový papír s vodoznakem positiv × negativ, obsahující dva typy neviditelných vláken svítících v UV spektru, průhledová značka a číslování černou barvou svítící do zelena v UV spektru.

(3) Vzory pověření k výkonu státního dozoru a vrchního státního dozoru ve věcech odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel ve formě průkazu jsou uvedeny v příloze č. 3.

§ 4

Náležitosti a vzory pověření k výkonu státního odborného dozoru a vrchního státního odborného dozoru ve věcech silničního provozu ve formě průkazu

(K § 125b odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb.)

(1) Pověření k výkonu státního odborného dozoru a vrchního státního odborného dozoru ve věcech silničního provozu ve formě průkazu obsahuje

a) označení správního orgánu, který pověření vydal, nad nímž je uveden text „ČESKÁ REPUBLIKA“,

b) údaj, že jde o pověření k výkonu státního odborného dozoru nebo vrchního státního odborného dozoru ve věcech silničního provozu,

c) číslo pověření,

d) jméno a příjmení pověřené osoby,

e) fotografii pověřené osoby o rozměrech 35 × 45 mm, jejíž spodní okraj je přelepen holografickou přelepkou s textem „ČESKÁ REPUBLIKA“,

f) datum vydání pověření,

g) informaci o oprávnění pověřené osoby,

h) podpis osoby oprávněné k vydání pověření,

i) otisk úředního razítka správního orgánu, který pověření vydal.

(2) Pověření k výkonu státního odborného dozoru a vrchního státního odborného dozoru ve věcech silničního provozu ve formě průkazu je oboustranná papírová karta o rozměrech 70 × 100 mm, která je zatavena do průhledné laminační fólie o rozměrech 75 × 105 mm. Průkaz je opatřen ochrannými prvky, kterými jsou reliéfní podtisk, giloš, mikropísmo, v UV spektru svítící barva, ceninový papír s vodoznakem positiv × negativ, obsahující dva typy neviditelných vláken svítících v UV spektru, průhledová značka a číslování černou barvou svítící do zelena v UV spektru.

(3) Vzory pověření k výkonu státního odborného dozoru a vrchního státního odborného dozoru nad výkonem přenesené působnosti ve věcech silničního provozu ve formě průkazu jsou uvedeny v příloze č. 4.

§ 5

Náležitosti a vzory pověření k výkonu státního dozoru a vrchního státního dozoru ve věcech drah ve formě průkazu

(K § 58 odst. 5 zákona č. 266/1994 Sb.)

(1) Pověření k výkonu státního dozoru a vrchního státního dozoru ve věcech drah ve formě průkazu obsahuje

a) označení správního orgánu, který pověření vydal, nad nímž je uveden text „ČESKÁ REPUBLIKA“,

b) údaj, že jde o pověření k výkonu státního dozoru nebo vrchního státního dozoru ve věcech drah,

c) číslo pověření,

d) jméno a příjmení pověřené osoby,

e) fotografii pověřené osoby o rozměrech 35 × 45 mm, jejíž spodní okraj je přelepen holografickou přelepkou s textem „ČESKÁ REPUBLIKA“,

f) datum vydání pověření,

g) informaci o oprávnění pověřené osoby,

h) podpis osoby oprávněné k vydání pověření,

i) otisk úředního razítka správního orgánu, který pověření vydal.

(2) Pověření k výkonu státního dozoru a vrchního státního dozoru ve věcech drah ve formě průkazu je oboustranná papírová karta o rozměrech 70 × 100 mm, která je zatavena do průhledné laminační fólie o rozměrech 75 × 105 mm. Průkaz je opatřen ochrannými prvky, kterými jsou reliéfní podtisk, giloš, mikropísmo, v UV spektru svítící barva, ceninový papír s vodoznakem positiv × negativ, obsahující dva typy neviditelných vláken svítících v UV spektru, průhledová značka a číslování černou barvou svítící do zelena v UV spektru.

