Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 293/2015 Sb.Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Brdy

Částka 121/2015
Platnost od 05.11.2015
Účinnost od 01.01.2016
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

293

VYHLÁŠKA

ze dne 20. října 2015

o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Brdy

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 27 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.:


§ 1

Vymezení zón

(1) Vymezují se zóny odstupňované ochrany přírody (dále jen „zóna“) na území Chráněné krajinné oblasti Brdy1).

(2) Vyznačení hranic zón na podkladě katastrální mapy, včetně elektronické podoby, je uloženo v ústředním seznamu ochrany přírody2).

(3) Orientační grafické znázornění zón na území Chráněné krajinné oblasti Brdy je uvedeno v příloze k této vyhlášce.


§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.


Ministr:

Mgr. Brabec v. r.


Příloha k vyhlášce č. 293/2015 Sb.

Orientační grafické znázornění zón na území Chráněné krajinné oblasti Brdy

Orientační grafické znázornění zón na území Chráněné krajinné oblasti Brdy

Poznámky pod čarou

1) Nařízení vlády č. 292/2015 Sb., o Chráněné krajinné oblasti Brdy.

2) § 42 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
Vyhláška č. 64/2011 Sb., o plánech péče, o podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území.

Přesunout nahoru