Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 387/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 163/2015
Platnost od 28.12.2015
Účinnost od 01.01.2016
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

387

VYHLÁŠKA

ze dne 17. prosince 2015,

kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 96 písm. a) a e) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění vyhlášky č. 230/2001 Sb., vyhlášky č. 499/2001 Sb., vyhlášky č. 566/2002 Sb., vyhlášky č. 660/2004 Sb., vyhlášky č. 539/2005 Sb., vyhlášky č. 300/2006 Sb., vyhlášky č. 352/2006 Sb., vyhlášky č. 389/2007 Sb., vyhlášky č. 419/2008 Sb., vyhlášky č. 445/2008 Sb., vyhlášky č. 485/2009 Sb., vyhlášky č. 315/2010 Sb., vyhlášky č. 417/2011 Sb., vyhlášky č. 455/2012 Sb., vyhlášky č. 424/2013 Sb. a vyhlášky č. 192/2014 Sb., se mění takto:

1. V nadpisu § 10 se za slovo „pohlaví“ vkládají slova „ , rodného příjmení“.

2. V § 10 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) V zápise se k příjmení zapisované osoby vyplní údaj o rodném příjmení pouze tehdy, je-li její aktuálně užívané příjmení odlišné od příjmení rodného.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

3. V příloze č. 1 v části Jihočeský kraj ve sloupci „Obec s rozšířenou působností“ v bodě 3. „Český Krumlov“, ve sloupci „Matriční úřad“ v bodě 8. „Kájov“, ve sloupci „Seznam obcí, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu“ se za bod 1. „Kájov“ doplňuje bod 2. „Polná na Šumavě“.

4. V příloze č. 1 v části Jihomoravský kraj ve sloupci „Obec s rozšířenou působností“ v bodě 2. „Boskovice“, ve sloupci „Matriční úřad“ v bodě 3. a ve sloupci „Seznam obcí, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu“ v bodě 1. se slova „Knínice u Boskovic“ nahrazují slovem „Knínice“.

5. V příloze č. 1 v části Karlovarský kraj ve sloupci „Obec s rozšířenou působností“ v bodě 3. „Karlovy Vary“, ve sloupci „Matriční úřad“ v bodě 2. „Bochov“, ve sloupci „Seznam obcí, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu“ se za bod 1. „Bochov“ vkládá nový bod 2. „Bražec“.

Dosavadní bod 2 se označuje jako bod 3.

6. V příloze č. 1 v části Karlovarský kraj ve sloupci „Obec s rozšířenou působností“ v bodě 6. „Ostrov“, ve sloupci „Matriční úřad“ v bodě 3. „Ostrov“, ve sloupci „Seznam obcí, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu“ se vkládá nový bod 1. „Doupovské Hradiště“.

Dosavadní body 1 až 6 se označují jako body 2 až 7.

7. V příloze č. 1 v části Olomoucký kraj ve sloupci „Obec s rozšířenou působností“ v bodě 1. „Hranice“, ve sloupci „Matriční úřad“ v bodě 5. „Potštát“, ve sloupci „Seznam obcí, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu“ se vkládá nový bod 1. „Luboměř pod Strážnou“.

Dosavadní bod 1 se označuje jako bod 2.

8. V příloze č. 1 v části Olomoucký kraj ve sloupci „Obec s rozšířenou působností“ v bodě 7. „Olomouc“, ve sloupci „Matriční úřad“ v bodě 18. „Velký Újezd“, ve sloupci „Seznam obcí, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu“ se za bod 1. vkládá nový bod 2. „Kozlov“.

Dosavadní bod 2 se označuje jako bod 3.

9. V příloze č. 1 v části Olomoucký kraj ve sloupci „Obec s rozšířenou působností“ v bodě 10. „Šternberk“, ve sloupci „Matriční úřad“ v bodě 2. „Šternberk“, ve sloupci „Seznam obcí, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu“ se za bod 12. vkládá nový bod 13. „Město Libavá“.

Dosavadní body 13 až 19 se označují jako body 14 až 20.

10. V příloze č. 1 v části Středočeský kraj ve sloupci „Obec s rozšířenou působností“ v bodě 20. „Příbram“, ve sloupci „Matriční úřad“ bod 1. „Brdy“, ve sloupci „Seznam obcí, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu“ se bod 1. „Brdy (území vojenského újezdu)“ zrušuje.

11. V příloze č. 1 v části Středočeský kraj ve sloupci „Obec s rozšířenou působností“ v bodě 20. „Příbram“, ve sloupci „Matriční úřad“ se bod 1. „Brdy“ zrušuje.

Dosavadní body 2 až 13 se označují jako body 1 až 12.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.


Ministr:

Chovanec v. r.

Přesunout nahoru