Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 61/2015 Sb.Vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony provedené Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o zdravotnických prostředcích

Částka 30/2015
Platnost od 03.04.2015
Účinnost od 03.04.2015
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

61

VYHLÁŠKA

ze dne 31. března 2015

o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony provedené Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o zdravotnických prostředcích

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 96 odst. 2 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 94 odst. 3 tohoto zákona:


§ 1

Předmět úpravy

Výše náhrad výdajů za provedení odborných úkonů Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle § 94 odst. 1 zákona o zdravotnických prostředcích a náhrad za úkony Státního ústavu pro kontrolu léčiv podle § 94 odst. 2 zákona o zdravotnických prostředcích je stanovena v Sazebníku náhrad výdajů za odborné úkony a úkony provedené Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o zdravotnických prostředcích, který je uveden v příloze k této vyhlášce.


§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:

MUDr. Němeček, MBA, v. r.


Příloha k vyhlášce č. 61/2015 Sb.

Sazebník náhrad výdajů za odborné úkony a úkony provedené Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o zdravotnických prostředcích

KódKategorie odborných úkonů a úkonů
(podle § 94 odst. 1 a 2 zákona)
Výše náhrady výdajů
110Vypracování odborných stanovisek nebo posudků1800 Kč/hod.
210Odborné úkony spojené s vydáním povolení k provedení klinické zkoušky zdravotnického prostředku15000 Kč
211Odborné úkony spojené s vydáním povolení ke změnám podmínek klinické zkoušky zdravotnického prostředku1500 Kč
Přesunout nahoru