Přejít na PLUS

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 244/2015 Sb.Vyhláška o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2014, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2014, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2016 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2016 a o zvýšení důchodů v roce 2016

Částka 100/2015
Platnost od 30.09.2015
Účinnost od 01.01.2016
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

244

VYHLÁŠKA

ze dne 24. září 2015

o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2014, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2014, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2016 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2016 a o zvýšení důchodů v roce 2016

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 108 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 220/2011 Sb.:


§ 1

Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2014 a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu

(1) Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2014 činí 26357 Kč.

(2) Výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2014 činí 1,0246.

§ 2

Výše redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu

Pro rok 2016 výše

a) první redukční hranice pro stanovení výpočtového základu činí 11883 Kč,

b) druhé redukční hranice pro stanovení výpočtového základu činí 108024 Kč.

§ 3

Výše základní výměry důchodu

Výše základní výměry starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu pro rok 2016 činí 2440 Kč.

§ 4

Zvýšení důchodů v roce 2016

Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2016 se zvyšují od splátky důchodu splatné po 31. prosinci 2015 tak, že základní výměra důchodu se zvyšuje o 40 Kč měsíčně.


§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.


Ministryně:

Mgr. Marksová v. r.

Přesunout nahoru