Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 63/2015 Sb.Vyhláška o vzoru průkazu státního zaměstnance pověřeného vykonávat ve služebních úřadech kontrolu ve služebních vztazích státních zaměstnanců

Částka 31/2015
Platnost od 07.04.2015
Účinnost od 15.04.2015
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

63

VYHLÁŠKA

ze dne 30. března 2015

o vzoru průkazu státního zaměstnance pověřeného vykonávat ve služebních úřadech kontrolu ve služebních vztazích státních zaměstnanců

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 13 odst. 7 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě:


§ 1

Vzor průkazu

Vzor průkazu státního zaměstnance pověřeného vykonávat ve služebních úřadech kontrolu ve služebních vztazích státních zaměstnanců je uveden v příloze k této vyhlášce.


§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. dubna 2015.


Ministr:

Chovanec v. r.


Příloha k vyhlášce č. 63/2015 Sb.

Vzor průkazu státního zaměstnance pověřeného vykonávat ve služebních úřadech kontrolu ve služebních vztazích státních zaměstnanců

1. Popis

a) Na lícové straně průkazu je na prvním a druhém řádku uveden text: „Ministerstvo vnitra, sekce pro státní službu“. Na třetím a čtvrtém řádku je uveden text: „Průkaz státního zaměstnance pověřeného vykonávat ve služebních úřadech kontrolu ve služebních vztazích státních zaměstnanců“. Na sedmém řádku je uveden text: „evidenční číslo státního zaměstnance“. Na desátém a jedenáctém řádku je uveden text: ,jméno, popřípadě jména, a příjmení, popřípadě akademický titul“. Na šestnáctém řádkuje uveden text: „číslo průkazu“. Vlevo je fotografie státního zaměstnance. Vpravo nahoře je velký státní znak České republiky. Ve spodní části průkazu je uveden text: „Tento průkaz opravňuje jeho držitele vykonávat ve služebních úřadech České republiky kontrolu ve služebních vztazích státních zaměstnanců podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě“.

b) Na rubové straně průkazu je na prvním a druhém řádku uveden text: „Ministerstvo vnitra, sekce pro státní službu“. Dále následuje text: „Tento průkaz je veřejnou listinou, jeho padělání nebo pozměnění je trestné. Ministerstvo vnitra žádá nálezce o vrácení průkazu nejbližšímu útvaru Policie České republiky nebo kterémukoliv pracovišti Ministerstva vnitra. Zneužití průkazu je trestné“. Ve spodní části průkazu je uveden text: „datum vydání průkazu“, „otisk úředního razítka“ a „podpis náměstka ministra vnitra pro státní službu“.

c) Průkaz je tištěn na bezdřevém papíru ze 100% buničiny, 110 g/m2, bez optického zjasňovače s plnou chemickou ochranou; jeho rozměry jsou 99 × 69 mm a je uložen v plastovém obalu o rozměrech 105 × 75 mm. Ochrannými prvky jsou vlastní jedinečný a nezaměnitelný průběžný vodoznak lva ve štítu a lipové listy, ceninový rastr s kombinací barev znesnadňující pořízení kopií na barevných laserových tiskárnách. Fotografie státního zaměstnance je barevná o rozměrech 3,5 x 4,5 cm. Požadavky na technické provedení fotografie odpovídají technickým požadavkům kladeným na fotografie pro vydání občanského průkazu.

2. Vyobrazení lícové strany vzoru průkazu

Vyobrazení lícové strany vzoru průkazu

3. Vyobrazení rubové strany vzoru průkazu

Vyobrazení rubové strany vzoru průkazu

Přesunout nahoru