Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 60/2015 Sb.Nařízení vlády o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti

Částka 29/2015
Platnost od 02.04.2015
Účinnost od 01.07.2015
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

60

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 9. března 2015

o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 129/2002 Sb., zákona č. 254/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 546/2005 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 272/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 147/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 122/2012 Sb. a zákona č. 332/2014 Sb.:


Seznam činností pro jednotlivé vojenské hodnosti

§ 1

Seznam činností vojáků stanovených pro jednotlivé vojenské hodnosti v závislosti na jejich složitosti, odpovědnosti a namáhavosti je uveden v příloze k tomuto nařízení.

§ 2

Pokud není činnost vojáka pro jednotlivou vojenskou hodnost v příloze k tomuto nařízení uvedena, zařadí Ministerstvo obrany vojáka do vojenské hodnosti podle činnosti, která je v příloze k tomuto nařízení z hlediska složitosti, odpovědnosti a namáhavosti pro konkrétní vojenskou hodnost s touto hodností porovnatelná.


§ 3

Zrušovací ustanovení

Nařízení vlády č. 203/2010 Sb., o seznamu činností vojáků z povolání stanovených pro jednotlivé hodnostní sbory a vojenské hodnosti, se zrušuje.


§ 4

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2015.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr obrany:

MgA. Stropnický v. r.


Příloha k nařízení vlády č. 60/2015 Sb.

Seznam činností vojáků stanovených pro jednotlivé vojenské hodnosti

I. Vojenská hodnost vojín

- základní výcvik po povolání do služebního poměru (čekatel).

II. Vojenská hodnost svobodník

a) obsluha stanice odpadních vod včetně dezinfekce (dezinfektor),

b) obsluha, údržba a střelba z přidělené zbraně (kulometník, nabíječ, nosič střeliva, pancéřovník),

c) pomocné práce při obsluze, údržbě a střelbě (pomocník),

d) praktické provádění údržby materiálu (mladší pracovník),

e) provádění

1. dezinfekce biologického materiálu v laboratoři (dezinfektor),

2. ochrany a strážní činnosti a obrany objektů (strážný),

3. základní průzkumné činnosti (průzkumník),

4. základní údržby a oprav elektrických a elektronických částí pozemní vojenské techniky a materiálu včetně montáže a demontáže dílů, podskupin a skupin (mladší elektromechanik),

5. základních ženijních, stavebních a záchranných prací (ženista),

f) příprava služebního psa pro plnění úkolů a provádění ochrany a strážní činnosti za pomoci přiděleného služebního psa (mladší psovod),

g) řízení, údržba a opravy motorových vozidel pro přepravu osob, které mají více než 8 míst k sezení kromě místa řidiče a jejichž nejvyšší přípustná hmotnost nepřevyšuje 5000 kg, nebo vozidel pro přepravu nákladu, jehož nejvyšší přípustná hmotnost převyšuje 12000 kg (řidič),

h) stanovování základních technologických postupů a jejich kalkulace při rozsáhlé výrobě jídel včetně kontroly jejich dodržování, sestavování vlastních receptur, jídelních lístků a zajišťování správné gastronomické skladby (mladší kuchař),

i) výstavba, základní obsluha a údržba spojovací techniky (stavěč),

j) základní

1. montáž a opravy strojů a strojních zařízení (mladší mechanik),

2. obsluha a údržba technického zařízení nižšího typu (mladší operátor, odmořovač),

3. obsluha a údržba přidělené techniky (nabíječ),

4. obsluha a údržba přidělených jednoduchých strojů a strojních zařízení (strojník),

5. obsluha, údržba a střelba z přidělené zbraně; pomocné práce při obsluze, údržbě a střelbě; ochrana osob, vozidel a určených objektů (střelec),

6. výpočet prvků střelby pro řízení palby dělostřelecké jednotky (časovač děla),

7. zajišťování provozu skladu (mladší skladník),

k) výkon činností spojených s plněním studijních povinností studenta prvního ročníku bakalářského nebo magisterského programu vysoké školy nebo studijního programu vyšší odborné školy (čekatel).

III. Vojenská hodnost desátník

a) montáž, opravy a seřizování strojů a strojních zařízení (mechanik),

b) montáž, opravy, seřizování a kontrola stavu techniky (elektromechanik),

c) obsluha a údržba technického zařízení nižšího typu (operátor, starší odmořovač),

d) obsluha, údržba a střelba

1. z odstřelovací zbraně (odstřelovač),

2. ze zbraně pro přesnou střelbu (starší střelec),

3. ze zbraňového kompletu (starší počtář),

e) organizace a kontrola druhových a kvantitativních přejímek zboží a jeho uskladňování (skladník),

f) organizace práce při výrobě jídel spojená s hmotnou odpovědností, stanovování a provádění technologických postupů a kalkulace při výrobě, stanovování a zajišťování správnosti gastronomické skladby jídel (kuchař),

g) ovládání a obsluha hlavního zbraňového systému vozidla (střelec-operátor),

h) provádění

1. analýz leteckého paliva a maziv jednoduchými metodami (laborant pohonných hmot a maziv),

2. jednoduchých výkonů neodkladné péče a obslužných činností nutných k poskytování ošetřovatelské péče (sběrač raněných),

3. odvozených aerologických měření a pozorování chemického vojska, výpočtů a sestavování aerologických zpráv (aerolog),

4. odvozených meteorologických pozorování, výpočtů a sestavování meteorologických zpráv (meteorolog),

5. ochrany a strážní činnosti za pomoci přiděleného služebního psa a plnění specifických úkolů Hradní stráže (psovod),

6. průzkumných a záchranných prací pod vodou (potápěč),

7. základních hasebních a záchranných prací (hasič),

i) příprava služebního psa pro plnění úkolů, provádění praktického výcviku služebního psa a provádění ochrany a strážní činnosti za pomoci přiděleného služebního psa (psovod),

j) řízení a ošetřování speciální vojenské techniky (starší strojník),

k) řízení a provádění ochrany a strážní činnosti osob, vozidel a určených objektů (starší strážný),

l) řízení, údržba a opravy tahačů s nákladným návěsem, jejichž maximální přípustná hmotnost převyšuje 20000 kg (starší řidič),

m) samostatné provádění

1. průzkumné činnosti (starší průzkumník),

2. složitých záchranných prací (starší záchranář),

3. údržby techniky materiálu (pracovník),

4. ženijních a stavebních prací za pomoci speciální ženijní techniky, výzbroje a materiálu (starší ženista),

n) zajišťování péče o služební zvířata včetně ošetřování zvířat obtížně odchovatelných, agresivních a těžce ovladatelných (ošetřovatel),

o) základní činnosti při obsluze a údržbě spojovací vojenské techniky (starší stavěč),

p) výkon činností spojených s plněním studijních povinností studenta druhého ročníku bakalářského nebo magisterského studijního programu vysoké školy nebo studijního programu vyšší odborné školy po splnění požadavků stanovených pro první ročník (čekatel).

IV. Vojenská hodnost četař

a) celkové opravy ručních, lafetovaných a výcvikových zbraní včetně zhotovování součástí těchto zbraní všeho druhu, povrchových úprav kovových i dřevěných částí zbraní, zkoušení a nastřelování (dělmistr),

b) komplexní ošetřování služebních zvířat a samostatné provádění jednoduchých veterinárních úkonů (chovatel),

c) komplexní řízení a velení

1. kompletu (velitel kompletu),

2. osádce (velitel osádky),

3. provozovně (velitel provozovny),

4. roji bojového vozidla (velitel roje),

5. stanici (velitel stanice),

6. střelnici malého rozsahu (velitel střelnice),

7. vyprošťovacímu vozidlu (velitel vyprošťovacího vozidla),

d) montáž, opravy, seřizování a kontrola stavu speciální techniky (starší elektromechanik),

e) obsluha a údržba

1. speciální techniky (starší dozimetrista),

2. technického zařízení nižšího typu (starší vyhodnocovač, starší zdrojař),

f) obsluha a kontrola meteorologických stanic, sestavování zpráv a softwarová komunikace s jejich uživateli (starší aerolog),

g) obsluha

1. meteorologických přístrojů a zařízení, sestavování meteorologických zpráv a softwarové komunikace s jejich uživateli (starší meteorolog),

2. speciálního prostředku a zařízení určeného pro monitorování radiační a chemické situace, odběr a transport vzorků (starší průzkumník-specialista),

h) obsluha, údržba a střelba ze zbraně typu odstřelovací pušky pro přesnou střelbu (starší odstřelovač),

i) organizace práce při výrobě jídel spojená s hmotnou odpovědností, stanovování a provádění technologických postupů a kalkulací při rozsáhlé výrobě širokého sortimentu jídel, stanovování a zajišťování správnosti gastronomické skladby jídel (starší kuchař),

j) organizační zajištění správy vojenského klubu (správce klubu),

k) ovládání a obsluha zbraňového systému (mířič),

l) plánování a řízení systému provozu, údržby a oprav techniky a materiálu (starší pracovník),

m) provádění

1. analýz leteckého paliva a maziv speciálními metodami, včetně prací v laboratorním informačním a řídicím systému (starší laborant pohonných hmot a maziv),

2. hasebních a záchranných prací s využitím odborností získaných ve specializačních kurzech (starší hasič),

3. opravy ručních, lafetovaných a výcvikových zbraní včetně zhotovování součástí zbraní všeho druhu, povrchových úprav kovových i dřevěných součástí zbraní, zkoušení a nastřelování (zbrojíř),

4. speciálních průzkumných činností (starší průzkumník-specialista),

5. speciálních činností při vytváření podmínek pro uspokojování tělovýchovných potřeb vojáků z povolání (starší pracovník),

6. uceleného souboru účetních operací, zpracování účetních záznamů a ostatních dokumentů v oblasti účetnictví (účtovatel),

7. vnější ostrahy a obrany sídel prezidenta republiky nebo výkonu strážní služby na čestných pevných stanovištích a plnění reprezentačních povinností Hradní stráže v rámci protokolárních akcí prezidenta republiky (starší strážný-specialista),

8. činností v rámci neodkladné a ošetřovatelské péče pod odborným dohledem (starší sběrač raněných),

n) příprava služebního psa pro plnění úkolů, provádění praktického výcviku služebních psů a provádění ochrany, strážní činnosti a specifických činností za pomoci přiděleného služebního psa (starší psovod),

o) řízení a organizace práce ve skladu nebo skladech (správce),

p) řízení a

1. provádění ochrany a strážní činnosti za pomoci služebního psa, pravidelné provádění výcviku služebních psů a plnění specifických úkolů Hradní stráže (starší psovod),

2. provádění průzkumných a záchranných prací pod vodou (starší potápěč),

3. údržba lokomotiv na vlečkách (strojvedoucí),

q) řízení a velení družstvu (zástupce velitele družstva),

r) řízení a

1. obsluha a údržba speciálního technicky složitějšího stroje a speciálního strojního zařízení (starší strojník-specialista),

2. údržba a opravy jízdních souprav složených z motorového vozidla pro přepravu nákladů, jehož maximální přípustná hmotnost převyšuje 12000 kg, a přípojného vozidla, jehož maximální přípustná hmotnost převyšuje 10000 kg (starší řidič-specialista),

3. údržba a opravy motorových vozidel pro přepravu osob, které mají více než 8 míst k sezení kromě místa řidiče a jejichž nejvyšší přípustná hmotnost převyšuje 5000 kg (starší řidič-specialista),

s) samostatná obsluha a údržba

1. složitějších zbraňových a jiných systémů, vojenské techniky a zařízení nebo prostředků (mířič, starší operátor),

2. zbraňového systému tanku velitele čety (střelec-operátor),

t) samostatné provádění

1. montáže, opravy a seřizování strojů a strojních zařízení (starší mechanik),

2. složitých a specifických záchranných prací (záchranář-specialista),

u) vedení praktického výcviku základních znalostí a dovedností jednotlivce (cvičitel),

v) vyhledávání a částečné odkrývání nebezpečné a nevybuchlé munice, výbušnin nebo výbušných předmětů, a to i ve ztížených podmínkách, a samostatné ničení munice do ráže 20 mm, ručních granátů nebo munice do ručních protitankových zbraní (pyrotechnik),

w) přeprava nemocných a raněných při poskytování neodkladné péče (starší sběrač raněných),

x) vykonávání

1. podpůrných prací v oblasti radiační, chemické, biologické a psychologické podpory a pyrotechnické asanace (starší pracovník),

2. základních úkolů při zabezpečování policejní ochrany určených objektů zvláštní důležitosti s případným využitím služebního psa nebo technických prostředků střežení (specialista ochranné služby Vojenské policie),

y) zajišťování provozu skladu, samostatný příjem a výdej materiálu (starší skladník),

z) výkon činností spojených s plněním studijních povinností studenta třetího ročníku bakalářského nebo magisterského studijního programu nebo studijního programu vyšší odborné školy po splnění požadavků stanovených pro druhý ročník (čekatel).