(3) Vzory pověření k výkonu státního dozoru a vrchního státního dozoru ve věcech drah ve formě průkazu jsou uvedeny v příloze č. 5.

§ 6

Náležitosti a vzor pověření k výkonu státního dozoru v civilním letectví ve formě průkazu

(K § 90 odst. 4 zákona č. 49/1997 Sb.)

(1) Pověření k výkonu státního dozoru v civilním letectví ve formě průkazu obsahuje

a) označení správního orgánu, který pověření vydal, nad nímž je uveden text „ČESKÁ REPUBLIKA“,

b) údaj, že jde o pověření k výkonu státního dozoru v civilním letectví,

c) číslo pověření,

d) jméno a příjmení pověřené osoby,

e) fotografii pověřené osoby o rozměrech 35 × 45 mm, jejíž spodní okraj je přelepen holografickou přelepkou s textem „ČESKÁ REPUBLIKA“,

f) datum vydání pověření,

g) informaci o oprávnění pověřené osoby,

h) podpis osoby oprávněné k vydání pověření,

i) otisk úředního razítka správního orgánu, který pověření vydal.

(2) Údaje podle odstavce 1 jsou uvedeny v českém a anglickém jazyce.

(3) Pověření k výkonu státního dozoru v civilním letectví ve formě průkazu je oboustranná papírová karta o rozměrech 70 × 100 mm, která je zatavena do průhledné laminační fólie o rozměrech 75 × 105 mm. Průkaz je opatřen ochrannými prvky, kterými jsou reliéfní podtisk, giloš, mikropísmo, v UV spektru svítící barva, ceninový papír s vodoznakem positiv × negativ, obsahující dva typy neviditelných vláken svítících v UV spektru, průhledová značka a číslování černou barvou svítící do zelena v UV spektru.

(4) Vzor pověření k výkonu státního dozoru v civilním letectví ve formě průkazu je uveden v příloze č. 6.

§ 7

Náležitosti a vzor pověření k výkonu státního dozoru v oblasti námořní plavby ve formě průkazu

(K § 76 odst. 1 zákona č. 61/2000 Sb.)

(1) Pověření k výkonu státního dozoru v oblasti námořní plavby ve formě průkazu obsahuje

a) označení správního orgánu, který pověření vydal, nad nímž je uveden text „ČESKÁ REPUBLIKA“,

b) údaj, že jde o pověření k výkonu státního dozoru v oblasti námořní plavby,

c) číslo pověření,

d) jméno a příjmení pověřené osoby,

e) fotografii pověřené osoby o rozměrech 35 × 45 mm, jejíž spodní okraj je přelepen holografickou přelepkou s textem „ČESKÁ REPUBLIKA“,

f) datum vydání pověření,

g) informaci o oprávnění pověřené osoby,

h) podpis osoby oprávněné k vydání pověření,

i) otisk úředního razítka správního orgánu, který pověření vydal.

(2) Údaje podle odstavce 1 jsou uvedeny v českém a anglickém jazyce.

(3) Pověření k výkonu státního dozoru v oblasti námořní plavby ve formě průkazu je oboustranná papírová karta o rozměrech 70 × 100 mm, která je zatavena do průhledné laminační fólie o rozměrech 75 × 105 mm. Průkaz je opatřen ochrannými prvky, kterými jsou reliéfní podtisk, giloš, mikropísmo, v UV spektru svítící barva, ceninový papír s vodoznakem positiv × negativ, obsahující dva typy neviditelných vláken svítících v UV spektru, průhledová značka a číslování černou barvou svítící do zelena v UV spektru.

(4) Vzor pověření k výkonu státního dozoru v oblasti námořní plavby ve formě průkazu je uveden v příloze č. 7.

§ 8

Náležitosti a vzor pověření zaměstnanců Státní plavební správy k výkonu státního dozoru ve vnitrozemské plavbě ve formě průkazu

(K § 42 odst. 6 zákona č. 114/1995 Sb.)

