Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 326/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2014 Sb., o vzorech formulářů a průkazu inspektora a limitních množstvích látek podle zákona o prekursorech drog

Částka 138/2015
Platnost od 09.12.2015
Účinnost od 24.12.2015
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

326

VYHLÁŠKA

ze dne 23. listopadu 2015,

kterou se mění vyhláška č. 54/2014 Sb., o vzorech formulářů a průkazu inspektora a limitních množstvích látek podle zákona o prekursorech drog

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 53 odst. 2 zákona č. 272/2013 Sb., o prekursorech drog:


Čl. I

Vyhláška č. 54/2014 Sb., o vzorech formulářů a průkazu inspektora a limitních množstvích látek podle zákona o prekursorech drog, se mění takto:

1. V § 2 písmeno g) zní:

g) žádosti o vydání vývozního povolení k vývozu uvedené látky kategorie 1 podle § 16 odst. 1 zákona je uveden v části I přílohy č. 7 k této vyhlášce; vzor formuláře žádosti o vydání vývozního povolení k vývozu uvedené látky kategorie 2 nebo 3 podle § 16 odst. 1 zákona a žádosti o udělení vývozního povolení k vývozu uvedené látky kategorie 3 zjednodušeným postupem podle § 16 odst. 1 zákona je uveden v části II přílohy č. 7 k této vyhlášce,“.

2. Přílohy č. 1 až 10 znějí:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 54/2014 Sb.

ŽÁDOST O VYDÁNÍ LICENCE k činnosti s uvedenou látkou kategorie 1

Žádost o vydání licence k činností s uvedenou látkou kategorie 1

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 54/2014 Sb.

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZVLÁŠTNÍ LICENCE k činnosti s uvedenou látkou kategorie 1

Žádost o vydání zvláštní učence k činnosti s uvedenou látkou kategorie 1

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 54/2014 Sb.

ŽÁDOST O ZMĚNU LICENCE nebo ZVLÁŠTNÍ LICENCE k činnosti s uvedenou látkou kategorie 1

Žádost o změnu licence nebo zvláštní učence k činnosti s uvedenou látkou kategorie 1

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 54/2014 Sb.

ŽÁDOST O REGISTRACI nebo ŽÁDOST O ZVLÁŠTNÍ REGISTRACI k činnosti s uvedenou látkou kategorie 2 nebo 3

Žádost o registraci nebo žádost o zvláštní registraci k činnosti s uvedenou látkou kategorie 2 nebo 3

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 54/2014 Sb.

OZNÁMENÍ ZMĚNY V REGISTRAČNÍCH ÚDAJÍCH

Oznámení změny v registračních údajích

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 54/2014 Sb.

OZNÁMENÍ O ČINNOSTI s uvedenou látkou kategorie 2 nebo 3 nebo s výchozí nebo pomocnou látkou

Oznámení o činnosti s uvedenou látkou kategorie 2 nebo 3 nebo s výchozí nebo pomocnou látkou

Příloha č. 7 část I k vyhlášce č. 54/2014 Sb.

ŽÁDOST O VÝVOZNÍ POVOLENÍ k vývozu uvedené látky kategorie 1

Žádost o vývozní povolení k vývozu uvedené látky kategorie 1

Příloha č. 7 část II k vyhlášce č. 54/2014 Sb.

ŽÁDOST O VÝVOZNÍ POVOLENÍ k vývozu uvedené látky kategorie 2 nebo 3

Žádost o vývozní povolení k vývozu uvedené látky kategorie 2 nebo 3

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 54/2014 Sb.

ŽÁDOST O DOVOZNÍ POVOLENÍ k dovozu uvedené látky kategorie 1

Žádost o dovozní povolení k dovozu uvedené látky kategorie 1

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 54/2014 Sb.

HLÁŠENÍ O VÝVOZU A DOVOZU uvedených látek kategorie 1, 2 a 3

Hlášení o vývozu a dovozu uvedených látek kategorie 1, 2 a 3

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 54/2014 Sb.

ODHAD DOVOZU NEBO VÝROBY uvedených látek kategorie 1

Odhad dovozu nebo výroby uvedených látek kategorie 1“.

3. Přílohy č. 12 a 13 znějí:

„Příloha č. 12 k vyhlášce č. 54/2014 Sb.

HLÁŠENÍ O NADLIMITNÍCH MNOŽSTVÍCH vybraných uvedených látek kategorie 1 nebo 2

Hlášení o nadlimitních množstvích vybraných uvedených látek kategorie 1 nebo 2

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 54/2014 Sb.

POSKYTNUTÍ SOUHRNNÝCH ÚDAJŮ O ČINNOSTI s uvedenými látkami kategorie 1

Poskytnutí souhrnných údajů o činnosti s uvedenými látkami kategorie 1“.

4. Přílohy č. 15 až 17 znějí:

„Příloha č. 15 k vyhlášce č. 54/2014 Sb.

ŽÁDOST O REGISTRACI k dodávání výchozích nebo pomocných látek na trh

Žádost o registraci k dodáváni výchozích nebo pomocných látek na trh

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 54/2014 Sb.

HLÁŠENÍ O MNOŽSTVÍ DODANÝCH VÝCHOZÍCH A POMOCNÝCH LÁTEK

Hlášení o množství dodaných výchozích a pomocných látek

Příloha č. 17 k vyhlášce č. 54/2014 Sb.

PROHLÁŠENÍ ODBĚRATELE výchozí nebo pomocné látky

Prohlášení odběratele výchozí nebo pomocné látky“.


Čl. II

Závěrečné ustanovení

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, v platném znění.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.


Ministr:

MUDr. Němeček, MBA, v. r.

Přesunout nahoru