V. Vojenská hodnost rotný

a) komplexní montáž, opravy, seřizování a kontrola stavu speciální techniky (starší elektromechanik-specialista),

b) komplexní řízení a velení

1. dálkoměru (velitel dálkoměru),

2. dělu (velitel děla),

3. družstvu (velitel družstva),

4. laboratoři zkoumající pohonné hmoty a maziva (náčelník laboratoře),

5. směně Vojenské policie (velitel směny),

6. tanku (velitel tanku),

c) obsluha, údržba a střelba ze speciální odstřelovací zbraně, vedení výcviku odstřelovačů (starší odstřelovač-specialista),

d) organizace, zabezpečení a vedení praktického výcviku základních znalostí a dovedností jednotlivce (starší cvičitel),

e) organizační zajišťování chodu štábu na všech stupních řízení a velení, podpora a zabezpečení činnosti vedoucích zaměstnanců Ministerstva obrany (výkonný poddůstojník),

f) provádění nejsložitějších hasebních a záchranných prací na základě speciální odbornosti (starší hasič-specialista),

g) řízení a koordinace činností souvisejících se zajištěním bojové pohotovosti u skupiny speciálních sil (stálý operační dozorčí),

h) řízení, zajišťování činnosti a obsluha speciálních zařízení a techniky (starší operátor-specialista),

i) samostatné

1. provádění oprav ručních, lafetovaných a výcvikových zbraní včetně zhotovování součástí zbraní všeho druhu, povrchových úprav kovových i dřevěných součástí zbraní, zkoušení a nastřelování (starší zbrojíř),

2. stanovení diagnostiky, provádění montáže, oprav a seřizování speciálních strojů a strojních zařízení (starší mechanik-specialista),

3. vyhodnocování meteorologické situace a vykonávání a plnění úkolů radiosondážního průzkumu atmosféry (starší meteorolog-specialista),

j) samostatné vykonávání a plnění dílčích úkolů

1. v oblasti bezpečnosti informací při zajišťování místní správy bezpečnosti informačních systémů (starší pracovník-specialista),

2. v oblasti plnění základních povinností při zajišťování místní správy komunikačních systémů (starší pracovník-specialista),

3. ve zpravodajském týmu (starší pracovník-specialista),

4. souvisejících s výkonem spisové služby (manipulant dokumentů),

k) vyhledávání a částečné odkrývání nebezpečné a nevybuchlé munice, výbušnin nebo výbušných předmětů, a to i ve ztížených podmínkách, a samostatné ničení munice do ráže 20 mm, ručních granátů nebo munice do ručních protitankových zbraní, třídění veškeré známé munice a výbušnin, navrhování způsobu ničení a provádění ničení (starší pyrotechnik),

l) výkon

1. diagnosticko-třídících činností v místě zásahu při poskytování neodkladné péče včetně obsluhy a údržby specifického zdravotnického vybavení pod odborným dohledem (starší sběrač raněných-specialista),

2. základních činností Vojenské policie v zásahových jednotkách (specialista zásahu),

m) vykonávání

1. odborných činností v oblasti výkonu dozorčí služby (stálý operační dozorčí),

2. specializovaných úkolů při zabezpečování policejní ochrany určených objektů zvláštní důležitosti s případným využitím technických prostředků střežení (starší operátor-specialista),

n) vzdělávací činnost zaměřená na teoretickou a praktickou přípravu a praktický výcvik ve služební kynologii (starší psovod-specialista),

o) zajišťování složitých účetních agend, zpracování účetních záznamů a ostatních dokumentů v oblasti účetnictví (starší účtovatel),

p) výkon činností spojených s plněním studijních povinností studenta čtvrtého ročníku magisterského studijního programu vysoké školy po splnění požadavků stanovených pro třetí ročník a studenta prvního ročníku navazujícího magisterského studijního programu vysoké školy (čekatel).

VI. Vojenská hodnost rotmistr

a) interpretace hudební stránky kolektivních částí baletních, instrumentálních, vokálních nebo vokálně instrumentálních děl a hudební stránky hudebně dramatického nebo vokálně symfonického díla; provádění specializované činnosti s odborným dohledem (mladší člen orchestru, sboru),

b) komplexní řízení a velení

1. dílně (náčelník dílny),

2. parku-kontrolní technické stanici (náčelník parku-kontrolní technické stanice),

3. pracovišti skupiny speciálních sil (velitel pracoviště),

4. pracovišti štábu samostatné roty, vojenského útvaru rotního typu, roty nebo střediska agentury (náčelník pracoviště),

5. pracovišti ochrany informací praporu, vojenského útvaru praporního typu, samostatné roty, vojenského útvaru rotního typu nebo roty (náčelník pracoviště),

6. skladu (náčelník skladu),

7. skupině účelového prvku (velitel skupiny),

8. skupině při zabezpečování policejní ochrany určených objektů zvláštní důležitosti s případným využitím technických prostředků střežení (velitel skupiny),

9. stanici biologické ochrany letiště (náčelník stanice),

10. týmu odstřelovačů (velitel týmu),

c) obsluha, údržba a oprava technického prostředku nebo systému (mladší technik),

d) organizace obsluhy na palubě letadla (mladší palubní průvodčí),

e) organizační zajištění provozu

1. cvičiště (správce cvičiště),

2. střelnice (správce střelnice),

3. učebního nebo výcvikového zařízení (správce učebního nebo výcvikového zařízení),

f) organizační, materiální a finanční zajišťování chodu roty, baterie, roje nebo samostatné čety (výkonný praporčík),

g) provádění

1. hasebních a záchranných prací s využitím odborností získaných ve specializačních kurzech, obsluha speciální techniky při zásahu (starší hasič-technik),

2. kalibrací měřidel (mladší metrolog),

3. ošetřovatelských výkonů neodkladné péče pod odborným dohledem (mladší zdravotní sestra),

4. radiologických zobrazovacích postupů a činností zahrnujících lékařské ozáření pod odborným dohledem (mladší radiologický asistent),

5. revizních činností na technických zařízeních (mladší revizní technik),

6. samostatných ošetřovatelských výkonů neodkladné péče nebo poskytování anesteziologicko-resuscitační péče nebo neodkladné péče při akutním příjmu pacienta pod odborným dohledem (mladší zdravotnický záchranář),

7. základního fyzioterapeutického vyšetření pod odborným dohledem (mladší fyzioterapeut),

8. jednoduchých úkonů ve správním řízení, například přijímání jednoduchých ústních podání do protokolu, pořizování soupisu součástí spisu, vedení evidencí návrhů a vyjádření účastníků řízení, důkazů, čestných prohlášení, přiznání a úředních dokladů, vyvěšování písemností, popřípadě oznámení o možnosti převzít písemnost, na úřední desce, vyměřování správních a jiných poplatků, provádění místních šetření podle daných pokynů (mladší právní asistent),

9. ošetřovatelské péče na základě odborné způsobilosti (mladší zdravotník),

h) příprava materiálů nutných pro laboratorní vyšetření a poskytování diagnostické péče pod odborným dohledem, obsluha laboratorní techniky, provádění odběrů a vyšetřování vzorků (mladší zdravotní laborant),

i) řízení a velení četě (zástupce velitele čety),

j) samostatné

1. třídění veškeré známé munice, výbušnin, výbušných předmětů, improvizovaných výbušných zařízení, navrhování způsobu a provádění ničení (pyrotechnik- specialista),

2. vykonávání odborných činností v oblasti výkonu dozorčí služby u skupiny speciálních sil (stálý operační dozorčí),

3. vykonávání odborných specializovaných prací ve Vojenském zpravodajství, v organizačním celku přímo podřízeném Ministerstvu obrany, brigádě, vojenském útvaru brigádního typu, základně letectva, leteckém křídle, pluku, vojenském útvaru plukovního typu, praporu, vojenském útvaru praporního typu, samostatné rotě, vojenském útvaru rotního typu nebo rotě (mladší specialista),

4. vykonávání odborných specializovaných prací v praporu, vojenském útvaru praporního typu, samostatné rotě, vojenském útvaru rotního typu nebo rotě (mladší pracovník štábu),

k) technické zabezpečení chodu

1. roty (technik roty),

2. baterie (technik baterie),

3. samostatné čety (technik),

l) výkon

1. speciálních činností Vojenské policie pod odborným dohledem (mladší inspektor),

2. speciální ozbrojené individuální ochrany a řízení speciálního vozidla a organizace a provádění přepravy osob a materiálu ve zvláštním režimu a vysokém stupni utajení (specialista ochranné služby Hradní stráže),

m) vykonávání a plnění odborných úkolů v oblasti výcviku (mladší instruktor),

n) vykonávání odborných specializovaných prací v organizačním útvaru Ministerstva obrany, ve Vojenském zpravodajství, Hradní stráži, organizačním celku přímo podřízenému Ministerstvu obrany, brigádě, vojenskému útvaru brigádního typu, základně letectva, leteckém křídle, pluku, samostatné rotě, vojenském útvaru rotního typu nebo středisku skupiny speciálních sil (mladší pracovník štábu),

o) zajišťování

1. odborných činností v laboratořích (laborant),

2. ochrany, provozu a správy památkového objektu (správce objektu),

3. specializovaných organizačních a koordinačních činností (asistent),

p) výkon činností spojených s plněním studijních povinností studenta pátého ročníku magisterského studijního programu vysoké školy po splnění požadavků stanovených pro čtvrtý ročník a studenta druhého ročníku navazujícího magisterského studijního programu vysoké školy po splnění požadavků stanovených pro první ročník (čekatel).

VII. Vojenská hodnost nadrotmistr

a) interpretace hudební stránky kolektivních částí náročných baletních, instrumentálních, vokálních nebo vokálně instrumentálních děl a hudební stránky hudebně dramatického nebo vokálně symfonického díla; provádění specializované činnosti s odborným dohledem (člen orchestru, sboru, hudebního tělesa),

b) komplexní

1. dispečerské řízení letového provozu, jeho koordinace se všemi zúčastněnými složkami (asistent řídícího letového provozu),

2. koordinace a řízení rozhodujících činností posádkového prvku (správce posádky),

3. organizace obsluhy na palubě letadla (palubní průvodčí),

c) komplexní řízení a velení

1. pracovišti praporu, vojenského útvaru praporního typu nebo centra agentury (náčelník pracoviště),

2. pracovišti ochrany informací organizačního celku přímo podřízenému Ministerstvu obrany, brigády, vojenského útvaru brigádního typu, základny letectva, leteckého křídla nebo pluku (náčelník pracoviště ochrany informací, vedoucí pracoviště ochrany informací),

3. skladům (náčelník skladů),

4. skupině účelového prvku většího rozsahu (velitel skupiny),

5. směně požární ochrany (velitel směny),

6. střelnici (velitel střelnice),

7. zařízení (náčelník zařízení, velitel zařízení),

d) obsluha a údržba technických prostředků užívaných při zabezpečování policejní ochrany určených objektů zvláštní důležitosti nebo jejich provozní přezkušování, seřizování a lokalizace závad nebo jejich odstraňování pod dohledem (specialista),

e) obsluha

1. technického systému letadla (palubní operátor),

2. technického systému letadla nebo obsluha, údržba a střelba z přidělené zbraně z paluby letadla (palubní střelec-operátor, palubní technik),

f) organizace, dohled a vedení výcviku mužstva, poddůstojníků a praporčíků samostatné roty nebo vojenského útvaru rotního typu (vrchní praporčík),

g) provádění

1. kalibrací, údržby a oprav měřidel (metrolog),

2. komplexních fyzioterapeutických postupů bez odborného dohledu (fyzioterapeut),

3. laboratorních vyšetření a měření bez odborného dohledu (zdravotní laborant),

4. ošetřovatelských výkonů prostřednictvím ošetřovatelského procesu bez odborného dohledu (zdravotní sestra),

5. revizí, údržby a oprav určených technických zařízení (revizní technik),

6. specializovaných činností v oblasti psychologických služeb v organizačním útvaru Ministerstva obrany, velitelství sil nebo agentuře (psychologický asistent),