(1) Pověření zaměstnanců Státní plavební správy k výkonu státního dozoru ve vnitrozemské plavbě ve formě průkazu obsahuje

a) označení Státní plavební správy jako správního orgánu, který průkaz vydal,

b) údaj, že jde o pověření k výkonu státního dozoru ve vnitrozemské plavbě,

c) číslo průkazu,

d) jméno a příjmení držitele průkazu, popřípadě titul,

e) barevnou fotografii držitele průkazu o rozměrech 23 × 30 mm,

f) datum vydání průkazu,

g) informaci o oprávnění držitele průkazu,

h) podpis ředitele Státní plavební správy,

i) otisk úředního razítka Státní plavební správy,

j) informaci o postupu v případě nálezu průkazu.

(2) Pověření zaměstnanců Státní plavební správy k výkonu státního dozoru ve vnitrozemské plavbě ve formě průkazu je plastová karta o rozměrech 86 × 54 mm, která je pokryta čirou laminační fólií s holografickými ochrannými prvky.

(3) Vzor pověření zaměstnanců Státní plavební správy k výkonu státního dozoru ve vnitrozemské plavbě ve formě průkazu je uveden v příloze č. 8.


ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

§ 9

Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 300/1999 Sb., vyhlášky č. 355/2000 Sb., vyhlášky č. 367/2001 Sb., vyhlášky č. 555/2002 Sb., vyhlášky č. 490/2005 Sb., vyhlášky č. 527/2006 Sb., vyhlášky č. 317/2011 Sb., vyhlášky č. 288/2012 Sb. a vyhlášky č. 26/2014 Sb., se mění takto:

1. § 52 se včetně nadpisu zrušuje.

2. Příloha č. 9 se zrušuje.

§ 10

Přechodné ustanovení

Dosavadní pověření k výkonu státního dozoru nad místními komunikacemi a veřejně přístupnými účelovými komunikacemi ve formě průkazu vydaná podle vzoru uvedeného v příloze č. 9 vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, zůstávají v platnosti nejdéle do 31. prosince 2017.

ČÁST TŘETÍ

Změna vyhlášky, kterou se provádí zákon o civilním letectví

§ 11

Vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 101/1999 Sb., vyhlášky č. 244/2003 Sb., vyhlášky č. 359/2006 Sb., vyhlášky č. 410/2006 Sb., vyhlášky č. 64/2010 Sb., vyhlášky č. 314/2010 Sb. a vyhlášky č. 4/2013 Sb., se mění takto:

1. § 29a se včetně nadpisu zrušuje.

2. Příloha č. 17 se zrušuje.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna vyhlášky o řidičských průkazech a o registru řidičů

§ 12

Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění vyhlášky č. 154/2003 Sb., vyhlášky č. 177/2004 Sb., vyhlášky č. 194/2006 Sb., vyhlášky č. 27/2012 Sb., vyhlášky č. 243/2012 Sb. a vyhlášky č. 1/2014 Sb., se mění takto:

1. § 15c se včetně nadpisu zrušuje.

2. Příloha č. 9c se zrušuje.

ČÁST PÁTÁ

Změna vyhlášky o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě

§ 13

Vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění vyhlášky č. 39/2010 Sb. a vyhlášky č. 269/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.

2. V § 2 odst. 4 se slova „ , který vydal stanovisko ke koncesi tuzemského dopravce,“ zrušují.


ČÁST ŠESTÁ

ÚČINNOST

§ 14

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2015.


Ministr:

Ing. Ťok v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 9/2015 Sb.

Vzory pověření k výkonu státního dozoru a vrchního státního dozoru ve věcech pozemních komunikací

1. Pověření k výkonu státního dozoru ve věcech pozemních komunikací

Lícová strana

Lícová strana-Pověření k výkonu státního dozoru ve věcech pozemních komunikací

Rubová strana

Rubová strana-Pověření k výkonu státního dozoru ve věcech pozemních komunikací

2. Pověření k výkonu vrchního státního dozoru ve věcech pozemních komunikací

Lícová strana

Lícová strana-Pověření k výkonu vrchního státního dozoru ve věcech pozemních komunikací

Rubová strana

Rubová strana-Pověření k výkonu vrchního státního dozoru ve věcech pozemních komunikací

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 9/2015 Sb.

