Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 9/2015 Sb.Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek

Částka 7/2015
Platnost od 21.01.2015
Účinnost od 01.02.2015
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

9

VYHLÁŠKA

ze dne 13. ledna 2015

o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 46 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 97/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 196/2012 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., podle § 41 odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 304/1997 Sb., zákona č. 150/2000 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 102/2013 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., podle § 62 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/2011 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., podle § 137 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/2011 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., podle § 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 134/2011 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., podle § 102 odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 146/2000 Sb., zákona č. 258/2002 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 407/2010 Sb., zákona č. 137/2011 Sb. a zákona č. 127/2014 Sb., podle § 85 odst. 1 zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění zákona č. 310/2008 Sb., zákona č. 261/2011 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., a podle § 52 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 118/2004 Sb., zákona č. 309/2008 Sb. a zákona č. 187/2014 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

STANOVENÍ NÁLEŽITOSTÍ A VZORŮ POVĚŘENÍ VE FORMĚ PRŮKAZU

§ 1

Náležitosti a vzory pověření k výkonu státního dozoru a vrchního státního dozoru ve věcech pozemních komunikací ve formě průkazu

(K § 41 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb.)

(1) Pověření k výkonu státního dozoru a vrchního státního dozoru ve věcech pozemních komunikací ve formě průkazu obsahuje

a) označení správního orgánu, který pověření vydal, nad nímž je uveden text „ČESKÁ REPUBLIKA“,

b) údaj, že jde o pověření k výkonu státního dozoru nebo vrchního státního dozoru ve věcech pozemních komunikací,

c) číslo pověření,

d) jméno a příjmení pověřené osoby,

e) fotografii pověřené osoby o rozměrech 35 × 45 mm, jejíž spodní okraj je přelepen holografickou přelepkou s textem „ČESKÁ REPUBLIKA“,

f) datum vydání pověření,

g) informaci o oprávnění pověřené osoby,

h) podpis osoby oprávněné k vydání pověření,

i) otisk úředního razítka správního orgánu, který pověření vydal.

(2) Pověření k výkonu státního dozoru a vrchního státního dozoru ve věcech pozemních komunikací ve formě průkazu je oboustranná papírová karta o rozměrech 70 × 100 mm, která je zatavena do průhledné laminační fólie o rozměrech 75 × 105 mm. Průkaz je opatřen ochrannými prvky, kterými jsou reliéfní podtisk, giloš, mikropísmo, v UV spektru svítící barva, ceninový papír s vodoznakem positiv × negativ, obsahující dva typy neviditelných vláken svítících v UV spektru, průhledová značka a číslování černou barvou svítící do zelena v UV spektru.

(3) Vzory pověření k výkonu státního dozoru a vrchního státního dozoru ve věcech pozemních komunikací ve formě průkazu jsou uvedeny v příloze č. 1.

§ 2

Náležitosti a vzory pověření k výkonu státního odborného dozoru a vrchního státního dozoru v silniční dopravě ve formě průkazu

(K § 34 odst. 5 zákona č. 111/1994 Sb.)

(1) Pověření k výkonu státního odborného dozoru a vrchního státního dozoru v silniční dopravě ve formě průkazu obsahuje

a) označení správního orgánu, který pověření vydal, nad nímž je uveden text „ČESKÁ REPUBLIKA“,

b) údaj, že jde o pověření k výkonu státního odborného dozoru nebo vrchního státního dozoru v silniční dopravě,

c) číslo pověření,

d) jméno a příjmení pověřené osoby,

e) fotografii pověřené osoby o rozměrech 35 × 45 mm, jejíž spodní okraj je přelepen holografickou přelepkou s textem „ČESKÁ REPUBLIKA“,

f) datum vydání pověření,

g) informaci o oprávnění pověřené osoby,

h) podpis osoby oprávněné k vydání pověření,

i) otisk úředního razítka správního orgánu, který pověření vydal.

