Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 280/2015 Sb.Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Komárovské blato a vymezení konkrétních ochranných opatření

Částka 116/2015
Platnost od 29.10.2015
Účinnost od 01.11.2015
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

280

VYHLÁŠKA

ze dne 23. října 2015

o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Komárovské blato a vymezení konkrétních ochranných opatření

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 46 odst. 3 písm. b) zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), k provedení § 21 odst. 1, § 22 odst. 5, § 23 odst. 3 a § 24 odst. 2 a 3:


§ 1

Stanovení ochranných pásem

(1) K ochraně přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Komárovské blato (dále jen „zdroj“), okres Tábor, se stanoví ochranná pásma I. a II. stupně.

(2) Ochranné pásmo I. stupně se nachází v katastrálních územích Komárov u Soběslavi a Klečaty.

(3) Vymezení ochranného pásma I. stupně je graficky vyznačeno v kopii katastrální mapy, která je uvedena v příloze č. 1 k této vyhlášce, a v základní mapě České republiky, která je uvedena v přílohách č. 2 a 3 k této vyhlášce. Seznam souřadnic podrobných bodů vymezujících ochranné pásmo I. stupně je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(4) Ochranné pásmo II. stupně se nachází na katastrálním území Komárov u Soběslavi, Klečaty a Hodětín a je graficky vyznačeno v základní mapě České republiky, která je uvedena v přílohách č. 2 a 3 k této vyhlášce.

§ 2

Vymezení konkrétních ochranných opatření

(1) V ochranném pásmu I. stupně, kde probíhá těžba zdroje, je vstup zakázán v souladu s lázeňským zákonem.

(2) V ochranném pásmu II. stupně zdroje je zakázáno

a) zřizovat veřejná pohřebiště,

b) budovat dálnice, rychlostní silnice nebo dálkové produktovody,

c) budovat nebo provozovat čerpací stanice pohonných hmot a olejové kotelny,

d) budovat nebo provozovat skládky odpadů a skladovat odpady,

e) umísťovat polní hnojiště nebo zařízení pro skladování siláže,

f) vyvážet obsah bezodtokých jímek, močůvkových jímek nebo kejdy hospodářských zvířat na pozemky,

g) budovat nebo provozovat trvalé skladovací prostory ropných produktů, hnojiv a chemických prostředků,

h) aplikovat chemické přípravky na ochranu rostlin, u kterých nelze jednoznačně vyloučit vliv na kvalitu nebo kvantitu podzemních vod nebo zdroje,

i) provádět odvodňovací práce nebo úpravy koryt vodních toků, které by mohly ohrozit přirozený režim podzemních vod, s výjimkou provádění správy vodního toku a pozemků při něm ležících v rámci správy vodního toku,

j) provádět meliorační práce,

k) zacházet se zvlášť nebezpečnými nebo závadnými látkami ve větším rozsahu nebo v případech, kdy zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím znečištění povrchových nebo podzemních vod,

l) budovat nebo provozovat objekty pro zemědělskou výrobu, objekty průmyslové výroby a jiné objekty, ve kterých je výraznou složkou technologie manipulace se závadnými látkami, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod,

m) umísťovat příkrmiště nebo napajedla ve vzdálenosti do 25 m od vodních toků a zamokřených ploch,

n) vypouštět odpadní vody a závadné látky, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod, do vod povrchových nebo podzemních a do vodního toku protékajícího ložiskem, včetně jejich aplikace na povrch terénu,

o) zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení bez zajištění likvidace odpadních vod do bezodtoké jímky nebo veřejné kanalizace,

p) realizovat vrty pro studny a tepelná čerpadla nebo budovat studny,

q) provádět hornickou činnost, činnost prováděnou hornickým způsobem nebo trhací práce,

r) k ošetření pozemních komunikací používat jiné než inertní posypové materiály,

s) na lesních pozemcích provádět těžbu dřeva jinak než probírkou nebo způsobem těžby, kdy šířka holé seče nepřekročí průměrnou výšku těženého porostu, nebo

t) hospodařit v lesích zvláštního určení tak, že by mohl být negativně ovlivněn přirozený režim podzemních vod.


§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2015.


