Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 392/2015 Sb.Nařízení vlády o stanovení sazby poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu

Částka 164/2015
Platnost od 28.12.2015
Účinnost od 01.01.2016
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

392

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 14. prosince 2015

o stanovení sazby poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu

Vláda nařizuje podle § 17d odst. 2 a 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 131/2015 Sb.:


§ 1

Sazba poplatku v odvětví elektroenergetiky

Sazba poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu v odvětví elektroenergetiky činí 2,39 Kč za měsíc na každé odběrné místo zákazníka odebírajícího elektřinu.

§ 2

Sazba poplatku v odvětví plynárenství

Sazba poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu v odvětví plynárenství činí 1,34 Kč/MWh za množství spotřebovaného plynu.


§ 3

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Mládek, CSc., v. r.

Přesunout nahoru