7. specifických ošetřovatelských výkonů neodkladné péče anebo akutní lůžkové péče standardní nebo příjmu k poskytování akutní lůžkové péče bez odborného dohledu (zdravotnický záchranář),

8. základních výkonů diagnostické péče v oboru radiologie a zobrazovací metody, radiační onkologie a nukleární medicína bez odborného dohledu (radiologický asistent),

9. ošetřovatelské péče na základě odborné způsobilosti (zdravotník),

h) řízení a velení

1. četě (zástupce velitele čety-vychovatel),

2. hasičské jednotce (zástupce velitele-starší technik),

3. skupině specialistů v Hradní stráži, základně letectva, Správě letiště Pardubice nebo skupiny speciálních sil (zástupce velitele skupiny),

i) řízení a vykonávání odborných činností ve velitelství sil (pracovník štábu),

j) samostatné řízení a vykonávání odborných činností

1. v Hradní stráži, ve Vojenském zpravodajství, v organizačním celku přímo podřízeném Ministerstvu obrany (pracovník štábu),

2. s působností pro celou organizační strukturu brigády, vojenského útvaru brigádního typu, základny letectva, leteckého křídla nebo pluku (pracovník štábu),

k) samostatné

1. vykonávání a plnění odborných úkolů v oblasti výcviku (instruktor),

2. vykonávání odborných specializovaných prací ve Vojenském zpravodajství, organizačním celku přímo podřízenému Ministerstvu obrany, velitelství sil, brigádě, vojenském útvaru brigádního typu, základně letectva, leteckém křídle nebo pluku (specialista),

l) stanovení diagnostiky, obsluha, údržba a oprava technických prostředků nebo systémů (technik),

m) výkon

1. specializovaných prací a zajišťování údržby, řádného používání a oprav palubních komplexů a kontrolního zařízení v odbornosti „draky a motory“ (technik letadla),

2. speciálních činností Vojenské policie (inspektor),

3. základních operačních činností ve velitelství Vojenské policie pod dohledem (pracovník štábu),

n) vykonávání úzce specializovaných prací v praporu, vojenském útvaru praporního typu nebo samostatné rotě (specialista),

o) zajišťování

1. letecké informační služby (asistent letecké informační služby),

2. širšího souboru odborných prací u roty nebo baterie (vedoucí praporčík),

3. vysoce odborných činností v laboratořích (starší laborant),

p) výkon činností spojených s plněním studijních povinností studenta šestého ročníku magisterského studijního programu vysoké školy po splnění požadavků stanovených pro pátý ročník (čekatel),

q) příprava a opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí v jednoduchých správních řízeních s jedním účastníkem včetně sepisování protokolu o ústním jednání a ústním podání, výslechu svědka nebo znalce, o provedení důkazu listinou a o ohledání, jakož i o jiných úkonech ve styku s účastníky správního řízení včetně vyřizování stížností a provádění oprav zřejmých nesprávností, o kterých se nerozhoduje usnesením, (právní asistent).

VIII. Vojenská hodnost praporčík

a) interpretace

1. hudební stránky kolektivních částí náročných baletních, instrumentálních, vokálních nebo vokálně instrumentálních děl nebo hra na sólový nástroj v malých souborech; provádění specializované činnosti bez odborného dohledu (sólista),

2. kolektivních částí náročných baletních, instrumentálních, vokálních nebo vokálně instrumentálních děl nebo hra na sólový nástroj v malých souborech (zástupce koncertního mistra),

b) komplexní řízení a velení

1. pracovišti v organizačním celku přímo podřízeném Ministerstvu obrany, Hradní stráži, brigádě, vojenském útvaru brigádního typu, základně letectva, specializovaném zařízení Vojenského zpravodajství, leteckém křídlu, vojenském útvaru plukovního typu nebo pluku (náčelník pracoviště, vedoucí pracoviště),

2. pracovišti ochrany informací organizačního útvaru Ministerstva obrany nebo velitelství sil (náčelník pracoviště, vedoucí pracoviště),

3. skupině specialistů v Hradní stráži, základně letectva, Správě letiště Pardubice nebo skupině speciálních sil (velitel skupiny),

4. směně (velitel směny),

5. skupině odstřelovačů ve výsadkovém pluku nebo v rámci organizačních celků 4. brigády rychlého nasazení (velitel skupiny),

c) komplexní vykonávání a plnění odborných úkolů v oblasti výcviku (starší instruktor),

d) obsluha

1. technického systému letadla nebo obsluha, údržba a střelba z přidělené zbraně z paluby letadla, plnění úkolů v oblasti výcviku (starší palubní střelec-operátor),

2. technických a speciálních systémů letadel, spojení se službami řízení letového provozu, performance a palubní služby (starší palubní operátor, starší palubní technik),

e) organizace, dohled a vedení výcviku mužstva, poddůstojníků a praporčíků praporu nebo vojenského útvaru praporního typu (vrchní praporčík),

f) plánování a provádění kalibrací, údržby a oprav měřidel (starší metrolog),

g) plánování, řízení a provádění revizí, údržby a oprav určených technických zařízení (starší revizní technik),

h) provádění

1. metodického řízení ošetřovatelských výkonů zdravotní péče v oblasti léčebné péče nebo provádění ošetřovatelských výkonů zdravotní péče bez odborného dohledu, k jejichž provádění je nezbytné získání zvláštní odborné způsobilosti (staniční sestra),

2. ošetřovatelských výkonů zdravotní péče bez odborného dohledu, k jejichž provádění je nezbytné získání zvláštní odborné způsobilosti (starší zdravotní sestra),

3. specializovaných fyzioterapeutických postupů bez odborného dohledu (starší fyzioterapeut),

4. specializovaných laboratorních vyšetření a měření bez odborného dohledu v oboru specializace (starší zdravotní laborant),

5. specializovaných ošetřovatelských výkonů neodkladné péče nebo příjmu k poskytování akutní lůžkové péče bez odborného dohledu (starší zdravotnický záchranář),

6. specializovaných zobrazovacích a terapeutických výkonů v radiodiagnostice, radiační onkologii a nukleární medicíně bez odborného dohledu (starší radiologický asistent),

7. specializované ošetřovatelské péče na základě specializované způsobilosti (starší zdravotník),

i) řízení a velení kurzu (zástupce velitele kurzu),

j) samostatná obsluha a údržba technických prostředků užívaných při zabezpečování policejní ochrany určených objektů zvláštní důležitosti (starší specialista),

k) samostatné

1. provádění specializovaných činností v oboru klinické psychologie v organizačním útvaru Ministerstva obrany, velitelství sil nebo agentuře (starší psychologický asistent),

2. řízení a vykonávání odborných činností v oblasti výkonu dozorčí služby (stálý operační dozorčí),

3. zajišťování širšího souboru odborných prací s vnitřním členěním na podsystémy v Hradní stráži, Vojenském zpravodajství, organizačním celku přímo podřízeném Ministerstvu obrany, brigádě, vojenském útvaru brigádního typu, základně letectva, leteckém křídle nebo pluku (starší pracovník štábu),

4. zajišťování širšího souboru odborných prací v organizačním celku přímo podřízeném Ministerstvu obrany nebo centru agentury (starší pracovník štábu),

5. zajišťování vysoce odborných prací v laboratořích (starší laborant-specialista),

l) samostatný výkon

1. policejních činností Vojenské policie nebo specializovaných kriminalistických a kriminalisticko-technických činností (starší inspektor),

2. vzdělávací činnosti při zajišťování speciální policejní přípravy nebo vzdělávací činnosti k získání řidičského oprávnění k řízení motorových vozidel u velitelství Vojenské policie (starší instruktor),

3. základních operačních činností ve Vojenské policii (starší pracovník štábu),

m) stanovení diagnostiky, samostatná obsluha, údržba a opravy technických prostředků nebo systémů (starší technik),

n) výkon specializovaných prací a zajišťování údržby, řádného používání a oprav palubních komplexů, speciálního vybavení, soustav, systémů a zařízení letecké techniky, metrologického, diagnostického, kontrolního zařízení v odbornosti „draky a motory“ (starší technik letadla),

o) vykonávání úzce specializovaných prací v organizačním útvaru Ministerstva obrany, Hradní stráži, Vojenském zpravodajství, organizačním celku přímo podřízenému Ministerstvu obrany, velitelství sil, brigádě, vojenském útvar brigádního typu, základně letectva, leteckém křídle nebo pluku (starší specialista),

p) zajišťování a koordinace odborných veterinárně-technických prací při prohlídce zvířat a samostatné provádění odborných veterinárních vyšetření (veterinární technik),

q) zajišťování

1. nepřetržitého a včasného přísunu prostředků letištního technického zabezpečení a materiálu k letadlům, včetně odpovědnosti za komplexní a správnou činnost a využití prostředků letištního technického zabezpečení (dozorčí letištního technického zabezpečení),

2. odborných agend v organizačním útvaru Ministerstva obrany (starší pracovník štábu),

3. širšího souboru odborných prací ve velitelství sil (starší pracovník štábu),

4. souboru ucelených odborných prací u speciálního organizačního prvku výsadkového pluku nazvaného rota Komando, střediska zbraní, střediska bojové podpory, střediska zabezpečení velení nebo střediska logistického zabezpečení výsadkového pluku (vedoucí praporčík),

r) příprava a opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí ve složitých správních řízeních zasahujících do různorodých oblastí, posuzování podkladů pro vydání rozhodnutí, vyhodnocování důkazních prostředků vhodných ke zjištění stavu věci a zajišťování důkazů, samostatné vyřizování náročných částí správního řízení, například sepisování protokolů o ústním jednání ve složitém správním řízení, (starší právní asistent),

s) vykonávání úzce specifikovaných činností u odboru Společného operačního centra Velitelství pro operace spojených s obsluhou utajovaných informačních systémů a souvisejících s výměnou informací mezi orgány krizového řízení NATO, EU a krizových štábů zřizovaných v České republice (druhý příslušník stálé směny).

IX. Vojenská hodnost nadpraporčík

a) interpretace náročných sólových instrumentálních a vokálních partů v orchestrech, komorních souborech, tanečních a jiných souborech (koncertní mistr),

b) komplexní řízení a velení

1. hasičské jednotce složené z družstev (velitel hasičské jednotky),

2. oddělení Vojenského zpravodajství (náčelník oddělení),

3. pracovišti Hlavního velitelství Vojenské policie nebo velitelství sil (náčelník pracoviště),

4. pracovišti ve Vojenském zpravodajství nebo v organizačním útvaru Ministerstva obrany (vedoucí pracoviště),

5. pracovišti ochrany informací ve Velení Armády České republiky nebo na Hlavním velitelství Vojenské policie (náčelník pracoviště, vedoucí pracoviště),

6. skupině specializovaných činností ve Vojenském zpravodajství (náčelník skupiny),

c) komplexní řízení, koordinace a vykonávání speciálních činností v oblasti služební kynologie, výběr a určování způsobu výcviku služebních zvířat podle způsobu použití, rasových znaků a vlastností (hlavní kynolog),

d) metodické

1. usměrňování zajišťování specializovaných kriminalistických a kriminalisticko-technických činností a včetně jejich samostatného výkonu nebo samostatný výkon policejních činností Vojenské policie při objasňování trestné činnosti vojenských policistů (vrchní inspektor),

2. vedení výuky a výcviku služebních psů, vedení instruktorů výcviku nebo psovodů, zpracovávání programů výcviku (metodik výcviku služebních zvířat),

e) organizace, odborný dohled a vedení mužstva, poddůstojníků a praporčíků podřízených organizačních celků a odborná pomoc veliteli a jeho štábu se zaměřením na výcvik a péči o vojáka v organizačním útvaru Ministerstva obrany, organizačním celku přímo podřízeném Ministerstvu obrany, velitelství Vojenské policie, brigádě, vojenském útvaru brigádního typu, pluku, základně letectva, leteckém křídlu nebo Velitelství výcviku-Vojenské akademii (vrchní praporčík),

f) preventivně výchovná a kontrolní činnost v oblasti administrativní bezpečnosti a výkonu spisové služby vůči celé struktuře Ministerstva obrany; řízení činnosti pomocného registru zvláštního určení NATO ATOMAL (vedoucí starší pracovník štábu),

g) provádění

1. vysoce specializovaných činností v oboru specializace (zvláštní odborné způsobilosti), prevence a poradenství za účelem udržení a obnovení pohybových funkcí (starší fyzioterapeut-specialista),

