Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 289/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin, ve znění pozdějších předpisů

Částka 119/2015
Platnost od 03.11.2015
Účinnost od 15.11.2015
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

289

VYHLÁŠKA

ze dne 19. října 2015,

kterou se mění vyhláška č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin, ve znění pozdějších předpisů

Český báňský úřad stanoví podle § 27 odst. 6 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů:


Čl. I

Vyhláška č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin, ve znění vyhlášky č. 173/1992 Sb., vyhlášky č. 340/1992 Sb., vyhlášky č. 99/1995 Sb., vyhlášky č. 341/2001 Sb., vyhlášky č. 338/2004 Sb., vyhlášky č. 298/2005 Sb. a vyhlášky č. 199/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 23 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmena e) až l) se označují jako písmena d) až k).

2. V § 27 odst. 3 se slova „a při ohňostrojných pracích vedoucí odpalovač ohňostrojů“ zrušují.

3. V § 27 odst. 4 se slova „nebo odpalovače ohňostrojů“ zrušují.

4. V části třetí, hlavě třetí, dílu prvním se v nadpisu oddílu třetího slova „odpalovač ohňostrojů,“ zrušují.

5. § 40a se včetně nadpisu zrušuje.

6. V § 42 se odstavec 3 zrušuje.

7. V § 43 odst. 1 se slova „ , odpalovače ohňostrojů“ zrušují.

8. V § 44 odst. 1 se slova „a oprávnění a průkazů odpalovače ohňostrojů“ zrušují.

9. V § 44 odst. 2 se slova „a průkazů odpalovače ohňostrojů“ zrušují.

10. V § 44 se odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 10a zrušuje.

11. V části třetí se hlava čtvrtá včetně nadpisu zrušuje.

12. § 180a se včetně nadpisu a poznámky pod čárou č. 16a zrušuje.

13. V § 181 odst. 3 se slova „ , odpalovačů ohňostrojů“ zrušují.

Čl. II

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.


Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. listopadu 2015.


Předseda:

Ing. Štemberka v. r.

Přesunout nahoru