Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 348/2015 Sb.Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013)

Částka 148/2015
Platnost od 18.12.2015
Účinnost od 01.01.2016
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

348

SDĚLENÍ

Českého statistického úřadu

ze dne 14. prosince 2015

o zavedení Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013)


Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, oznamuje s účinností od 1. ledna 2016 zavedení Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013).

Základem pro Klasifikaci oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013) je mezinárodní standard ISCED Fields of Education and Training classification (ISCED-F 2013), který byl vytvořen organizací UNESCO.

Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013) navazuje na Klasifikaci vzdělání (CZ-ISCED 2011), zavedenou sdělením Českého statistického úřadu č. 406/2013 Sb., ze dne 5. prosince 2013, a nahrazuje obory vzdělání stanovené v Mezinárodní klasifikaci vzdělání - ISCED 97, zavedené sdělením Českého statistického úřadu č. 358/2007 Sb., ze dne 13. prosince 2007. Klasifikace oborů vzdělání je uvedena v příloze tohoto sdělení.

Platné znění Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013) včetně vysvětlivek bude k dispozici na internetových stránkách Českého statistického úřadu na adrese www.czso.cz.


Předsedkyně:

v z. Ing. Bartoňová v. r.

místopředsedkyně


Příloha

Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013)

00Programy a kvalifikace - všeobecné vzdělání
000Programy a kvalifikace - všeobecné vzdělání - obory d. n.
0000Programy a kvalifikace - všeobecné vzdělání - obory d. n.
001Základní programy a kvalifikace
0011Základní programy a kvalifikace
002Čtenářská a numerická gramotnost
0021Čtenářská a numerická gramotnost
003Osobní dovednosti a rozvoj
0031Osobní dovednosti a rozvoj
009Programy a kvalifikace - všeobecné vzdělání - obory j. n.
0099Programy a kvalifikace - všeobecné vzdělání - obory j. n.
01Vzdělávání a výchova
011Vzdělávání a výchova
0110Vzdělávání a výchova - obory d. n.
0111Pedagogika
0112Příprava učitelů pro předškolní vzdělávání a výchovu
0113Příprava učitelů bez předmětové specializace
0114Příprava učitelů s předmětovou specializací
0119Vzdělávání a výchova - obory j. n.
018Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující vzdělávání a výchovu
0188Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující vzdělávání a výchovu
02Umění a humanitní vědy
020Umění a humanitní vědy - obory d. n.
0200Umění a humanitní vědy - obory d. n.
021Umění
0210Umění - obory d. n.
0211Audiovizuální technika a mediální produkce
0212Móda, interiérový a průmyslový design
0213Výtvarné umění
0214Umělecká řemesla
0215Hudební a scénické umění
0219Umění - obory j. n.
022Humanitní vědy (kromě jazyků)
0220Humanitní vědy (kromě jazyků) - obory d. n.
0221Náboženství a teologie
0222Historie a archeologie
0223Filozofie a etika
0229Humanitní vědy (kromě jazyků) - obory j. n.
023Jazyky
0230Jazyky - obory d. n.
0231Osvojování si jazyka
0232Literatura a lingvistika
0239Jazyky - obory j. n.
028Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující umění a humanitní vědy
0288Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující umění a humanitní vědy
029Umění a humanitní vědy - obory j. n.
0299Umění a humanitní vědy - obory j. n.
03Společenské vědy, žurnalistika a informační vědy
030Společenské vědy, žurnalistika a informační vědy - obory d. n.
0300Společenské vědy, žurnalistika a informační vědy - obory d. n.
031Společenské vědy a vědy o lidském chování
0310Společenské vědy a vědy o lidském chování - obory d. n.
0311Ekonomie
0312Politické vědy a občanská výchova
0313Psychologie
0314Sociologie a kulturologie
0319Společenské vědy a vědy o lidském chování - obory j. n.
032Žurnalistika a informační vědy
0320Žurnalistika a informační vědy - obory d. n.
0321Žurnalistika a zpravodajství
0322Knihovnictví, informační vědy a archivnictví
0329Žurnalistika a informační vědy - obory j. n.
038Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující společenské vědy, žurnalistiku a informační vědy
0388Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující společenské vědy, žurnalistiku a informační vědy
039Společenské vědy, žurnalistika a informační vědy - obory j. n.
0399Společenské vědy, žurnalistika a informační vědy - obory j. n.
04Obchod, administrativa a právo
040Obchod, administrativa a právo - obory d. n.
0400Obchod, administrativa a právo - obory d. n.
041Obchod a administrativa
0410Obchod a administrativa - obory d. n.
0411Účetnictví a daně
0412Finance, bankovnictví a pojišťovnictví
0413Management a správa
0414Marketing a reklama
0415Sekretářské a kancelářské práce
0416Velkoobchod a maloobchod
0417Pracovní dovednosti
0419Obchod a administrativa - obory j. n.
042Právo
0421Právo
048Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující obchod, administrativu a právo
0488Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující obchod, administrativu a právo
049Obchod, administrativa a právo - obory j. n.
0499Obchod, administrativa a právo - obory j. n.
05Přírodní vědy, matematika a statistika
050Přírodní vědy, matematika a statistika - obory d. n.
0500Přírodní vědy, matematika a statistika - obory d. n.
051Biologické a příbuzné vědy
0510Biologické a příbuzné vědy - obory d. n.
0511Biologie
0512Biochemie
0519Biologické a příbuzné vědy - obory j. n.