Ministr:

MUDr. Němeček, MBA, v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 280/2015 Sb.

Ochranná pásma přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Komárovské blato

Ochranná pásma přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Komárovské blato

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 280/2015 Sb.

Ochranná pásma přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Komárovské blato

Ochranná pásma přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Komárovské blato

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 280/2015 Sb.

Ochranná pásma přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Komárovské blato

Ochranná pásma přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Komárovské blato

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 280/2015 Sb.

Seznam souřadnic podrobných bodů vymezujících ochranné pásmo I. stupně přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Komárovské blato

č. boduYX
15000900229742137.451138486.46
15000900230742082.871138396.30
15000900231742013.471138281.72
15000900232741979.621138226.78
15000900233741971.001138213.55
15000900234741914.241138136.23
15000900235741849.571138051.22
86000510231743053.171138246.43
86000510234743057.641138265.90
86000510235743064.151138292.01
86000510238743065.841138305.77
86000510239743066.851138318.57
86000510242743066.861138347.30
86000510243743069.921138373.09
86000510256743071.811138396.38
86000510257743062.621138398.64
86000510760743034.951138403.75
86000510761743003.981138409.49
86000510765742986.711138412.15
86000510766742973.931138414.20
86000510773742969.931138415.95
86000512166743148.211137669.18
86000512168743150.351137673.76
86000512170743152.631137683.49
86000512172743150.811137688.77
86000512174743121.681137735.27
86000512176743094.581137779.23
86000512178743061.021137834.64
86000512181743033.271137878.09
86000512183743028.021137884.73
86000512187743020.681137897.22
86000512189743016.501137906.00
86000512191743012.161137923.77
86000512193743015.501137950.84
86000512261743017.961137973.73
86000512264743020.851138007.48
86000512266743026.771138043.19
86000512269743035.861138095.54
86000512271743038.821138115.18
86000512274743047.111138166.34
86000512458742721.961138685.01
86000512460742744.631138693.99
86000512462742770.321138702.98
86000512464742814.081138718.34
86000512466742817.151138706.62
86000512469742825.601138664.02
86000512518743050.801138218.18
86000512519743051.051138221.95
86000512520743054.041138216.16
86000600025742969.001138425.05
86000600107742876.801138433.26
86000600132742928.681138428.64
86000600177742838.971138611.96
86000870002742142.731138485.61
90000800003743134.651137598.53
90000800063742690.501137616.75
90000800064742679.921137628.63
90000800065742670.781137638.45
90000800066742659.051137649.75
90000800067742636.361137672.68
90000800068742614.401137693.42
90000800069742589.371137710.10
90000800070742572.201137718.77
90000800071742564.321137727.93
90000800072742548.021137737.91
90000800073742539.831137743.29
90000800074742515.691137759.15
90000800075742499.841137768.23
90000800076742485.531137774.06
90000800077742474.101137782.31
90000800078742462.441137796.17
90000800079742465.241137819.50
90000800080742451.931137827.11
90000800081742442.991137831.54
90000800082742434.301137835.97
90000800083742418.941137844.36
90000800084742409.741137849.87
90000800085742401.201137853.15
90000800086742384.911137859.07
90000800100742222.601137945.57
90000800101742216.801137955.94
90000800102742209.351137965.61
90000800103742201.371137974.75
90000800104742183.701137992.29
90000800105742175.781137995.68
90000800106742167.291138002.43
90000800107742161.681138006.88
90000800108742149.661138015.46
90000800109742132.471138028.86
90000800110742114.861138041.93
90000800111742098.271138054.67
90000800112742088.871138061.49
90000800113742080.321138068.06
90000800117741948.931138183.48
90000800118742187.391137990.47
90000830007743123.111137622.58
90000830008743152.331137679.07
90000830009743118.471137614.08
90001130001743151.041137585.11
90001130002743173.301137571.23
90001130003743159.821137529.89
90001130004743141.851137446.14
90001130005742976.861137491.46
90001130006742799.201137542.34
90001130007742815.581137598.15
90001130008742742.621137607.75
90001130009742255.161137927.04
90001130011742073.681138069.13
90001130012741808.321137987.02
90001130015741808.041137993.89
90001130016741816.151137989.99
Přesunout nahoru