(2) Pověření k výkonu státního odborného dozoru a vrchního státního dozoru v silniční dopravě ve formě průkazu je oboustranná papírová karta o rozměrech 70 × 100 mm, která je zatavena do průhledné laminační fólie o rozměrech 75 × 105 mm. Průkaz je opatřen ochrannými prvky, kterými jsou reliéfní podtisk, giloš, mikropísmo, v UV spektru svítící barva, ceninový papír s vodoznakem positiv × negativ, obsahující dva typy neviditelných vláken svítících v UV spektru, průhledová značka a číslování černou barvou svítící do zelena v UV spektru.

(3) Vzory pověření k výkonu státního odborného dozoru a vrchního státního dozoru v silniční dopravě ve formě průkazu jsou uvedeny v příloze č. 2.

§ 3

Náležitosti a vzory pověření k výkonu státního dozoru a vrchního státního dozoru ve věcech odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel ve formě průkazu

(K § 54 odst. 3 zákona č. 247/2000 Sb.)

(1) Pověření k výkonu státního dozoru a vrchního státního dozoru ve věcech odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel ve formě průkazu obsahuje

a) označení správního orgánu, který pověření vydal, nad nímž je uveden text „ČESKÁ REPUBLIKA“,

b) údaj, že jde o pověření k výkonu státního dozoru nebo vrchního státního dozoru ve věcech odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel,

c) číslo pověření,

d) jméno a příjmení pověřené osoby,

e) fotografii pověřené osoby o rozměrech 35 × 45 mm, jejíž spodní okraj je přelepen holografickou přelepkou s textem „ČESKÁ REPUBLIKA“,

f) datum vydání pověření,

g) informaci o oprávnění pověřené osoby,

h) podpis osoby oprávněné k vydání pověření,

i) otisk úředního razítka správního orgánu, který pověření vydal.

(2) Pověření k výkonu státního dozoru a vrchního státního dozoru ve věcech odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel ve formě průkazu je oboustranná papírová karta o rozměrech 70 × 100 mm, která je zatavena do průhledné laminační fólie o rozměrech 75 × 105 mm. Průkaz je opatřen ochrannými prvky, kterými jsou reliéfní podtisk, giloš, mikropísmo, v UV spektru svítící barva, ceninový papír s vodoznakem positiv × negativ, obsahující dva typy neviditelných vláken svítících v UV spektru, průhledová značka a číslování černou barvou svítící do zelena v UV spektru.

(3) Vzory pověření k výkonu státního dozoru a vrchního státního dozoru ve věcech odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel ve formě průkazu jsou uvedeny v příloze č. 3.

§ 4

Náležitosti a vzory pověření k výkonu státního odborného dozoru a vrchního státního odborného dozoru ve věcech silničního provozu ve formě průkazu

(K § 125b odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb.)

(1) Pověření k výkonu státního odborného dozoru a vrchního státního odborného dozoru ve věcech silničního provozu ve formě průkazu obsahuje

a) označení správního orgánu, který pověření vydal, nad nímž je uveden text „ČESKÁ REPUBLIKA“,

b) údaj, že jde o pověření k výkonu státního odborného dozoru nebo vrchního státního odborného dozoru ve věcech silničního provozu,

c) číslo pověření,

d) jméno a příjmení pověřené osoby,

e) fotografii pověřené osoby o rozměrech 35 × 45 mm, jejíž spodní okraj je přelepen holografickou přelepkou s textem „ČESKÁ REPUBLIKA“,

f) datum vydání pověření,

g) informaci o oprávnění pověřené osoby,

h) podpis osoby oprávněné k vydání pověření,

i) otisk úředního razítka správního orgánu, který pověření vydal.

(2) Pověření k výkonu státního odborného dozoru a vrchního státního odborného dozoru ve věcech silničního provozu ve formě průkazu je oboustranná papírová karta o rozměrech 70 × 100 mm, která je zatavena do průhledné laminační fólie o rozměrech 75 × 105 mm. Průkaz je opatřen ochrannými prvky, kterými jsou reliéfní podtisk, giloš, mikropísmo, v UV spektru svítící barva, ceninový papír s vodoznakem positiv × negativ, obsahující dva typy neviditelných vláken svítících v UV spektru, průhledová značka a číslování černou barvou svítící do zelena v UV spektru.