052Životní prostředí
0520Životní prostředí - obory d. n.
0521Vědy o životním prostředí
0522Přírodní prostředí a ochrana přírody
0529Životní prostředí - obory j. n.
053Vědy o neživé přírodě
0530Vědy o neživé přírodě - obory d. n.
0531Chemie
0532Vědy o Zemi
0533Fyzika
0539Vědy o neživé přírodě - obory j. n.
054Matematika a statistika
0540Matematika a statistika - obory d. n.
0541Matematika
0542Statistika
058Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující přírodní vědy, matematiku a statistiku
0588Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující přírodní vědy, matematiku a statistiku
059Přírodní vědy, matematika a statistika - obory j. n.
0599Přírodní vědy, matematika a statistika - obory j. n.
06Informační a komunikační technologie (ICT)
061Informační a komunikační technologie (ICT)
0610Informační a komunikační technologie (ICT) - obory d. n.
0611Používání počítačů
0612Návrhy a správa databází a sítí
0613Vývoj a analýzy softwaru a aplikací
0619Informační a komunikační technologie (ICT) - obory j. n.
068Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující informační a komunikační technologie (ICT)
0688Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující informační a komunikační technologie (ICT)
07Technika, výroba a stavebnictví
070Technika, výroba a stavebnictví - obory d. n.
0700Technika, výroba a stavebnictví - obory d. n.
071Inženýrství a strojírenství
0710Inženýrství a strojírenství - obory d. n.
0711Chemické inženýrství a technologie
0712Technologie ochrany životního prostředí
0713Elektrotechnika a energetika
0714Elektronika a automatizace
0715Mechanika a kovovýroba
0716Motorová vozidla, lodě a letadla
0719Inženýrství a strojírenství - obory j. n.
072Výroba a zpracování
0720Výroba a zpracování - obory d. n.
0721Výroba a zpracování potravin
0722Výroba a zpracování materiálů (sklo, papír, plasty a dřevo)
0723Výroba a zpracování textilních výrobků (oděvy, obuv a kožené výrobky)
0724Těžba a dobývání
0729Výroba a zpracování - obory j. n.
073Architektura a stavebnictví
0730Architektura a stavebnictví - obory d. n.
0731Architektura a urbanismus
0732Stavebnictví a stavební inženýrství
078Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující techniku, výrobu a stavebnictví
0788Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující techniku, výrobu a stavebnictví
079Technika, výroba a stavebnictví - obory j. n.
0799Technika, výroba a stavebnictví - obory j. n.
08Zemědělství, lesnictví, rybářství a veterinářství
080Zemědělství, lesnictví, rybářství a veterinářství - obory d. n.
0800Zemědělství, lesnictví, rybářství a veterinářství - obory d. n.
081Zemědělství
0810Zemědělství - obory d. n.
0811Rostlinná a živočišná výroba
0812Zahradnictví
0819Zemědělství - obory j. n.
082Lesnictví
0821Lesnictví
083Rybářství
0831Rybářství
084Veterinářství
0841Veterinářství
088Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující zemědělství, lesnictví, rybářství a veterinářství
0888Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující zemědělství, lesnictví, rybářství a veterinářství
089Zemědělství, lesnictví, rybářství a veterinářství - obory j. n.
0899Zemědělství, lesnictví, rybářství a veterinářství - obory j. n.
09Zdravotní a sociální péče, péče o příznivé životní podmínky
090Zdravotní a sociální péče, péče o příznivé životní podmínky - obory d. n.
0900Zdravotní a sociální péče, péče o příznivé životní podmínky - obory d. n.
091Zdravotní péče
0910Zdravotní péče - obory d. n.
0911Stomatologie
0912Humánní medicína
0913Ošetřovatelství a porodní asistentství
0914Lékařská diagnostika a léčebné techniky
0915Terapie a rehabilitace
0916Farmacie
0917Tradiční a alternativní medicína a terapie
0919Zdravotní péče - obory j. n.
092Sociální péče, péče o příznivé životní podmínky
0920Sociální péče, péče o příznivé životní podmínky - obory d. n.
0921Péče o seniory a zdravotně postižené dospělé osoby
0922Péče o děti a mládež
0923Sociální práce a poradenství
0929Sociální péče, péče o příznivé životní podmínky - obory j. n.
098Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující zdravotní a sociální péči, péči o příznivé životní podmínky
0988Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující zdravotní a sociální péči, péči o příznivé životní podmínky
099Zdravotní a sociální péče, péče o příznivé životní podmínky - obory j. n.
0999Zdravotní a sociální péče, péče o příznivé životní podmínky - obory j. n.
10Služby
100Služby - obory d. n.
1000Služby - obory d. n.
101Služby pro osobní potřebu
1010Služby pro osobní potřebu - obory d. n.
1011Služby pro domácnost
1012Kadeřnické a kosmetické služby
1013Hotelnictví, restauratérství a catering
1014Sporty
1015Cestování, turismus a volný čas
1019Služby pro osobní potřebu - obory j. n.
102Hygiena a ochrana zdraví při práci
1020Hygiena a ochrana zdraví při práci - obory d. n.
1021Veřejná hygiena
1022Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
1029Hygiena a ochrana zdraví při práci - obory j. n.
103Bezpečnostní služby
1030Bezpečnostní služby - obory d. n.
1031Vojsko a obrana
1032Ochrana osob a majetku
1039Bezpečnostní služby - obory j. n.
104Přepravní služby a spoje
1041Přepravní služby a spoje
108Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující služby
1088Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující služby
109Služby - obory j. n.
1099Služby - obory j. n.
99Obor neznámý
999Obor neznámý
9999Obor neznámý
Přesunout nahoru