2. nejnáročnějších specializovaných diagnostických a léčebných výkonů zdravotní péče v oboru radiodiagnostika bez odborného dohledu na základě specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti (starší radiologický asistent-specialista),

3. specializovaných výkonů diagnostické, léčebné a ošetřovatelské péče, které představují zvýšené riziko pro pacienta nebo jsou technologicky náročné pro zdravotnické pracovníky, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované odborné způsobilosti a které jsou poskytovány bez odborného dohledu (starší zdravotní sestra-specialista),

4. vysoce specializovaných ošetřovatelských výkonů neodkladné péče nebo poskytování anesteziologicko-resuscitační péče anebo neodkladné péče při akutním příjmu pacienta bez odborného dohledu na základě specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti (starší zdravotnický záchranář-specialista),

5. vysoce specializovaných laboratorních vyšetření a měření v oboru specializace bez odborného dohledu (starší zdravotní laborant-specialista),

6. vysoce specializované ošetřovatelské péče na základě specializované způsobilosti (starší zdravotník-specialista),

h) řízení, koordinace a vykonávání speciálních činností ve Vojenském zpravodajství (vedoucí starší pracovník štábu),

i) samostatné

1. provádění odborně specializovaných činností v organizačním celku přímo podřízeném Ministerstvu obrany (vedoucí starší pracovník štábu),

2. vykonávání a plnění vysoce specializovaných odborných úkolů v oblasti výcviku (vedoucí starší instruktor-specialista),

3. vykonávání úzce specializovaných prací v organizačním útvaru Ministerstva obrany, Hradní stráži, Vojenském zpravodajství nebo Hlavním velitelství Vojenské policie (vedoucí starší specialista),

4. zajišťování a vykonávání činností při provádění speciální policejní přípravy, vzdělávací činnosti k získání řidičského oprávnění k řízení motorových vozidel nebo při vykonávání dalšího odborného vzdělávání vojenských policistů Hlavního velitelství Vojenské policie (starší instruktor-specialista),

5. zajišťování odborných agend v organizačním útvaru Ministerstva obrany (vedoucí starší pracovník štábu),

6. zajišťování širšího souboru odborných prací ve velitelství sil (vedoucí starší pracovník štábu),

7. provádění dílčích úkonů ve správním řízení, vydávání vyjádření, osvědčení a sdělení podle části čtvrté správního řádu, samostatné rozhodování ve správních řízeních s jedním účastníkem s jednoznačně stanoveným postupem, vyřizování dotazů a připomínek účastníků řízení týkajících se průběhu správního řízení a metodické řízení právních asistentů na nižších organizačních úrovních (vedoucí starší právní asistent),

8. vykonávání úzce specifikovaných činností u odboru Společného operačního centra Velitelství pro operace spojených s obsluhou utajovaných informačních systémů a souvisejících s výměnou informací mezi orgány krizového řízení NATO, EU a krizových štábů zřizovaných v České republice (první příslušník stálé směny),

j) stanovení diagnostiky, samostatná obsluha, údržba a opravy speciálních technických prostředků nebo systémů (technik-specialista),

k) vykonávání činností souvisejících s řízením, organizací a výkonem karierové a další odborné přípravy poddůstojnického a praporčického hodnostního sboru ve Velitelství výcviku-Vojenské akademie (hlavní instruktor),

l) komplexní řízení a velení vyššímu praporčickému, základnímu nebo poddůstojnickému kurzu úseku kariérové přípravy poddůstojníků a praporčíků odboru profesní přípravy nebo výcvikovému kurzu úseku základní přípravy odboru přípravy do zahraničních operací a speciální přípravy Velitelství výcviku-Vojenské akademii (náčelník kurzu).

X. Vojenská hodnost štábní praporčík

a) organizace, vrchní dohled a komplexní vedení vrchních praporčíků; odborný dohled nad mužstvem, poddůstojníky a praporčíky v rámci organizačního celku, popřípadě u podřízených organizačních celků; pomoc veliteli a jeho štábu se zaměřením na výcvik a péči o vojáka zařazeného v organizačním útvaru Ministerstva obrany, Hradní stráži, Vojenském zpravodajství, velitelství sil, Hlavním velitelství Vojenské policie, Univerzitě obrany, Velitelství výcviku-Vojenské akademii nebo zahraničním pracovišti (hlavní praporčík Ministerstva obrany, vrchní praporčík),

b) samostatné zajišťování ucelených odborných agend ve Vojenské kanceláři prezidenta republiky, organizačním útvaru Ministerstva obrany nebo na pracovišti Armády České republiky v zahraničí při vyslání sil a prostředků Armády České republiky do zahraničí (vrchní specialista),

c) samostatné zajišťování rozsáhlých odborných agend spojených s koncepčním rozvojem druhů vojsk a služeb v oddělení mechanizovaného vojska, oddělení dělostřelectva, oddělení ženijního vojska, oddělení chemického vojska, oddělení výsadkového vojska, záchranné a výsadkové služby, oddělení tělesné výchovy, oddělení protiletadlového raketového vojska a protiletadlového vojska, oddělení taktického letectva, oddělení vrtulníkového a dopravního letectva, oddělení zabezpečení činnosti ve vzdušném prostoru a řízení letového provozu nebo oddělení rozvoje průzkumu, organizačního útvaru Ministerstva obrany nebo Agentury komunikačních a informačních systémů, Agentury logistiky, Agentury Vojenského zdravotnictví nebo Agentury personalistiky Armády České republiky, včetně podpory služebních orgánů odpovědných za správu vojenských oborů a odborností, (vrchní specialista Ministerstva obrany),

d) komplexní řízení a velení úseku kariérové přípravy poddůstojníků a praporčíků odboru profesní přípravy nebo úseku základní přípravy odboru přípravy do zahraničních operací a speciální přípravy Velitelství výcviku-Vojenské akademii (náčelník úseku).

XI. Vojenská hodnost poručík

a) komplexní řízení a velení

1. bojové skupině (velitel skupiny),

2. četě (velitel čety),

3. pracovišti v centru nebo středisku agentury, praporu, vojenském útvaru praporního typu, samostatné rotě, vojenském útvaru rotního typu nebo rotě (náčelník pracoviště),

4. skupině technické radionavigační služby, inženýrské letecké služby, leteckého technického a provozního zabezpečení nebo letištního zabezpečení (náčelník skupiny),

5. výcvikové skupině speciálního určení skupiny speciálních sil (velitel skupiny),

b) nastudování a interpretace rozsáhlých sólových partů hudebních děl; odborné vedení nástrojové skupiny, komorních a malých souborů směřující k rozšiřování základních vědomostí, dovedností a návyků (vedoucí nástrojové skupiny),

c) obsluhování technických a speciálních systémů letadla (palubní inženýr),

d) odborné řízení

1. bezpečnostního managementu samostatné roty nebo vojenského útvaru rotního typu (bezpečnostní manager),

2. zdravotnického zabezpečení ve velitelstvích praporu nebo vojenského útvaru praporního typu, plánování a organizování zdravotnického zabezpečení (zdravotnický důstojník),

e) poskytování preventivní, diagnostické a léčebné ambulantní péče v oboru zubního lékařství bez odborného dohledu (zubní lékař),

f) provádění

1. analýz a jejich vyhodnocování (analytik),

2. odborné činnosti v centru agentury, praporu nebo ve vojenském útvaru praporního typu (důstojník),

3. odborné činnosti v oblasti psychologických služeb a psychosociální podpory (psycholog),

4. vzdělávací činnosti poskytující odborné znalosti a dovednosti k získání odborné kvalifikace nebo k rekvalifikaci (lektor),

g) výkon samostatných odborných činností farmaceuta po získání odborné způsobilosti (farmaceut),

h) samostatné

1. řízení podsystémů při plnění odborných úkolů v praporu, vojenském útvaru praporního typu, samostatné rotě, vojenském útvaru rotního typu nebo rotě (důstojník),

2. vykonávání odborných specializovaných prací v Hradní stráži, Vojenském zpravodajství, Vojenské policii, praporu nebo ve vojenském útvaru praporního typu (důstojník),

3. vykonávání odborných specializovaných prací v praporu, vojenském útvaru praporního typu, samostatné rotě, vojenském útvaru rotního typu nebo rotě (důstojník),

i) vedení letadla ve dvojici na nepravidelné trati s přistáními na neznámém letišti nebo v neznámém terénu, s nepravidelnými přistáními na mezinárodních letištích při letech bezpečnostního charakteru a do krizových oblastí včetně koordinace činností s pozemními složkami (pilot),

j) výchovně vzdělávací činnost směřující k rozšiřování základních vědomostí, dovedností a návyků (učitel),

k) vykonávání odborných specializovaných prací v organizačním celku přímo podřízeném Ministerstvu obrany, centru nebo středisku agentury, brigádě, vojenském útvaru brigádního typu, základně letectva, leteckém křídle nebo pluku (důstojník),

l) zajišťování

1. odborné trenérsko-metodické a sportovní přípravy v daném sportovním odvětví (trenér),

2. správy (administrování) systému výpočetní techniky (inženýr),

m) základní radiolokační řízení letového provozu ve stanoveném rozsahu odpovědnosti (řídící letového provozu),

n) výkon zdravotnického nelékařského povolání, metodické řízení činnosti nelékařských zdravotnických pracovníků v rámci zdravotnického úseku (zdravotnický důstojník).

XII. Vojenská hodnost nadporučík

a) komplexní řízení a velení

1. četě (velitel čety-vychovatel),

2. laboratoři agentury nebo praporu (náčelník laboratoře),

3. pracovišti Hradní stráže, organizačního celku přímo podřízenému Ministerstvu obrany, brigády, vojenského útvaru brigádního typu, základny letectva nebo pluku (náčelník pracoviště, vedoucí pracoviště),

4. skupině centra agentury, praporu nebo vojenského útvaru praporního typu (náčelník skupiny),

5. skupině speciálního určení nebo speciálního spojení skupiny speciálních sil anebo zásahové skupině Vojenské policie (náčelník skupiny, velitel skupiny),

6. týmu specialistů (velitel týmu),

b) komplexní řízení rozhodujících podsystémů v praporu nebo vojenském útvaru praporního typu (starší důstojník),

c) metodické řízení činnosti

1. zdravotnických pracovníků zařazených k výkonu nelékařského povolání v oboru fyzioterapie ve zdravotnickém zařízení vojenského poskytovatele zdravotních služeb (vedoucí fyzioterapeut),

2. nelékařských zdravotnických pracovníků s odbornou způsobilostí v rámci odborného zdravotnického oddělení nebo center zdravotních služeb (starší zdravotnický důstojník),

d) nastudování a interpretace rozsáhlých sólových partů hudebních děl; odborné vedení nástrojové sekce a malých souborů (starší instruktor orchestru),

e) navigační vedení roje (navigátor roje),

f) obsluhování technických a speciálních systémů letadel u roje (palubní inženýr),

g) odborná trenérsko-metodická činnost při řízení sportovní přípravy (starší trenér),

h) odborné řízení

1. bezpečnostního managementu praporu nebo vojenského útvaru praporního typu (bezpečnostní manager),

2. zdravotnického zabezpečení ve velitelství pluku, plánování a organizování zdravotnického zabezpečení (starší zdravotnický důstojník),

i) organizace a výkon duchovní služby v praporu nebo ve vojenském útvaru praporního typu (kaplan),

j) plnění speciálních úkolů v rámci Vojenského zpravodajství (starší důstojník),

k) poskytování

1. ošetřovatelských výkonů zdravotní péče bez odborného dohledu, k jejichž provádění je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti nebo metodické řízení ošetřovatelských výkonů zdravotní péče v oblasti specializované léčebné péče (staniční sestra),

2. ošetřovatelských výkonů zdravotní péče bez odborného dohledu, k jejichž provádění je nezbytné získání zvláštní odborné způsobilosti nebo metodické řízení ošetřovatelských výkonů léčebné péče (vrchní sestra),

3. preventivní, diagnostické a léčebné ambulantní péče v oboru zubního lékařství bez odborného dohledu s povinností soustavného vzdělávání a prohlubování kvalifikace (starší zubní lékař),

