Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 372/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků

Částka 159/2015
Platnost od 28.12.2015
Účinnost od 01.01.2016
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

372

VYHLÁŠKA

ze dne 16. prosince 2015,

kterou se mění vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků

Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 304/2008 Sb. a zákona č. 221/2015 Sb., k provedení § 4 odst. 8 písm. u) a § 29 odst. 4:


Čl. I

Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, se mění takto:

1. V § 2 písm. a) až c) se slova „hmotného majetku“ nahrazují slovy „majetku a závazků“.

2. V § 2 písm. d) se číslo „3“ nahrazuje číslem „8“.

3. V § 3 odst. 4 písm. a) se číslo „6“ nahrazuje číslem „7“.

4. V § 4 odst. 5 se slova „Ministerstva, státní fondy a Pozemkový fond České republiky“ nahrazují slovy „Ministerstva a státní fondy“.

5. V § 8 odst. 2 úvodní části ustanovení a v § 8 odst. 2 písm. j) se číslo „2“ nahrazuje číslem „7“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Vyhláška č. 270/2010 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se použije poprvé v účetním období započatém 1. ledna 2016 a později.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.


Ministr:

Ing. Babiš v. r.

Přesunout nahoru