Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 352/2015 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů

Částka 151/2015
Platnost od 21.12.2015
Účinnost od 01.01.2016
Zrušeno k 01.01.2018 (99/2017 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

352

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 14. prosince 2015,

kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 153 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 626/2004 Sb., podle § 98 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 231/2002 Sb. a zákona č. 626/2004 Sb., a podle § 120 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 626/2004 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění nařízení vlády č. 337/2004 Sb., nařízení vlády č. 697/2004 Sb., nařízení vlády č. 50/2006 Sb., nařízení vlády č. 614/2006 Sb., nařízení vlády č. 79/2008 Sb., nařízení vlády č. 20/2009 Sb., nařízení vlády č. 375/2010 Sb., nařízení vlády č. 459/2013 Sb. a nařízení vlády č. 52/2015 Sb., se mění takto:

1. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.

Měsíční odměny poskytované členům zastupitelstev obcí, členům zastupitelstev městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst a městských částí hlavního města Prahy

Počet obyvatel obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, městské části hl. m. PrahyUvolnění členové zastupitelstva obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města a městské části hl. m. Prahy za výkon funkce (pevná složka)Neuvolnění členové zastupitelstva obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města a městské části hl. m. PrahyPříplatek podle počtu obyvatel obce. městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města a městské části hl. m. Prahy poskytovaný k pevné složce odměny podle sloupce 1 až 5 ve výši a příplatek podle počtu obyvatel obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města a městské části hl. m. Prahy poskytovaný k pevné složce odměny podle sloupce 6 a 7 až do výšeNeuvolnění členové zastupitelstva obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města a městské části hl. m. Prahy
starosty, primátoramístostarosty, náměstka primátorapředsedy zvláštního orgánu nebo komise rady pověřené výkonem státní správyčlena radypředsedy výboru zastupitelstva nebo komise radymístostarosty, náměstka primátorapředsedy zvláštního orgánu nebo komise rady pověřené výkonem státní správyza výkon funkcepříplatek podle počtu obyvatel poskytovaný k pevné složce odměny podle sloupce 9 až 12
člena radypředsedy výboru zastupitelstva nebo komise radyčlena výboru zastupitelstva, komise rady nebo zvláštního orgánučlena zastupitelstva
pevná složka odměny v Kč měsíčněpevná složka odměny v Kč měsíčně až doKč měsíčněpevná složka odměny a příplatek v Kč měsíčně až do
12345678910111213
do 1000292372118715455136939268800561761391 Kč na každých 100 obyvatel1194938608299192
nad 1000 do 300013899 Kč + 207,80 Kč na každých 100 obyvatel nad 1000 obyvatel13861194938384192
nad 3000 do 1000018052 Kč + 77,30 Kč na každých 100 obyvatel nad 3000 obyvatel175913861194426277
nad 10000 do 2000023459 Kč + 53,50 Kč na každých 100 obyvatel nad 10000 obyvatel212217591386490384
nad 20000 do 5000028798 Kč + 24,10 Kč na každých 100 obyvatel nad 20000 obyvatel233521221759544384
nad 50000 do 10000036032 Kč + 8,70 Kč na každých 100 obyvatel nad 50000 obyvatel348626982068895458
statutární města a města nad 10000040361 Kč + 7,30 Kč na každých 100 obyvatel nad 100000 obyvatel4872348631661194703
města Brno, Ostrava a Plzeň45710 Kč + 7,10 Kč na každých 100 obyvatel nad 100000 obyvatel5575487234861727874

“.

2. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.

Měsíční odměny poskytované členům zastupitelstev krajů

Počet obyvatel krajeUvolnění členové zastupitelstva kraje za výkon funkceNeuvolnění členové zastupitelstva kraje za výkon funkce
hejtmananáměstka hejtmanapředsedy zvláštního orgánučlena radypředsedy výboru zastupitelstva nebo komise radyhejtmananáměstka hejtmanapředsedy zvláštního orgánučlena radypředsedy výboru zastupitelstva nebo komise rady1 člena 1 výboru, komise rady nebo zvláštního orgánučlena zastupitelstva
odměna Kč měsíčněodměna Kč měsíčně až do
do 6000008646778515708076310058707112041018194998955852861933859
do 90000093471856367780070114647521195010863104059637923268764680
nad 9000009965591403867348385577246127181155611140105971018178575384

“.

3. Příloha č. 3 zní:

„Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.

Měsíční odměny poskytované členům zastupitelstva hlavního města Prahy

Uvolnění členové zastupitelstva hlavního města Prahy za výkon funkce (pevná složka)Příplatek podle počtu obyvatel poskytovaný k pevné složce odměny podle sloupce 1 až 5Neuvolnění členové zastupitelstva hlavního města Prahy
za výkon funkcepříplatek podle počtu obyvatel poskytovaný k pevné složce odměny podle sloupce 7 až 13
primátoranáměstka primátorapředsedy zvláštního orgánučlena rady hlavního města Prahypředsedy výboru zastupitelstva nebo komise radyprimátoranáměstka primátoračlena rady hlavního města Prahypředsedy zvláštního orgánupředsedy výboru zastupitelstva nebo komise radyčlena výboru zastupitelstva, komise rady nebo zvláštního orgánučlena zastupitelstva
pevná složka odměny v Kč měsíčněKč měsíčněpevná složka odměny v Kč měsíčně až doKč měsíčně až do
1234567891011121314
27775201271468313008880444003 Kč + 2,70 Kč na každých 100 obyvatel nad 100000134291222411120103214589366617121985

“.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr vnitra:

Chovanec v. r.

Přesunout nahoru