Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 363/2015 Sb.Vyhláška o stanovení výše paušální částky nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu a výše paušální částky nákladů spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly pro roky 2016 a 2017

Částka 154/2015
Platnost od 21.12.2015
Účinnost od 01.01.2016
Zrušeno k 01.01.2018 (389/2017 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

363

VYHLÁŠKA

ze dne 16. prosince 2015

o stanovení výše paušální částky nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu a výše paušální částky nákladů spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly pro roky 2016 a 2017

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 139/2014 Sb. a zákona č. 264/2014 Sb., k provedení § 38b odst. 3 a § 75 odst. 5 veterinárního zákona:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1) výši paušální částky nákladů spojených s

a) vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu na ceninovém papíře s ochrannými znaky,

b) prováděním pohraniční veterinární kontroly pro roky 2016 a 2017.

§ 2

Výše paušální částky nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu

(1) Výše paušální částky nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu na ceninovém papíře s ochrannými znaky je 150 Kč.

(2) Výše paušální částky nákladů spojených s vytištěním přílohy veterinárního osvědčení k vývozu na ceninovém papíře s ochrannými znaky je 50 Kč.

§ 3

Výše paušální částky nákladů spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly

Výše paušální částky nákladů spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly pro roky 2016 a 2017 je stanovena v příloze této vyhlášky.


§ 4

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 392/2013 Sb., kterou se stanoví výše paušální částky nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu a výše paušální částky nákladů spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly pro roky 2014 a 2015, se zrušuje.


§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.


Ministr:

Ing. Jurečka v. r.


Příloha k vyhlášce č. 363/2015 Sb.

VÝŠE PAUŠÁLNÍ ČÁSTKY NÁKLADŮ SPOJENÝCH S PROVÁDĚNÍM POHRANIČNÍ VETERINÁRNÍ KONTROLY PRO ROKY 2016 A 2017 (dále jen „paušální částka“)

Živočišné produkty

Vstupující komoditaParametry zásilkyPaušální částka
Produkty živočišného původu a vedlejší produkty živočišného původudo 6 tun včetně1800 Kč / zásilka
do 46 tun včetně1800 Kč a za každou započatou tunu nad 6 tun 250 Kč
nad 46 tun20000 Kč / zásilka

Živá zvířata

Vstupující komoditaParametry zásilkyPaušální částka
Živá zvířata
živé ryby
do 40000 kusů1200 Kč / zásilka
nad 40000 kusů1800 Kč / zásilka
Živá zvířata
a) plazi
b) obojživelníci
c) bezobratlí
do 1000 kusů1200 Kč / zásilka
nad 1000 kusů1800 Kč / zásilka
Živá zvířata
a) psi
b) kočky
c) fretky
500 Kč / kus
Max. 1800 Kč / zásilka
Živá zvířata
a) drůbež
b) násadová vejce
c) rybí jikry
d) drobná pernatá zvěř
e) králíci
f) drobná srstnatá zvěř
1800 Kč / zásilka
Živá zvířata
a) ptáci
b) hlodavci
c) hmyzožravci
d) malí savci
e) letouni
f) zvířata určená pro zoologické zahrady
g) kožešinová zvířata
1400 Kč / zásilka

Tranzit produktů a živých zvířat

Vstupující komoditaPaušální částka
bez rozlišení1800 Kč / zásilka
+ 600 Kč / ZČHP*)

*) ZČHP - započatá čtvrthodina každého pracovníka podílejícího se na kontrole.

Poznámky pod čarou

1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat, v platném znění.

Přesunout nahoru