(3) Vzory pověření k výkonu státního odborného dozoru a vrchního státního odborného dozoru nad výkonem přenesené působnosti ve věcech silničního provozu ve formě průkazu jsou uvedeny v příloze č. 4.

§ 5

Vzor pověření k výkonu státního dozoru ve věcech drah ve formě průkazu

(K § 58 odst. 5 zákona č. 266/1994 Sb.)

(1) Pověření k výkonu státního dozoru ve věcech drah ve formě průkazu obsahuje

a) označení správního orgánu, který pověření vydal, nad nímž je uveden text „ČESKÁ REPUBLIKA“,

b) údaj, že jde o pověření k výkonu státního dozoru ve věcech drah,

c) číslo pověření,

d) jméno a příjmení pověřené osoby,

e) fotografii pověřené osoby o rozměrech 35 × 45 mm, jejíž spodní okraj je přelepen holografickou přelepkou s textem „ČESKÁ REPUBLIKA“,

f) datum vydání pověření,

g) informaci o oprávnění pověřené osoby,

h) podpis osoby oprávněné k vydání pověření,

i) otisk úředního razítka správního orgánu, který pověření vydal.

(2) Pověření k výkonu státního dozoru ve věcech drah ve formě průkazu je oboustranná papírová karta o rozměrech 70 × 100 mm, která je zatavena do průhledné laminační fólie o rozměrech 75 × 105 mm. Průkaz je opatřen ochrannými prvky, kterými jsou reliéfní podtisk, giloš, mikropísmo, v UV spektru svítící barva, ceninový papír s vodoznakem positiv × negativ, obsahující dva typy neviditelných vláken svítících v UV spektru, průhledová značka a číslování černou barvou svítící do zelena v UV spektru.

(3) Vzor pověření k výkonu státního dozoru ve věcech drah ve formě průkazu je uveden v příloze č. 5.

§ 6

Náležitosti a vzor pověření k výkonu státního dozoru v civilním letectví ve formě průkazu

(K § 90 odst. 4 zákona č. 49/1997 Sb.)

(1) Pověření k výkonu státního dozoru v civilním letectví ve formě průkazu obsahuje

a) označení správního orgánu, který pověření vydal, nad nímž je uveden text „ČESKÁ REPUBLIKA“,

b) údaj, že jde o pověření k výkonu státního dozoru v civilním letectví,

c) číslo pověření,

d) jméno a příjmení pověřené osoby,

e) fotografii pověřené osoby o rozměrech 35 × 45 mm, jejíž spodní okraj je přelepen holografickou přelepkou s textem „ČESKÁ REPUBLIKA“,

f) datum vydání pověření,

g) informaci o oprávnění pověřené osoby,

h) podpis osoby oprávněné k vydání pověření,

i) otisk úředního razítka správního orgánu, který pověření vydal.

(2) Údaje podle odstavce 1 jsou uvedeny v českém a anglickém jazyce.

(3) Pověření k výkonu státního dozoru v civilním letectví ve formě průkazu je oboustranná papírová karta o rozměrech 70 × 100 mm, která je zatavena do průhledné laminační fólie o rozměrech 75 × 105 mm. Průkaz je opatřen ochrannými prvky, kterými jsou reliéfní podtisk, giloš, mikropísmo, v UV spektru svítící barva, ceninový papír s vodoznakem positiv × negativ, obsahující dva typy neviditelných vláken svítících v UV spektru, průhledová značka a číslování černou barvou svítící do zelena v UV spektru.

(4) Vzor pověření k výkonu státního dozoru v civilním letectví ve formě průkazu je uveden v příloze č. 6.

