Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 390/2015 Sb.Vyhláška o způsobu určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba a způsobu vedení evidence seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba

Částka 163/2015
Platnost od 28.12.2015
Účinnost od 01.01.2016
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

390

VYHLÁŠKA

ze dne 21. prosince 2015

o způsobu určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba a způsobu vedení evidence seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 53 odst. 3 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 131/2015 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví

a) způsob určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba a

b) způsob vedení evidence seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba.

§ 2

Způsob určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba

Hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba je činnost zemědělského podnikatele, který je evidován v evidenci zemědělského podnikatele podle § 2f zákona o zemědělství, pokud se v součtu za poslední uzavřené účetní období jeho výnosy ze zemědělské výroby podílí na celkových výnosech z podnikání více než 50 % a tato skutečnost je prokázána zprávou auditora. Zprávu auditora za předchozí kalendářní rok předloží zemědělský podnikatel Ministerstvu zemědělství každoročně do 30. června.

§ 3

Způsob vedení evidence seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba

(1) Do seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba se zapíše zemědělský podnikatel, pokud je hlavním předmětem jeho činnosti zemědělská výroba podle § 2.

(2) Seznam výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba se zveřejňuje na internetových stránkách Ministerstva zemědělství.


§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.


Ministr:

Ing. Jurečka v. r.

Přesunout nahoru