4. vysoce specializovaných ošetřovatelských výkonů neodkladné péče anebo anesteziologicko-resuscitační péče nebo příjmu k poskytování akutní lůžkové péče bez odborného dohledu nebo metodické řízení poskytování ošetřovatelských výkonů neodkladné péče (vedoucí zdravotnický záchranář),

l) poskytování preventivní, léčebné a diagnostické péče pod odborným dozorem lékaře se zvláštní odbornou způsobilostí po zařazení do specializační průpravy (lékař),

m) preventivní, léčebné a diagnostické práce při ochraně zdraví zvířat nebo veřejného zdraví vykonávané pod vedením veterinárního lékaře se zvláštní odbornou způsobilostí (veterinární lékař),

n) provádění

1. komplexní odborné činnosti v oblasti psychologických služeb a psychosociální podpory (starší psycholog),

2. komplexní právní podpory v základně letectva, leteckém křídle, pluku, praporu, oddílu, letce nebo ve vojenském útvaru praporního typu (starší právník),

3. odborně specializovaných činností v Hradní stráži, organizačním celku přímo podřízeném Ministerstvu obrany, velitelství sil, brigádě, ve vojenském útvaru brigádního typu, základně letectva, leteckém křídle, pluku, praporu, vojenském útvaru praporního typu, samostatné rotě, vojenském útvaru rotního typu nebo rotě (starší důstojník),

4. vzdělávací činnosti poskytující specializované odborné znalosti a dovednosti k získání odborné kvalifikace (starší lektor),

o) radiolokační řízení letového provozu ve stanoveném rozsahu odpovědnosti (starší řídící letového provozu),

p) řízení a koordinace činností souvisejících se zajištěním bojové pohotovosti (stálý operační dozorčí),

q) řízení a velení

1. baterii (zástupce velitele baterie),

2. hasičské jednotce složené ze směn (zástupce velitele hasičské jednotky),

3. odřadu (zástupce velitele odřadu),

4. roji (zástupce velitele roje),

5. rotě (zástupce velitele roty, zástupce velitele roty-velitel čety),

6. stanovišti na vojenském útvaru brigádního typu nebo pluku (zástupce náčelníka stanoviště),

7. středisku na praporu nebo vojenském útvaru praporního typu (zástupce velitele střediska),

8. štábu samostatné roty nebo vojenského útvaru rotního typu (zástupce náčelníka štábu),

r) samostatný výkon policejních činností (starší důstojník),

s) seniorská administrace komunikačních systémů Ministerstva obrany; řízení provozní bezpečnosti komunikačních systémů (systémový inženýr),

t) stanovování strategie a koncepce v oblasti laboratorních činností (vedoucí zdravotní laborant),

u) vedení letadla na nepravidelné trati, s přistáními na neznámém letišti nebo v neznámém terénu, s nepravidelnými přistáními na mezinárodních letištích při letech bezpečnostního charakteru a do krizových oblastí včetně koordinace činností s pozemními složkami; vedení letu ve dvojici (starší pilot),

v) výchovně vzdělávací činnost

1. při vyučování studentů nebo absolventů vysokých škol (asistent),

2. směřující k rozšiřování speciálních vědomostí, dovedností a návyků (starší učitel),

w) výkon

1. činností farmaceuta na základě odborné způsobilosti a výkon metodické činnosti v oblasti vojenská farmacie (starší farmaceut),

2. duchovní služby ve Velitelství výcviku-Vojenské akademii (kaplan),

3. činností spojených s plněním studijních povinností studenta doktorského studijního programu vysoké školy (starší důstojník),

x) vykonávání

1. soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany nebo metodické řízení oboru (vedoucí radiologický asistent),

2. specializovaných činností v organizačním útvaru Ministerstva obrany (starší důstojník),

y) zabezpečování koordinace analytických činností nebo provádění analýz se zpracováním výsledných expertíz (starší analytik),

z) zajišťování

1. informační, publicistické a tiskové činnosti praporu nebo ve vojenském útvaru praporního typu (tiskový a informační důstojník),

2. správy, funkčnosti a bezpečnosti lokálního síťového prostředí (starší inženýr).

XIII. Vojenská hodnost kapitán

a) komplexní

1. koordinace a řízení rozhodujících činností posádky (správce posádky),

2. koordinace trenérsko-metodického komplexu přípravy reprezentantů na evropské a světové úrovni (vedoucí starší trenér),

3. navigační vedení letky (navigátor letky),

4. radiolokační řízení letového provozu ve stanoveném rozsahu odpovědnosti (vedoucí starší inspektor),

b) komplexní řízení a velení

1. baterii (velitel baterie),

2. hasičské jednotce složené ze směn (velitel hasičské jednotky),

3. kurzu (velitel kurzu),

4. biologické laboratoři (náčelník laboratoře),

5. odřadu (velitel odřadu),

6. opravně (náčelník opravny),

7. prvku (náčelník prvku, velitel prvku),

8. roji (velitel roje),

9. rotě (velitel roty),

10. skupině Hradní stráže, Hlavního velitelství Vojenské policie, organizačního celku přímo podřízeného Ministerstvu obrany, brigády, vojenského útvaru brigádního typu, skupině speciálních sil, základny letectva, leteckého křídla nebo pluku (náčelník skupiny),

11. skupině laboratoří střediska speciálního určení (náčelník kompletu),

12. směně zabezpečení řízení letového provozu (velitel směny),

13. stanovišti ve vojenském útvaru brigádního typu nebo pluku (náčelník stanoviště),

14. středisku praporu nebo vojenského útvaru praporního typu (velitel střediska),

15. štábu samostatné roty nebo vojenského útvaru rotního typu (náčelník štábu),

16. obvazišti (náčelník obvaziště),

17. skupině dopravní a pořádkové služby Velitelství Vojenské policie (náčelník skupiny),

18. metrologické laboratoři centra Agentury logistiky (náčelník laboratoře),

19. skupině střediska bojového výcviku nebo skupině specialistů výsadkové přípravy střediska výsadkové přípravy výsadkového pluku (náčelník skupiny),

c) metodické usměrňování a

1. řízení poskytování ošetřovatelských výkonů v rámci oboru specializované zdravotní péče nebo zdravotnického zařízení vojenského poskytovatele zdravotních služeb (vrchní sestra),

2. samostatné zajišťování činnosti Vojenské policie (vedoucí starší důstojník),

3. samostatné zajišťování operačních činností a opatření pro mimořádné události a krizové stavy Vojenské policie (vedoucí starší důstojník),

d) nastudování a

1. dirigování symfonických, operních a baletních děl (hudební stránky) a muzikálů (dirigent),

2. interpretace obtížných rozsáhlých sólových partů hudebních děl; odborné vedení nástrojové sekce, malého orchestru nebo skupiny (vedoucí instruktor nástrojové sekce),

e) nepřetržitý dohled nad funkčností informačního systému nebo komunikačního systému Ministerstva obrany (supervizor),

f) obsluhování technických a speciálních systémů letadel u letky (palubní inženýr),

g) odborné řízení

1. bezpečnostního managementu Hradní stráže, brigády, vojenského útvaru brigádního typu, základny letectva, leteckého křídla nebo pluku (bezpečnostní manager),

2. podsystému ve velitelství sil, organizačním útvaru přímo podřízeném Ministerstvu obrany, vševojskové brigádě nebo pluku (vedoucí starší důstojník),

3. zdravotnického zabezpečení ve velitelství brigády, vojenského útvaru brigádního typu nebo základny letectva (vedoucí starší zdravotnický důstojník),

h) odborné, preventivní, léčebné a diagnostické práce při ochraně zdraví zvířat nebo veřejného zdraví vykonávané veterinárním lékařem po zařazení do specializační přípravy (starší veterinární lékař),

i) organizace a výkon duchovní služby ve velitelství Vojenské policie, Hradní stráži, Univerzitě obrany, Velitelství výcviku-Vojenské akademii, brigádě, základně letectva nebo pluku (kaplan),

j) poskytování preventivní, léčebné a diagnostické péče, pro kterou je nezbytné získání zvláštní odborné způsobilosti (starší lékař),

k) projektové řízení informačních nebo komunikačních systémů Ministerstva obrany (vedoucí systémový inženýr),

l) provádění

1. komplexní a odborné právní podpory brigády, vojenského útvaru brigádního typu, pluku, základny letectva agentury nebo velitelství sil (vedoucí starší právník),

2. odborně specializovaných činností v oblasti psychologických služeb a psychosociální podpory (vedoucí starší psycholog),

3. odborně specializovaných činností (vedoucí starší důstojník),

4. odborně specializovaných činností v odboru agentury (vedoucí projektant-specialista),

5. odborných činností a odborně specializovaných činností Vojenského zpravodajství (vedoucí starší důstojník),

6. specializovaných činností v oblasti bezpečnosti letů letky (inspektor bezpečnosti letů),

7. vzdělávací činnosti v kurzech poskytující vysoce specializované odborné znalosti (vedoucí starší lektor),

m) řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů, vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů a absolventů vysokých škol (vědecký pracovník),

n) řízení a velení

1. Hudbě Hradní stráže (zástupce velitele Hudby Hradní stráže),

2. kurzům (zástupce velitele kurzů),

3. oddělení Agentury personalistiky Armády České republiky, Agentury personálního rozvoje a podpory aktivit, Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu, brigády, vojenského útvaru brigádního typu nebo skupiny speciálních sil, základny letectva, leteckého křídla anebo pluku (zástupce náčelníka oddělení-náčelník skupiny),

4. oddělení Hradní stráže, Hlavního velitelství Vojenské policie (oddělení kriminální služby), organizačního celku přímo podřízeného Ministerstvu obrany, brigády, vojenského útvaru brigádního typu nebo skupině speciálních sil, základny letectva, leteckého křídla nebo pluku (zástupce náčelníka oddělení),

5. roji dálkové přepravy (zástupce velitele roje),

6. rotě Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany (zástupce veliteli roty-vychovatel),

7. samostatné rotě nebo vojenskému útvaru rotního typu (zástupce velitele),

8. stanovišti základny letectva, správy letiště nebo střediska řízení a uvědomování (zástupce náčelníka stanoviště),

9. středisku agentury, brigády, vojenského útvaru brigádního typu, základny letectva, pluku nebo středisku obsluhy výcvikových zařízení (zástupce náčelníka střediska),

10. středisku organizačního celku přímo podřízeného Ministerstvu obrany, brigády, vojenského útvaru brigádního typu, základny letectva, pluku nebo Velitelství výcviku-Vojenské akademie (zástupce náčelníka střediska-náčelník skupiny),

11. štábu praporu, oddílu, letky nebo vojenského útvaru praporního typu (zástupce náčelníka štábu, zástupce náčelníka štábu-náčelník skupiny),

12. úseku centra agentury (zástupce náčelníka úseku, zástupce náčelníka úseku-náčelník skupiny),

13. výcvikovému roji (zástupce velitele roje),

14. speciálnímu organizačnímu prvku výsadkového pluku nazvaného rota Komando (zástupce velitele roty),

15. středisku bojového výcviku, výsadkové přípravy, zbraní, bojové podpory, zabezpečení velení nebo logistického zabezpečení výsadkového pluku (zástupce náčelníka střediska, zástupce velitele střediska),

o) řízení podsystému

1. velitelství sil, brigády, vojenského útvaru brigádního typu, základny letectva, leteckého křídla nebo pluku (vedoucí starší důstojník),

2. organizačního stupně velení základny letectva nebo pluku (vedoucí starší inženýr),

p) samostatné

1. provádění specializovaných štábních činností s celoarmádní působností (vedoucí starší důstojník),

2. řízení podsystému praporu nebo vojenského útvaru praporního typu (vedoucí starší důstojník),

q) vedení letadla na nepravidelné trati s přistáními na neznámém letišti nebo v neznámém terénu, s nepravidelnými přistáními na mezinárodních letištích při letech bezpečnostního charakteru nebo do krizových oblastí včetně koordinace činností s pozemními složkami a

1. komplexní řízení a velení posádce letadla v roji (kapitán letounu, kapitán vrtulníku),

2. vedení letounu transatlantického letu nebo strategického odsunu ve dvojici (pilot letounu dálkové přepravy),

r) výchovně vzdělávací činnost

1. při vyučování studentů nebo absolventů vysokých škol (asistent),

2. směřující k rozšiřování úzce specifických vědomostí, dovedností a návyků (vedoucí starší učitel),

s) výkon

1. odborných činností na zahraničním pracovišti (vedoucí starší styčný důstojník),

2. samostatných vedoucích funkcí bez specializace nebo s požadovanou specializací farmaceuta (vedoucí starší farmaceut),

3. specializovaných činností ve Vojenské kanceláři prezidenta republiky (vedoucí starší důstojník),

t) vykonávání specializovaných odborných a štábních činností Hradní stráže, brigády, vojenského útvaru brigádního typu, základny letectva, leteckého křídla nebo pluku (vedoucí starší důstojník),

u) vzdělávací a tvůrčí činnosti při vyučování studentů a absolventů vysokých škol, vedení cvičení a seminářů, průběžná kontrola studia a poskytování konzultací (starší asistent),

v) zajišťování informační, publicistické a tiskové činnosti brigády, vojenského útvaru brigádního typu, základny letectva nebo pluku (tiskový a informační důstojník),

w) poskytování preventivní, diagnostické a léčebné ambulantní péče v oboru zubního lékařství na více pracovištích (vedoucí starší zubní lékař),

x) metodické řízení činnosti nelékařských zdravotnických pracovníků v rámci specializovaného zdravotnického oddělení nebo prvku, organizování a plánování činností v oblasti zdravotnického managementu (vedoucí starší zdravotnický důstojník).