§ 7

Náležitosti a vzor pověření k výkonu státního dozoru v oblasti námořní plavby ve formě průkazu

(K § 76 odst. 1 zákona č. 61/2000 Sb.)

(1) Pověření k výkonu státního dozoru v oblasti námořní plavby ve formě průkazu obsahuje

a) označení správního orgánu, který pověření vydal, nad nímž je uveden text „ČESKÁ REPUBLIKA“,

b) údaj, že jde o pověření k výkonu státního dozoru v oblasti námořní plavby,

c) číslo pověření,

d) jméno a příjmení pověřené osoby,

e) fotografii pověřené osoby o rozměrech 35 × 45 mm, jejíž spodní okraj je přelepen holografickou přelepkou s textem „ČESKÁ REPUBLIKA“,

f) datum vydání pověření,

g) informaci o oprávnění pověřené osoby,

h) podpis osoby oprávněné k vydání pověření,

i) otisk úředního razítka správního orgánu, který pověření vydal.

(2) Údaje podle odstavce 1 jsou uvedeny v českém a anglickém jazyce.

(3) Pověření k výkonu státního dozoru v oblasti námořní plavby ve formě průkazu je oboustranná papírová karta o rozměrech 70 × 100 mm, která je zatavena do průhledné laminační fólie o rozměrech 75 × 105 mm. Průkaz je opatřen ochrannými prvky, kterými jsou reliéfní podtisk, giloš, mikropísmo, v UV spektru svítící barva, ceninový papír s vodoznakem positiv × negativ, obsahující dva typy neviditelných vláken svítících v UV spektru, průhledová značka a číslování černou barvou svítící do zelena v UV spektru.

(4) Vzor pověření k výkonu státního dozoru v oblasti námořní plavby ve formě průkazu je uveden v příloze č. 7.

§ 8

Náležitosti a vzor pověření zaměstnanců Státní plavební správy k výkonu státního dozoru ve vnitrozemské plavbě ve formě průkazu

(K § 42 odst. 6 zákona č. 114/1995 Sb.)

(1) Pověření zaměstnanců Státní plavební správy k výkonu státního dozoru ve vnitrozemské plavbě ve formě průkazu obsahuje

a) označení Státní plavební správy jako správního orgánu, který průkaz vydal,

b) údaj, že jde o pověření k výkonu státního dozoru ve vnitrozemské plavbě,

c) číslo průkazu,

d) jméno a příjmení držitele průkazu, popřípadě titul,

e) barevnou fotografii držitele průkazu o rozměrech 23 × 30 mm,

f) datum vydání průkazu,

g) informaci o oprávnění držitele průkazu,

h) podpis ředitele Státní plavební správy,

i) otisk úředního razítka Státní plavební správy,

j) informaci o postupu v případě nálezu průkazu.

(2) Pověření zaměstnanců Státní plavební správy k výkonu státního dozoru ve vnitrozemské plavbě ve formě průkazu je plastová karta o rozměrech 86 × 54 mm, která je pokryta čirou laminační fólií s holografickými ochrannými prvky.

(3) Vzor pověření zaměstnanců Státní plavební správy k výkonu státního dozoru ve vnitrozemské plavbě ve formě průkazu je uveden v příloze č. 8.

§ 8a

Vzory pověření k výkonu státního odborného dozoru a vrchního státního dozoru ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích ve formě průkazu

(K § 82 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb.)

(1) Pověření k výkonu státního odborného dozoru a vrchního státního dozoru ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích ve formě průkazu obsahuje

a) označení správního orgánu, který pověření vydal, nad nímž je uveden text „ČESKÁ REPUBLIKA“,

b) údaj, že jde o pověření k výkonu státního odborného dozoru nebo vrchního státního dozoru ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích,

c) číslo pověření,

d) jméno a příjmení pověřené osoby,

e) fotografii pověřené osoby o rozměrech 35 x 45 mm, jejíž spodní okraj je přelepen holografickou přelepkou s textem „ČESKÁ REPUBLIKA“,

f) datum vydání pověření,

g) informaci o oprávnění pověřené osoby,

h) podpis osoby oprávněné k vydání pověření,

i) otisk úředního razítka správního orgánu, který pověření vydal.