Vzory pověření k výkonu státního odborného dozoru a vrchního státního dozoru v silniční dopravě

1. Pověření k výkonu státního odborného dozoru v silniční dopravě

Lícová strana

Lícová strana-Pověření k výkonu státního odborného dozoru v silniční dopravě

Rubová strana

Rubová strana-Pověření k výkonu státního odborného dozoru v silniční dopravě

2. Pověření k výkonu vrchního státního dozoru v silniční dopravě

Lícová strana

Lícová strana-Pověření k výkonu vrchního státního dozoru v silniční dopravě

Rubová strana

Rubová strana-Pověření k výkonu vrchního státního dozoru v silniční dopravě

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 9/2015 Sb.

Vzory pověření k výkonu státního dozoru a vrchního státního dozoru ve věcech odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

1. Pověření k výkonu státního dozoru ve věcech odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

Lícová strana

Lícová strana-Pověření k výkonu státního dozoru ve věcech odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

Rubová strana

Rubová strana-Pověření k výkonu státního dozoru ve věcech odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

2. Pověření k výkonu vrchního státního dozoru ve věcech odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

Lícová strana

Lícová strana-Pověření k výkonu vrchního státního dozoru ve věcech odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

Rubová strana

Rubová strana-Pověření k výkonu vrchního státního dozoru ve věcech odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 9/2015 Sb.

Vzory pověření k výkonu státního odborného dozoru a vrchního státního odborného dozoru ve věcech silničního provozu

1. Pověření k výkonu státního odborného dozoru ve věcech silničního provozu

Lícová strana

Lícová strana-Pověření k výkonu státního odborného dozoru ve věcech silničního provozu

Rubová strana

Rubová strana-Pověření k výkonu státního odborného dozoru ve věcech silničního provozu

2. Pověření k výkonu vrchního státního odborného dozoru ve věcech silničního provozu

Lícová strana

Lícová strana-Pověření k výkonu vrchního státního odborného dozoru ve věcech silničního provozu

Rubová strana

Rubová strana-Pověření k výkonu vrchního státního odborného dozoru ve věcech silničního provozu

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 9/2015 Sb.

Vzory pověření k výkonu státního dozoru a vrchního státního dozoru ve věcech drah

1. Pověření k výkonu státního dozoru ve věcech drah

Lícová strana

Lícová strana-Pověření k výkonu státního dozoru ve věcech drah

Rubová strana

Rubová strana-Pověření k výkonu státního dozoru ve věcech drah

2. Pověření k výkonu vrchního státního dozoru ve věcech drah

Lícová strana

Lícová strana-Pověření k výkonu vrchního státního dozoru ve věcech drah

Rubová strana

Rubová strana-Pověření k výkonu vrchního státního dozoru ve věcech drah

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 9/2015 Sb.

Vzor pověření k výkonu státního dozoru v civilním letectví

Lícová strana

Lícová strana-Vzor pověření k výkonu státního dozoru v civilním letectví

Rubová strana

Rubová strana-Vzor pověření k výkonu státního dozoru v civilním letectví

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 9/2015 Sb.

Vzor pověření k výkonu státního dozoru v oblasti námořní plavby

Lícová strana

Lícová strana-Vzor pověření k výkonu státního dozoru v oblasti námořní plavby

Rubová strana

Rubová strana-Vzor pověření k výkonu státního dozoru v oblasti námořní plavby

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 9/2015 Sb.

Vzor pověření zaměstnanců Státní plavební správy k výkonu státního dozoru ve vnitrozemské plavbě

Lícová strana

Lícová strana-Vzor pověření zaměstnanců Státní plavební správy k výkonu státního dozoru ve vnitrozemské plavbě

Rubová strana

Rubová strana-Vzor pověření zaměstnanců Státní plavební správy k výkonu státního dozoru ve vnitrozemské plavbě

Přesunout nahoru