XIV. Vojenská hodnost major

a) komplexní

1. navigační vedení křídla (navigátor křídla),

2. tvorba, koordinace a usměrňování trenérsko-metodických koncepcí procesu přípravy sportovní reprezentace nejvyšší evropské a světové úrovně (starší trenér-specialista),

3. výchovně vzdělávací činnost směřující k rozšiřování vědomostí, dovedností a návyků (starší učitel-specialista),

b) komplexní řízení a velení

1. osobnímu štábu Hradní stráže (náčelník osobního štábu),

2. Hudbě Hradní stráže (velitel Hudby Hradní stráže-hlavní dirigent),

3. kurzům (velitel kurzů),

4. oddělení Hradní stráže, organizačního celku přímo podřízenému Ministerstvu obrany, brigády, vojenského útvaru brigádního typu, skupiny speciálních sil, základny letectva, leteckého křídla nebo pluku (náčelník oddělení, vedoucí oddělení),

5. pokusné dělostřelecké střelnici (náčelník pokusné dělostřelecké střelnice Libavá),

6. roji dálkové přepravy (velitel roje),

7. rotě Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany (velitel roty-vychovatel),

8. samostatné rotě nebo vojenskému útvaru rotního typu (velitel),

9. skupině velitelství sil nebo skupině řízení a velení Vojenské policie Hlavního velitelství Vojenské policie (náčelník skupiny),

10. skupině Vojenského zpravodajství (vedoucí skupiny),

11. směně speciální jednotky vzdušných sil v režimu ochrany vzdušného prostoru (náčelník směny),

12. směně na zahraničním pracovišti (náčelník směny),

13. stanovišti základny letectva, správy letiště nebo střediska řízení a uvědomování (náčelník stanoviště),

14. středisku agentury nebo základny letectva (náčelník střediska, velitel střediska),

15. štábu praporu, oddílu, letky nebo vojenského útvaru praporního typu (náčelník štábu),

16. úseku centra agentury nebo Velitelství výcviku-Vojenské akademii (náčelník úseku),

17. výcvikovému roji (velitel roje),

18. speciálnímu organizačnímu prvku výsadkového pluku nazvaného rota Komando (velitel roty),

19. středisku bojového výcviku, výsadkové přípravy, zbraní, bojové podpory, zabezpečení velení nebo logistického zabezpečení výsadkového pluku (náčelník střediska, velitel střediska),

20. ekonomické skupině Centra ochrany proti zbraním hromadného ničení (náčelník skupiny),

c) nastudování a dirigování symfonických, komorních, operních a baletních děl (hudební stránky) a muzikálů; činnosti směřující ke zkvalitnění profesního výkonu hudební služby (dirigent),

d) obsluhování technických a speciálních systémů letadel u křídla; výcvik palubních inženýrů a palubních techniků (palubní inženýr),

e) odborné řízení

1. bezpečnostního managementu Vojenského zpravodajství, organizačního celku přímo podřízeného Ministerstvu obrany nebo velitelství sil (bezpečnostní manager),

2. zdravotnického zabezpečení ve Velitelství Pozemních sil Armády České republiky nebo Velitelství Vzdušných sil Armády České republiky, plánování a organizování zdravotnického zabezpečení (starší zdravotnický důstojník-specialista),

f) organizace a

1. výkon duchovní služby v Hradní stráži nebo Ústřední vojenské nemocnici-vojenské fakultní nemocnici Praha (kaplan),

2. výkon duchovní služby a metodické řízení vojenských kaplanů u podřízených jednotek vojenského útvaru brigádního typu (kaplan),

3. zabezpečení slavnostních a pietních aktů duchovní služby a bohoslužeb v Posádkovém velitelství Praha (kaplan),

g) organizování a poskytování preventivní, diagnostické a léčebné ambulantní péče v oboru zubního lékařství v rámci centra zdravotnických služeb (starší zubní lékař-specialista),

h) preventivní, léčebná a diagnostická péče, pro kterou je nezbytné získání specializované způsobilosti spojená s další výchovou specialistů v příslušném specializačním oboru (lékař-specialista),

i) provádění

1. komplexní odborně specializované činnosti v oblasti psychologických služeb a psychosociální podpory (starší psycholog-specialista),

2. odborně specializované právní podpory (starší právník-specialista),

3. metodického řízení, usměrňování a koordinace činností nelékařských zdravotnických pracovníků v rámci specializované zdravotnické jednotky (starší zdravotnický důstojník-specialista),

4. činností spojených se zajišťováním diplomatických vztahů České republiky s jiným státem nebo skupinou států anebo s mezinárodními orgány a organizacemi v politické, ekonomické, bezpečnostní nebo vojenské oblasti (zástupce vojenského a leteckého přidělence, zástupce přidělence obrany),

j) provádění odborně specializovaných činností v oblasti bezpečnosti letů

1. v působnosti Ministerstva obrany (inspektor bezpečnosti letů),

2. při řízení letového provozu pluku (inspektor bezpečnosti letů),

3. v základně letectva (inspektor bezpečnosti letů),

k) řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů, vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů a absolventů vysokých škol, poskytování konzultací, popřípadě přednášková činnost (starší vědecký pracovník),

l) řízení a velení

1. centru agentury, pluku nebo Velitelství výcviku-Vojenské akademii (zástupce náčelníka centra, zástupce náčelníka centra-náčelník úseku),

2. letce (zástupce velitele letky),

3. odboru Hradní stráže, Agentury personalistiky Armády České republiky, Agentury personálního rozvoje a podpory aktivit nebo Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu (zástupce náčelníka odboru),

4. oddělení velitelství sil, Hlavního velitelství Vojenské policie, Agentury komunikačních a informačních systémů, Agentury logistiky, Agentury Vojenského zdravotnictví, Ředitelství zahraničních aktivit, Mnohonárodního centra pro koordinaci logistiky nebo Centra ochrany proti zbraním hromadného ničení (zástupce náčelníka oddělení, zástupce náčelníka oddělení-náčelník skupiny),

5. oddílu (zástupce velitele oddílu),

6. organizačnímu celku přímo podřízenému Ministerstvu obrany složeného ze samostatných systemizovaných míst (zástupce ředitele),

7. praporu nebo vojenskému útvaru praporního typu (zástupce velitele praporu, zástupce velitele),

8. středisku skupiny speciálních sil (zástupce velitele střediska),

9. štábu vojenského útvaru brigádního typu, velitelství Vojenské policie, skupiny speciálních sil nebo střediska v systému řízení a uvědomování vzdušných sil (zástupce náčelníka štábu),

m) řízení

1. podsystému na organizačním stupni velení agentuře (hlavní inženýr),

2. výchovně vzdělávací činnost směřující k rozšiřování vědomostí, dovedností a návyků připravujících se vojenských profesionálů ve Vojenské střední škole a Vyšší odborné škole Ministerstva obrany (vedoucí skupiny),

n) samostatné provádění odborně specializovaných činností ve Vojenské kanceláři prezidenta republiky, Vojenském zpravodajství, velitelství sil, v Hlavním velitelství Vojenské policie, organizačním celku přímo podřízeném Ministerstvu obrany nebo v systému řízení a uvědomování vzdušných sil (starší důstojník-specialista),

o) samostatný a specializovaný výkon činností farmaceuta vyžadující specializovanou způsobilost zahrnující velení, řízení a kontrolu na úrovni úseku nebo oddělení v rámci Vojenské zdravotnické služby (starší farmaceut-specialista),

p) specializované odborné, preventivní, léčebné a diagnostické výkony při ochraně zdraví zvířat nebo veřejného zdraví, k jejichž provádění je nezbytné získání základní specializace (veterinární lékař-specialista),

q) stanovování strategie a koncepce ošetřovatelské péče a koncepce celoživotního vzdělávání vojenských nelékařských zdravotnických pracovníků Armády České republiky (hlavní sestra),

r) tvorba metodiky výuky a výcviku specializovaných nebo vysoce specializovaných činností nebo kurzů k získání odborné způsobilosti (starší lektor-specialista),

s) transatlantické lety, strategický odsun, vedení letounu na nepravidelné trati s přistáními na neznámém letišti nebo v neznámém terénu, s nepravidelnými přistáními na mezinárodních letištích při letech bezpečnostního charakteru nebo do krizových oblastí včetně koordinace činností s pozemními složkami (kapitán letounu dálkové přepravy).

t) výcvik pilota při vedení letadla na nepravidelné trati s přistáními na neznámém letišti nebo v neznámém terénu, s nepravidelnými přistáními na mezinárodních letištích při letech bezpečnostního charakteru nebo do krizových oblastí včetně koordinace činností s pozemními složkami (kapitán letounu-instruktor výcviku, kapitán vrtulníku-instruktor),

u) výkon speciálních činností na zahraničním pracovišti (starší styčný důstojník-specialista),

v) vykonávání vysoce specializovaných odborných činností v organizačním útvaru Ministerstva obrany (starší důstojník-specialista),

w) vypracovávání zásadních právních výkladů a stanovisek ve svěřených oblastech, stanovení obecných postupů aplikace právních předpisů ve specializovaných oborech ve vymezené působnosti státní správy v sekci dozoru a kontroly Ministerstva obrany (inspektor),

x) vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů a absolventů vysokých škol, vedení cvičení, seminářů, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, popřípadě prezentace a řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů (odborný asistent),

y) zajišťování informační, publicistické a tiskové činnosti

1. v organizačním útvaru Ministerstva obrany, organizačním celku přímo podřízeném Ministerstvu obrany nebo velitelství sil (tiskový a informační důstojník),

2. v působnosti Vojenské policie (tiskový a informační důstojník).

XV. Vojenská hodnost podplukovník

a) komplexní řízení a velení

1. centru agentury, pluku nebo Velitelství výcviku-Vojenské akademii (náčelník centra),

2. letce (velitel letky),

3. odboru Hradní stráže, organizačního celku přímo podřízenému Ministerstvu obrany nebo odboru vnitřního řízení Agentury komunikačních a informačních systémů, Agentury logistiky nebo Agentury Vojenského zdravotnictví (náčelník odboru, ředitel odboru),

4. oddělení organizačního útvaru Ministerstva obrany, Vojenského zpravodajství, Agentury finanční, Ředitelství zahraničních aktivit, Mnohonárodního centra pro koordinaci logistiky, Centra ochrany proti zbraním hromadného ničení, oddělení ekonomickému a provoznímu Vojenského historického ústavu, ekonomickému oddělení nebo oddělení akvizic Agentury komunikačních a informačních systémů, oddělení rozpočtu a financování nebo oddělení akvizic Agentury logistiky (náčelník oddělení, vedoucí oddělení),

5. oddělení velitelství sil nebo Hlavního velitelství Vojenské policie (náčelník oddělení),

6. oddílu (velitel oddílu),

7. organizačnímu celku přímo podřízenému Ministerstvu obrany složeného ze samostatných systemizovaných míst (ředitel),

8. praporu nebo vojenskému útvaru praporního typu (velitel praporu, velitel),

9. středisku organizačního celku přímo podřízenému Ministerstvu obrany nebo skupině speciálních sil (náčelník střediska, vedoucí střediska, velitel střediska),

10. štábu organizačního celku přímo podřízenému Ministerstvu obrany, vojenského útvaru brigádního typu, křídla letectva, pluku, velitelství Vojenské policie nebo skupiny speciálních sil (náčelník štábu),

11. organizačnímu prvku pro výstavbu organizačního celku charakteru prapor, oddíl, letka nebo vojenský útvar praporního typu (velitel prvku, náčelník prvku nebo ředitel prvku),

12. organizačnímu prvku Velitelství 31. brigády radiační, biologické a chemické ochrany pro NATO (velitel prvku),