(2) Pověření k výkonu státního odborného dozoru a vrchního státního dozoru ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích ve formě průkazu je oboustranná papírová karta o rozměrech 70 x 100 mm, která je zatavena do průhledné laminační fólie o rozměrech 75 x 105 mm. Průkaz je opatřen ochrannými prvky, kterými jsou reliéfní podtisk, giloš, mikropísmo, v UV spektru svítící barva, ceninový papír s vodoznakem positiv x negativ, obsahující dva typy neviditelných vláken svítících v UV spektru, průhledová značka a číslování černou barvou svítící do zelena v UV spektru.

(3) Vzory pověření k výkonu státního odborného dozoru a vrchního státního dozoru ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích ve formě průkazu jsou uvedeny v příloze č. 9 k této vyhlášce.


ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

§ 9

Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 300/1999 Sb., vyhlášky č. 355/2000 Sb., vyhlášky č. 367/2001 Sb., vyhlášky č. 555/2002 Sb., vyhlášky č. 490/2005 Sb., vyhlášky č. 527/2006 Sb., vyhlášky č. 317/2011 Sb., vyhlášky č. 288/2012 Sb. a vyhlášky č. 26/2014 Sb., se mění takto:

1. § 52 se včetně nadpisu zrušuje.

2. Příloha č. 9 se zrušuje.

§ 10

Přechodné ustanovení

Dosavadní pověření k výkonu státního dozoru nad místními komunikacemi a veřejně přístupnými účelovými komunikacemi ve formě průkazu vydaná podle vzoru uvedeného v příloze č. 9 vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, zůstávají v platnosti nejdéle do 31. prosince 2017.

ČÁST TŘETÍ

Změna vyhlášky, kterou se provádí zákon o civilním letectví

§ 11

Vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 101/1999 Sb., vyhlášky č. 244/2003 Sb., vyhlášky č. 359/2006 Sb., vyhlášky č. 410/2006 Sb., vyhlášky č. 64/2010 Sb., vyhlášky č. 314/2010 Sb. a vyhlášky č. 4/2013 Sb., se mění takto:

1. § 29a se včetně nadpisu zrušuje.

2. Příloha č. 17 se zrušuje.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna vyhlášky o řidičských průkazech a o registru řidičů

§ 12

Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění vyhlášky č. 154/2003 Sb., vyhlášky č. 177/2004 Sb., vyhlášky č. 194/2006 Sb., vyhlášky č. 27/2012 Sb., vyhlášky č. 243/2012 Sb. a vyhlášky č. 1/2014 Sb., se mění takto:

1. § 15c se včetně nadpisu zrušuje.

2. Příloha č. 9c se zrušuje.

ČÁST PÁTÁ

Změna vyhlášky o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě

§ 13

Vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění vyhlášky č. 39/2010 Sb. a vyhlášky č. 269/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.

2. V § 2 odst. 4 se slova „ , který vydal stanovisko ke koncesi tuzemského dopravce,“ zrušují.


ČÁST ŠESTÁ

ÚČINNOST

§ 14

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2015.


Ministr:

Ing. Ťok v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 9/2015 Sb.

Vzory pověření k výkonu státního dozoru a vrchního státního dozoru ve věcech pozemních komunikací

1. Pověření k výkonu státního dozoru ve věcech pozemních komunikací

Lícová strana

Lícová strana-Pověření k výkonu státního dozoru ve věcech pozemních komunikací

Rubová strana

Rubová strana-Pověření k výkonu státního dozoru ve věcech pozemních komunikací

2. Pověření k výkonu vrchního státního dozoru ve věcech pozemních komunikací

Lícová strana

Lícová strana-Pověření k výkonu vrchního státního dozoru ve věcech pozemních komunikací

Rubová strana

Rubová strana-Pověření k výkonu vrchního státního dozoru ve věcech pozemních komunikací

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 9/2015 Sb.

