Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 52/2015 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů

Částka 26/2015
Platnost od 27.03.2015
Účinnost od 01.04.2015
Zrušeno k 01.01.2018 (99/2017 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

52

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 16. března 2015,

kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 153 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 626/2004 Sb., podle § 98 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 231/2002 Sb. a zákona č. 626/2004 Sb., a podle § 120 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 626/2004 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění nařízení vlády č. 337/2004 Sb., nařízení vlády č. 697/2004 Sb., nařízení vlády č. 50/2006 Sb., nařízení vlády č. 614/2006 Sb., nařízení vlády č. 79/2008 Sb., nařízení vlády č. 20/2009 Sb., nařízení vlády č. 375/2010 Sb. a nařízení vlády č. 459/2013 Sb., se mění takto:

1. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.

Měsíční odměny poskytované členům zastupitelstev obcí, členům zastupitelstev městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst a městských částí hlavního města Prahy

Počet obyvatel obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, městské části lil. m. PrahyUvolnění členové zastupitelstva obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města a městské části hl. m. Prahy za výkon funkce (pevná složka)Neuvolnění členové zastupitelstva obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města a městské části hl. m. PrahyPříplatek podle počtu obyvatel obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města a městské části hl. m. Prahy poskytovaný k pevné složce odměny podle sloupce 1 až 5 ve výši a příplatek podle počtu obyvatel obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města a městské části hl. m. Prahy poskytovaný k pevné složce odměny podle sloupce 6 a 7 až do výšeNeuvolnění členové zastupitelstva obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města a městské části hl. m. Prahy
starosty, primátoramístostarosty, náměstka primátorapředsedy zvláštního orgánu nebo komise rady pověřené výkonem státní správyčlena radypředsedy výboru zastupitelstva nebo komise radymístostarosty, náměstka primátorapředsedy

zvláštního orgánu nebo komise rady pověřené výkonem státní správy

za výkon funkcepříplatek podle počtu obyvatel poskytovaný k pevné složce odměny podle sloupce 9 až 12
člena radypředsedy výboru zastupitelstva nebo komise radyčlena výboru zastupitelstva,

komise rady nebo zvláštního orgánu

člena zastupitelstva
pevná složka odměny v Kč měsíčněpevná složka odměny v Kč měsíčně až doKč měsíčněpevná složka odměny a příplatek Kč měsíčně až do
12345678910111213
do 1000283852057015005132948998777259961350 Kč na každých 100 obyvatel1159911590290186
nad 1000 do 300013494 Kč + 201,70 Kč na každých 100 obyvatel nad 1000 obyvatel13461159911373186
nad 3000 do 1000017526 Kč + 75,00 Kč na každých 100 obyvatel nad 3000 obyvatel170813461159414269
nad 10000 do 2000022776 Kč + 51,90 Kč na každých 100 obyvatel nad 10000 obyvatel206017081346476373
nad 20000 do 5000027959 Kč + 23,40 Kč na každých 100 obyvatel nad 20000 obyvatel226720601708528373
nad 50000 do 10000034983 Kč + 8,40 Kč na každých 100 obyvatel nad 50000 obyvatel338426192008869445
statutární města a města nad 10000039185 Kč + 7,10 Kč na každých 100 obyvatel nad 100000 obyvatel4730338430741159683
města Brno, Ostrava a Plzeň44379 Kč + 6,90 Kč na každých 100 obyvatel nad 100000 obyvatel5413473033841677849

“.

2. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.

Měsíční odměny poskytované členům zastupitelstev krajů

Počet obyvatel krajeUvolnění členové zastupitelstva kraje za výkon funkceNeuvolnění členové zastupitelstva kraje za výkon funkce
hejtmananáměstka hejtmanapředsedy zvláštního orgánučlena radypředsedy výboru zastupitelstva nebo komise radyhejtmananáměstka hejtmanapředsedy zvláštního orgánučlena radypředsedy výboru zastupitelstva nebo komise radyčlena výboru, komise rady nebo zvláštního orgánučlena zastupitelstva
odměna Kč měsíčněodměna Kč měsíčně až do
do 600000839497622868745612625699710878988492228694828060133747
do 90000090749831427553468072628661160210547101029356896366764544
nad 900000967528874184208814137499612348112191081610288988476285227

“.

3. Příloha č. 3 zní:

„Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.

Měsíční odměny poskytované členům zastupitelstva hlavního města Prahy

Uvolnění členové zastupitelstva hlavního města Prahy za výkon funkce (pevná složka)Příplatek podle počtu obyvatel poskytovaný k pevné složce odměny podle sloupce 1 až 5Neuvolnění členové zastupitelstva hlavního města Prahy
za výkon funkcepříplatek podle počtu obyvatel poskytovaný k pevné složce odměny podle sloupce 7 až 13
primátoranáměstka primátorapředsedy zvláštního orgánučlena rady hlavního města Prahypředsedy výboru zastupitelstva nebo komise radyprimátoranáměstka primátoračlena rady hlavního města Prahypředsedy zvláštního orgánupředsedy výboru zastupitelstva nebo komise radyčlena výboru zastupitelstva, komise rady nebo zvláštního orgánučlena zastupitelstva
pevná složka odměny v Kč měsíčněKč měsíčněpevná složka odměny v Kč měsíčně až doKč měsíčně až do
1234567891011121314
26966195411425512629854842721 Kč+ 2,60 Kč na každých 100 obyvatel nad 100000130381186810796100204455355916621927

“.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2015.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr vnitra:

Chovanec v. r.

Přesunout nahoru