13. polní nemocnici (náčelník polní nemocnice),

14. stálé směně Velitelství pro operace (vedoucí směny),

b) koordinace a metodicko-odborné řízení hudební služby v rezortu Ministerstva obrany a zabezpečování odborné přípravy vojenských hudebníků (hlavní inspektor vojenských hudeb),

c) koordinace řízení duchovní služby v působnosti Ministerstva obrany nebo Hlavního velitelství Vojenské policie, metodické řízení duchovní služby a zabezpečení odborné přípravy vojenských kaplanů, koordinace a organizování činností vojenských kaplanů působících v operacích, včetně zahraničních operací (kaplan),

d) metodické řízení, usměrňování a koordinace ochrany utajovaných informací při zajišťování obrany České republiky a činnosti ozbrojených sil České republiky zejména se zaměřením na oblast administrativní bezpečnosti a výkonu spisové služby s vazbami na jiné obory v působnosti Ministerstva obrany (vedoucí Centrálního registru Ministerstva obrany),

e) nastudování, korekce a dirigování symfonických, komorních, operních a baletních děl (hudební stránky) a muzikálů Ústřední hudbou Armády České republiky; samostatné provádění vysoce odborně specializovaných činností hudební služby, tvůrčí řešení úkolů (velitel hudby-hlavní dirigent),

f) odborné a metodické řízení psychologické služby v působnosti Ministerstva obrany; provádění vysoce odborně specializovaných činností v oblasti psychologických služeb a psychosociální podpory (vedoucí starší psycholog-specialista),

g) odborné řízení bezpečnostního managementu v organizačním útvaru Ministerstva obrany (bezpečnostní manager),

h) organizování a poskytování preventivní, diagnostické a léčebné ambulantní péče v oboru zubního lékařství, včetně dalšího odborného vzdělávání v oboru zubní lékařství spojeného s přípravou zubních lékařů (vedoucí starší zubní lékař-specialista),

i) zajišťování diplomatických vztahů České republiky s jiným státem nebo skupinou států anebo s mezinárodními orgány a organizacemi v politické, ekonomické, bezpečnostní nebo vojenské oblasti (přidělenec obrany, vojenský a letecký přidělenec),

j) poskytování preventivní, léčebné a diagnostické péče, pro kterou je nezbytné získání zvláštní odborné způsobilosti, spojené s další výchovou specialistů v příslušném specializačním oboru, s prováděním náročných konziliárních vyšetření a s odborným vedením zdravotnického týmu - management 1. stupně; řízení zdravotnického prvku s místní nebo regionální působností; komplementární obor (primář),

k) poskytování preventivní, léčebné a diagnostické péče, pro kterou je nezbytné získání zvláštní odborné způsobilosti, spojené s další výchovou specialistů v příslušném specializačním oboru, s prováděním náročných konziliárních vyšetření a s odborným vedením zdravotnického týmu (starší lékař-specialista),

l) provádění

1. specializovaných činností na úseku klinické psychologie (psychologická diagnostika, psychoterapie a socioterapie, rehabilitace, redukce a resocializace psychických funkcí, provádění psychologické prevence, výchova a poradenství ke zdravému způsobu života, poskytování neodkladné péče v případě akutních psychických krizí a traumat) nebo metodické usměrňování v oboru klinické psychologie anebo zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků, a to včetně specializačního vzdělávání v příslušném oboru specializace (vedoucí starší psycholog-specialista),

2. všech druhů kontrolní činnosti jako vedoucí kontrolní komise nebo její člen; inspekční a kontrolní činnosti závažných a mimořádných událostí v působnosti Ministerstva obrany v návaznosti na právní předpisy České republiky, NATO a Evropské unie v Inspekci ministra obrany (starší inspektor),

3. vysoce odborné specializované právní podpory v rámci Inspekce ministra obrany nebo Inspektorátu náčelníka Generálního štábu, Ředitelství speciálních sil Ministerstva obrany nebo Velitelství pro operace, je-li tato podpora zaměřena na oblast mezinárodního válečného nebo humanitárního práva (vedoucí starší právník-specialista),

4. vysoce odborně specializovaných činností v působnosti Ministerstva obrany (vedoucí starší důstojník-specialista),

5. vysoce odborně specializovaných činností v oblasti bezpečnosti letů v působnosti Ministerstva obrany (starší inspektor bezpečnosti letů),

m) řízení a velení

1. centru Univerzity obrany (zástupce ředitele centra),

2. institutu Velitelství výcviku-Vojenské akademii (zástupce náčelníka institutu),

3. odboru velitelství sil, Hlavního velitelství Vojenské policie (odbor kriminální služby), Agentury komunikačních a informačních systémů, Agentury logistiky, Agentury Vojenského zdravotnictví, Ředitelství zahraničních aktivit, Mnohonárodního centra pro koordinaci logistiky nebo Centra ochrany proti zbraním hromadného ničení (zástupce náčelníka odboru),

4. leteckému křídlu (zástupce velitele křídla),

5. odboru specializovaného zařízení Vojenského zpravodajství (zástupce ředitele odboru-vedoucí oddělení),

6. oddělení organizačního útvaru Ministerstva obrany nebo Vojenského zpravodajství (zástupce vedoucího oddělení, zástupce vedoucího oddělení-vedoucí skupiny),

7. oddělení Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií Univerzity obrany (zástupce náčelníka oddělení),

8. organizačnímu celku přímo podřízenému Ministerstvu obrany složeného z odboru a samostatných oddělení (zástupce ředitele, zástupce ředitele-náčelník odboru, zástupce ředitele-ředitel odboru),

9. organizačnímu celku přímo podřízenému Ministerstvu obrany složeného z oddělení (zástupce ředitele-náčelník oddělení, zástupce ředitele-vedoucí oddělení),

10. skupině speciálních sil (zástupce velitele skupiny),

11. středisku v systému řízení a uvědomování vzdušných sil (zástupce velitele střediska),

12. školnímu pluku Univerzity obrany nebo výsadkovému pluku (zástupce velitele pluku),

13. štábu Hradní stráže, Posádkového velitelství Praha, brigády, základny letectva, 601. skupině speciálních sil nebo pluku (zástupce náčelníka štábu),

14. úřadu organizačního celku přímo podřízenému Ministerstvu obrany (zástupce ředitele úřadu, zástupce ředitele úřadu-hlavní inženýr),

15. ústavu Univerzity obrany (zástupce ředitele ústavu),

16. velitelství Vojenské policie (zástupce velitele),

17. Vojenské střední škole a Vyšší odborné škole Ministerstva obrany (zástupce velitele školy),

18. Vojenskému oboru při Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze (zástupce náčelníka oboru),

19. vojenskému útvaru brigádního typu (zástupce velitele),

20. Vojenskému veterinárnímu ústavu (zástupce ředitele ústavu),

21. krajskému vojenskému velitelství (zástupce ředitele krajského vojenského velitelství),

n) řízení

1. činnosti katedry (zástupce vedoucího katedry-vedoucí skupiny),

2. kariérního postupu a organizace přípravy vojenských kaplanů (kaplan),

3. rozhodujícího podsystému organizačního stupně velení agentury (hlavní inženýr),

4. rozhodujících podsystémů agentury nebo systému řízení a uvědomování vzdušných sil (vedoucí starší důstojník-specialista),

5. rozhodujících podsystémů Univerzity obrany (tajemník),

6. systémových činností v organizačním útvaru Ministerstva obrany, ve velitelství sil nebo na zahraničním pracovišti (vedoucí starší důstojník-specialista),

7. systémových činností na zahraničním pracovišti (vedoucí starší styčný důstojník-specialista),

8. výchovně vzdělávací činnost směřující k rozšiřování vědomostí, dovedností a návyků připravujících se vojenských profesionálů na Univerzitě obrany nebo Vojenském oboru při Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze (vedoucí skupiny),

o) řízení, velení a všestranné zajišťování úkolů fakulty v oblasti plánování (zástupce děkana-vedoucí oddělení),

p) samostatné provádění

1. vysoce odborně specializovaných činností Vojenského zpravodajství (vedoucí starší důstojník-specialista),

2. specializovaných činností farmaceuta vyžadujících specializovanou způsobilost zahrnující velení, řízení a kontrolu na úrovni odboru v rámci Vojenské zdravotnické služby, organizačního celku v působnosti Ministerstva obrany nebo činnosti odborného zástupce pro oblast farmacie u příspěvkové organizace Ministerstva obrany (vedoucí starší farmaceut-specialista),

q) tvorba koncepce výuky a výcviku zaměřené na získávání odborné způsobilosti pro zastávání vysoce specializovaných činností nebo kvalifikačních a rekvalifikačních kurzů (vedoucí starší lektor-specialista),

r) tvůrčí řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů

1. při vedení a oponování seminárních, diplomových a vědeckých prací (starší odborný asistent),

2. při vyučování studentů a absolventů vysokých škol, vedení cvičení, seminářů, průběžné kontrole studia, poskytování konzultací, popřípadě přednáškové činnosti (vedoucí vědecký pracovník),

s) zajišťování vztahů České republiky s mezinárodními orgány a organizacemi v oblasti zabezpečování a sdílení zpravodajských informací z bezpečnostní a vojenské oblasti (vojenský poradce),

t) výkon vysoce odborně specializovaných činností ve Vojenské kanceláři prezidenta republiky (vedoucí starší důstojník-specialista),

u) vykonávání

1. náročných farmaceutických činností (vedoucí starší farmaceut-specialista),

2. složitých a náročných odborných, preventivních, léčebných a diagnostických prací při ochraně zdraví zvířat nebo veřejného zdraví, k jejichž výkonu je nezbytné získání základní specializace; stanovování léčebných postupů a ozdravných programů (starší veterinární lékař-specialista),

3. úzce specializovaných činností v odboru Společného operačního centra Velitelství pro operace spojených s obsluhou utajovaných informačních systémů a souvisejících s výměnou informací mezi orgány krizového řízení NATO, EU a krizových štábů zřizovaných v České republice (vedoucí směny),

v) zajišťování informační, publicistické a tiskové činnosti v celé šíři působnosti Ministerstva obrany nebo Armády České republiky (tiskový informační důstojník),

w) metodické řízení, usměrňování a koordinace činností nelékařských zdravotnických pracovníků a jejich soustavné vzdělávání u Agentury Vojenského zdravotnictví (vedoucí starší zdravotnický důstojník-specialista, hlavní sestra).

XVI. Vojenská hodnost plukovník

a) koordinace a metodické usměrňování kontrolní činnosti v působnosti Ministerstva obrany prováděné sekcí dozoru a kontroly Ministerstva obrany (hlavní inspektor),

b) komplexní řízení a velení

1. brigádě (velitel brigády),

2. centru Univerzity obrany (ředitel centra),

3. fakultě (děkan fakulty),

4. Hradní stráži (velitel Hradní stráže),

5. kanceláři náčelníka Generální štábu Armády České republiky (ředitel kanceláře),

6. leteckému křídlu (velitel křídla),

7. odboru organizačního útvaru Ministerstva obrany nebo Vojenského zpravodajství (ředitel odboru),

8. odboru velitelství sil, Velitelství výcviku -Vojenské akademie, Hlavního velitelství Vojenské policie, Agentury komunikačních a informačních systémů, Agentury logistiky, Agentury Vojenského zdravotnictví nebo Agentury personalistiky Armády České republiky (náčelník odboru),

9. oddělení Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií Univerzity obrany,

10. oddělení druhu vojska (oddělení mechanizovaného vojska, oddělení dělostřelectva, oddělení ženijního vojska, oddělení chemického vojska, oddělení výsadkového vojska, záchranné a výsadkové služby, oddělení tělesné výchovy, oddělení protiletadlového raketového vojska a protiletadlového vojska, oddělení taktického letectva, oddělení vrtulníkového a dopravního letectva nebo oddělení zabezpečení činnosti ve vzdušném prostoru a řízení letového provozu) organizačního útvaru Ministerstva obrany (vedoucí oddělení),

11. oddělení s rozhodující působností v oblasti řízení a koordinace nasazení sil a prostředků, koncepce bezpečnostní nebo vojenské strategie anebo plánování nebo výstavby ozbrojených sil České republiky v organizačním útvaru Ministerstva obrany nebo Vojenského zpravodajství (náčelník oddělení, vedoucí oddělení),

12. organizačnímu celku přímo podřízenému Ministerstvu obrany složeného z odborů a samostatných oddělení (náčelník, ředitel),