Vzory pověření k výkonu státního odborného dozoru a vrchního státního dozoru v silniční dopravě

1. Pověření k výkonu státního odborného dozoru v silniční dopravě

Lícová strana

Lícová strana-Pověření k výkonu státního odborného dozoru v silniční dopravě

Rubová strana

Rubová strana-Pověření k výkonu státního odborného dozoru v silniční dopravě

2. Pověření k výkonu vrchního státního dozoru v silniční dopravě

Lícová strana

Lícová strana-Pověření k výkonu vrchního státního dozoru v silniční dopravě

Rubová strana

Rubová strana-Pověření k výkonu vrchního státního dozoru v silniční dopravě

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 9/2015 Sb.

Vzory pověření k výkonu státního dozoru a vrchního státního dozoru ve věcech odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

1. Pověření k výkonu státního dozoru ve věcech odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

Lícová strana

Lícová strana-Pověření k výkonu státního dozoru ve věcech odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

Rubová strana

Rubová strana-Pověření k výkonu státního dozoru ve věcech odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

2. Pověření k výkonu vrchního státního dozoru ve věcech odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

Lícová strana

Lícová strana-Pověření k výkonu vrchního státního dozoru ve věcech odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

Rubová strana

Rubová strana-Pověření k výkonu vrchního státního dozoru ve věcech odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 9/2015 Sb.

Vzory pověření k výkonu státního odborného dozoru a vrchního státního odborného dozoru ve věcech silničního provozu

1. Pověření k výkonu státního odborného dozoru ve věcech silničního provozu

Lícová strana

Lícová strana-Pověření k výkonu státního odborného dozoru ve věcech silničního provozu

Rubová strana

Rubová strana-Pověření k výkonu státního odborného dozoru ve věcech silničního provozu

2. Pověření k výkonu vrchního státního odborného dozoru ve věcech silničního provozu

Lícová strana

Lícová strana-Pověření k výkonu vrchního státního odborného dozoru ve věcech silničního provozu

Rubová strana

Rubová strana-Pověření k výkonu vrchního státního odborného dozoru ve věcech silničního provozu

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 9/2015 Sb.

Vzor pověření k výkonu státního dozoru ve věcech drah

Lícová strana

Vzor pověření k výkonu státního dozoru ve věcech drah - lícová strana

Rubová strana

Vzor pověření k výkonu státního dozoru ve věcech drah - rubová strana

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 9/2015 Sb.

Vzor pověření k výkonu státního dozoru v civilním letectví

Lícová strana

Lícová strana-Vzor pověření k výkonu státního dozoru v civilním letectví

Rubová strana

Rubová strana-Vzor pověření k výkonu státního dozoru v civilním letectví

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 9/2015 Sb.

Vzor pověření k výkonu státního dozoru v oblasti námořní plavby

Lícová strana

Lícová strana-Vzor pověření k výkonu státního dozoru v oblasti námořní plavby

Rubová strana

Rubová strana-Vzor pověření k výkonu státního dozoru v oblasti námořní plavby

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 9/2015 Sb.

Vzor pověření zaměstnanců Státní plavební správy k výkonu státního dozoru ve vnitrozemské plavbě

Lícová strana

Lícová strana-Vzor pověření zaměstnanců Státní plavební správy k výkonu státního dozoru ve vnitrozemské plavbě

Rubová strana

Rubová strana-Vzor pověření zaměstnanců Státní plavební správy k výkonu státního dozoru ve vnitrozemské plavbě

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 9/2015 Sb.

Vzory pověření k výkonu státního odborného dozoru a vrchního státního dozoru ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích

1. Pověření k výkonu státního odborného dozoru ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích

Pověření k výkonu státního odborného dozoru ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích - lícová a rubová strana

2. Pověření k výkonu vrchního státního dozoru ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích

Pověření k výkonu vrchního státního dozoru ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích - lícová a rubová strana

Přesunout nahoru