13. organizačnímu celku přímo podřízenému Ministerstvu obrany složeného z oddělení (náčelník, ředitel),

14. specializovanému zařízení Vojenského zpravodajství (ředitel),

15. pluku (velitel pluku),

16. skupině speciálních sil (velitel skupiny),

17. středisku v systému řízení a uvědomování vzdušných sil (velitel střediska),

18. školnímu pluku Univerzity obrany (velitel pluku),

19. štábu velitelství sil Velitelství výcviku - Vojenské akademie, Hlavního velitelství Vojenské policie, Hradní stráže, brigády nebo základny letectva (náčelník štábu),

20. ústavu Univerzity obrany (ředitel ústavu),

21. velitelství Vojenské policie (velitel velitelství),

22. Vojenské střední škole a Vyšší odborné škole Ministerstva obrany (velitel školy),

23. Vojenskému oboru při Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze (náčelník oboru),

24. vojenskému útvaru brigádního typu (náčelník, ředitel, velitel),

25. Vojenskému zdravotnímu ústavu nebo Vojenskému veterinárnímu ústavu (ředitel ústavu),

26. základně letectva (velitel základny),

27. krajskému vojenskému velitelství (ředitel krajského vojenského velitelství),

28. organizačnímu prvku pro výstavbu organizačního celku charakteru brigáda, vojenský útvar brigádního typu, pluk nebo základna letectva (velitel prvku, náčelník prvku nebo ředitel prvku),

29. Velitelství teritoria (velitel),

30. Finanční správě Armády České republiky (ředitel správy),

c) komplexní řízení

1. činnosti katedry (vedoucí katedry),

2. psychologické služby v působnosti Ministerstva obrany; provádění vysoce odborně specializovaných činností v oblasti psychologických služeb a psychosociální podpory (hlavní psycholog Ministerstva obrany),

3. duchovní službě v působnosti Ministerstva obrany, včetně příspěvkových organizací Ministerstva obrany (hlavní kaplan Ministerstva obrany),

4. vojenské farmacii v působnosti Ministerstva obrany, včetně příspěvkových organizací Ministerstva obrany (hlavní farmaceut Ministerstva obrany),

5. vojenské veterinární službě v působnosti Ministerstva obrany (hlavní veterinární lékař Ministerstva obrany),

6. vojenské geografické službě v působnosti Ministerstva obrany (náčelník geografické služby Ministerstva obrany),

7. vojenské hydrometeorologické službě v působnosti Ministerstva obrany (náčelník hydrometeorologické služby Ministerstva obrany),

8. strategie ošetřovatelské péče a koncepce soustavného vzdělávání vojenských nelékařských zdravotnických pracovníků v působnosti Ministerstva obrany, včetně příspěvkových organizací Ministerstva obrany, (hlavní sestra Ministerstva obrany),

9. právní službě v působnosti Armády České republiky (náčelník právní služby Armády České republiky),

d) komplexní řízení, velení a všestranné zajišťování úkolů vojenské nemocnice (ředitel vojenské nemocnice),

e) koordinace

1. diplomatických vztahů České republiky s jiným státem nebo skupinou států anebo s mezinárodními orgány a organizacemi v politické, ekonomické, bezpečnostní nebo vojenské oblasti (přidělenec obrany),

2. řízení a velení sekci na organizačním útvaru Ministerstva obrany nebo Vojenského zpravodajství (zástupce ředitele sekce, zástupce ředitele sekce-ředitel odboru),

3. vztahů České republiky s mezinárodními orgány a organizacemi v oblasti zabezpečování a sdílení zpravodajských informací z bezpečnostní a vojenské oblasti (vojenský poradce),

f) poskytování preventivní, léčebné a diagnostické péče, pro kterou je nezbytné získání zvláštní odborné způsobilosti, spojené s další výchovou specialistů v příslušném specializačním oboru, s prováděním náročných konziliárních vyšetření a s odborným vedením zdravotnického týmu - management 2. stupně; řízení zdravotnického prvku s odborným nebo vzdělávacím určením vůči adresátům v působnosti Ministerstva obrany (primář, přednosta kliniky),

g) provádění

1. nejnáročnější specializované psychologické diagnostické i léčebné činnosti v oboru specializace; odborné, konsiliární, posudkové a dispensární činnosti (primář),

2. vysoce odborně specializovaných činností na zahraničním pracovišti (hlavní styčný důstojník),

3. vysoce odborně specializovaných činností s celorezortní i mimorezortní působností (hlavní specialista Ministerstva obrany),

h) řízení a velení

1. brigádě (zástupce velitele brigády),

2. fakultě (proděkan fakulty),

3. Finanční správě Armády České republiky (zástupce ředitele),

4. Hradní stráži (zástupce velitele Hradní stráže),

5. odboru v organizačním útvaru Ministerstva obrany nebo Vojenského zpravodajství (zástupce náčelníka odboru, zástupce ředitele odboru, zástupce náčelníka odboru-náčelník oddělení, zástupce ředitele odboru-vedoucí oddělení),

6. organizačnímu celku (Agentura komunikačních a informačních systémů, Agentura logistiky, Agentura Vojenského zdravotnictví, Agentura personalistiky Armády České republiky, Agentura personálního rozvoje a podpory aktivit, Ředitelství zahraničních aktivit, Mnohonárodní centrum pro koordinaci logistiky nebo Centrum ochrany proti zbraním hromadného ničení) přímo podřízenému Ministerstvu obrany a složenému z odborů a samostatných oddělení (zástupce náčelníka, zástupce ředitele, zástupce náčelníka-náčelník odboru, zástupce ředitele-ředitel odboru),

7. organizačnímu celku přímo podřízenému Ministerstvu obrany a složenému z odborů a samostatných oddělení, který řídí příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo obrany (zástupce náčelníka, zástupce ředitele, zástupce náčelníka-náčelník odboru, zástupce ředitele-ředitel odboru),

8. specializovanému zařízení Vojenského zpravodajství (zástupce ředitele),

9. pluku (zástupce velitele pluku),

10. Ředitelství Speciálních sil Ministerstva obrany (zástupce ředitele),

11. štábu Velitelství pro operace nebo velitelství sil (zástupce náčelníka štábu),

12. Univerzitě obrany (zástupce rektora),

13. úseku ve Vojenské kanceláři prezidenta republiky (zástupce náčelníka úseku),

14. Velitelství výcviku-Vojenské akademii (zástupce velitele Velitelství výcviku-Vojenské akademie),

15. Vojenské kanceláři prezidenta republiky (zástupce náčelníka Vojenské kanceláře prezidenta republiky),

16. Vojenskému geografickému a hydrometeorologickému úřadu (zástupce ředitele úřadu),

17. Vojenskému zdravotnímu ústavu (zástupce ředitele ústavu),

18. zahraničnímu pracovišti (zástupce náčelníka pracoviště),

19. základně letectva (zástupce velitele základny),

20. Velitelství kybernetických sil a informačních operací (zástupce velitele),

21. Velitelství teritoria (zástupce velitele),

22. Vojenské policii (zástupce náčelníka Vojenské policie pro trestní řízení),

23. sekci komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany, sekci vojenského zdravotnictví Ministerstva obrany nebo sekci zpravodajského zabezpečení Armády České republiky Ministerstva obrany (zástupce ředitele sekce),

i) řízení, velení a všestranné zajišťování úkolů Univerzity obrany v oblasti

1. logistiky (zástupce rektora-kvestor),

2. vzdělávání a záležitostí studentů, vědecké a experimentální činnosti, marketingu a vnějších vztahů (prorektor),

j) řízení, velení a všestranné zajišťování úkolů vojenské nemocnice (náměstek ředitele),

k) samostatné řešení závažných a složitých výzkumných a vývojových úkolů Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií Univerzity obrany (starší vedoucí vědecký pracovník),

l) tvorba rozhodujících koncepcí a právních předpisů v působnosti Ministerstva obrany (hlavní specialista Ministerstva obrany),

m) řízení a koordinace ochrany informací ve Vojenském zpravodajství, výkon funkce bezpečnostního ředitele a plnění povinností odpovědné osoby v oblasti ochrany informací a bezpečnostní způsobilosti (bezpečnostní ředitel Vojenského zpravodajství).

XVII. Vojenská hodnost brigádní generál

a) komplexní řízení a velení

1. Agentuře logistiky nebo Agentuře personalistiky Armády České republiky (ředitel agentury),

2. kanceláři předsedy Vojenského výboru NATO (ředitel kanceláře předsedy výboru),

3. Ředitelství Speciálních sil Ministerstva obrany (ředitel),

4. Univerzitě obrany (rektor-velitel),

5. Velitelství výcviku-Vojenské akademii (velitel Velitelství výcviku-Vojenské akademie),

6. Velitelství kybernetických sil a informačních operací (velitel),

7. sekci Vrchního velitelství spojeneckých sil v Evropě (ředitel sekce Zahraničního pracoviště),

8. štábu Velitelství pro operace (náčelník štábu),

9. Vojenskému historickému ústavu (ředitel),

10. sekci komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany, sekci vojenského zdravotnictví Ministerstva obrany nebo sekci zpravodajského zabezpečení Armády České republiky Ministerstva obrany (ředitel sekce),

11. 4. brigádě rychlého nasazení nebo 7. mechanizované brigádě (velitel brigády),

12. 21. základně taktického letectva nebo 22. základně vrtulníkového letectva (velitel základny),

b) řízení a provádění mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a jiným státem a mezinárodními orgány a organizacemi v politické, ekonomické, bezpečnostní nebo vojenské oblasti (přidělenec obrany),

c) řízení a velení

1. sekci organizačního útvaru Ministerstva obrany (zástupce ředitele sekce),

2. silám (zástupce velitele Pozemních sil Armády České republiky, zástupce velitele Vzdušných sil Armády České republiky),

3. Vojenské policii (zástupce náčelníka Vojenské policie,

4. Vojenskému zpravodajství (zástupce ředitele Vojenského zpravodajství-ředitel sekce),

5. divizi (zástupce velitele divize),

d) odborné řízení integrovaných pracovních týmů zřízených pro přípravu, posuzování a vyhodnocování návrhů strategických koncepcí rozvoje Armády České republiky, popř. jejích součástí (poradce náčelníka Generálního štábu Armády České republiky).

XVIII. Vojenská hodnost generálmajor

a) komplexní řízení a velení

1. organizačnímu článku v organizačním útvaru Ministerstva obrany (zástupce náčelníka Generálního štábu-Inspektor Armády České republiky),

2. sekci organizačního útvaru Ministerstva obrany (ředitel sekce),

3. silám (velitel Pozemních sil Armády České republiky, velitel Vzdušných sil Armády České republiky),

4. Vojenské policii (náčelník Vojenské policie),

5. divizi (velitel divize),

b) řízení a provádění mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a jiným státem a mezinárodními orgány a organizacemi v politické, ekonomické, bezpečnostní nebo vojenské oblasti; komplexní posuzování a vyhodnocování krizových jevů v mezinárodní politice a zahraničně politických a bezpečnostních zájmů České republiky (přidělenec obrany),

c) řízení a velení Vojenskému zpravodajství (1. zástupce ředitele Vojenského zpravodajství-ředitel sekce),

d) řízení a velení Velitelství pro operace (zástupce velitele Velitelství pro operace).

XIX. Vojenská hodnost generálporučík

a) komplexní řízení a velení

1. Vojenské kanceláři prezidenta republiky (náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky),

2. Vojenskému zpravodajství (ředitel Vojenského zpravodajství),

3. Velitelství pro operace (velitel Velitelství pro operace),

b) řízení a provádění mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a mezinárodními orgány a organizacemi v politické, ekonomické, bezpečnostní nebo vojenské oblasti; komplexní posuzování a vyhodnocování krizových jevů v mezinárodní politice a zahraničně politických a bezpečnostních zájmů České republiky; zastupování České republiky v nejvyšších vojenských orgánech NATO a Evropské unie (vojenský představitel České republiky při NATO a Evropské unii),

c) řízení a velení Armádě České republiky a Generálnímu štábu Armády České republiky (1. zástupce náčelníka Generálního štábu Armády České republiky, zástupce náčelníka Generálního štábu Armády České republiky-náčelník štábu).

XX. Vojenská hodnost armádní generál

a) komplexní řízení a velení Armádě České republiky a Generálnímu štábu Armády České republiky (náčelník Generálního štábu Armády České republiky),

b) výkon funkce předsedy Vojenského výboru NATO (předseda výboru).

Přesunout nahoru